ZZS-navigator - stof Risico's van Stoffen

Emissie naar Water

tonen verbergen

Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen als de residufractie uit de destillatie van de produkten van een katalytisch kraakproces. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen overwegend groter dan C11, kokend boven ongeveer 200°C. Stookolie, residuen (aardolie), katalytische kraak- behoort tot ZZS aardoliederivaten