Een complexe verzameling koolwaterstoffen gevormd als de residufractie uit de destillatie van zware verkookser-gasolie en lichte vacuümgasolie. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen overwegend groter dan C13, kokend boven ongeveer 230°C. Stookolie, residuen (aardolie), zware verkookser- en lichte vacuüm- Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 22:20

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Een complexe verzameling koolwaterstoffen gevormd als de residufractie uit de destillatie van zware verkookser-gasolie en lichte vacuümgasolie. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen overwegend groter dan C13, kokend boven ongeveer 230°C. Stookolie, residuen (aardolie), zware verkookser- en lichte vacuüm-

 

Stofgegevens

CAS-nummer
68512-61-8
EG-nummer
270-983-0

Engelse naam
Residues (petroleum), heavy coker and light vacuum, Heavy Fuel oil [A complex combination of hydrocarbons produced as the residual fraction from the distillation of heavy coker gas oil and light vacuum gas oil. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers predominantly greater than C13 and boiling above approximately 230 °C (446 °F).]
Functionele stofgroepen
Lijst ZZS
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst CMR volgens CLP
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst CMR volgens zelfclassificatie
Chemische stofgroep
ZZS aardoliederivaten
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 22:20

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

ZZS

ZZS
Een complexe verzameling koolwaterstoffen gevormd als de residufractie uit de destillatie van zware verkookser-gasolie en lichte vacuümgasolie. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen overwegend groter dan C13, kokend boven ongeveer 230°C. Stookolie, residuen (aardolie), zware verkookser- en lichte vacuüm-
(68512-61-8)
Specifieke naam op ZZS
Een complexe verzameling koolwaterstoffen gevormd als de residufractie uit de destillatie van zware verkookser-gasolie en lichte vacuümgasolie. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen overwegend groter dan C13, kokend boven ongeveer 230°C. Stookolie, residuen (aardolie), zware verkookser- en lichte vacuüm-
Op ZZS lijst vanwege EU gevaarsindeling
Datum toevoeging
2-12-2013

RIVM stofadviezen

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 22:20

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 22:20

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR volgens CLP
Een complexe verzameling koolwaterstoffen gevormd als de residufractie uit de destillatie van zware verkookser-gasolie en lichte vacuümgasolie. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen overwegend groter dan C13, kokend boven ongeveer 230°C. Stookolie, residuen (aardolie), zware verkookser- en lichte vacuüm-
(68512-61-8)
Specifieke naam CMR
Een complexe verzameling koolwaterstoffen gevormd als de residufractie uit de destillatie van zware verkookser-gasolie en lichte vacuümgasolie. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen overwegend groter dan C13, kokend boven ongeveer 2300C. Stookolie, residuen (aardolie), zware verkookser- en lichte vacuüm-
CMR Categorie 1A en 1B volgens
CMR indeling 1A en 1B leidt tot beperkingen volgens

CMR-stoffen SZW

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid