ZZS-navigator - stof Risico's van Stoffen

Emissie naar Water

tonen verbergen

Een complexe verzameling koolwaterstoffen gevormd als de residufractie uit de destillatie van zware verkookser-gasolie en lichte vacuümgasolie. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen overwegend groter dan C13, kokend boven ongeveer 230°C. Stookolie, residuen (aardolie), zware verkookser- en lichte vacuüm- behoort tot ZZS aardoliederivaten