bis(chloormethyl)ether | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 10/27/2021 om: 2:41 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Bis(Chloormethyl)Ether

Stofgegevens

 
Stofnaam
bis(chloormethyl)ether
Engelse naam
bis(chloromethyl) ether
CAS-nummer
542-88-1
UN-nummer
2249
EG-nummer
208-832-8
Synoniem
dichloormethylether
dichloordimethylether
oxybis(chloormethaan)
oxybis(chloromethane)
dichloormethylether/ BCME
bis-(chloor)-methylether
Molecuulformule
C2-H4-Cl2-O
SMILES
O(CCl)CCl
Functionele stofgroep
Stoffenlijst rampeninterventiewaarden
Lijst ZZS
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst ADR
Lijst CMR volgens CLP
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst CMR-stoffen SZW
Chemische stofgroep
ZZS gechloreerde en gebromeerde koolwaterstoffen
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Let op!

Geprint op: 10/27/2021 om: 2:41 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ZZS
bis(chloormethyl)ether
(542-88-1)
Specifieke naam op ZZS bis(chloormethyl)ether; oxybis(chloormethaan)
Op ZZS lijst vanwege EU gevaarsindeling Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
Datum toevoeging 2-12-2013
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
Stofklassen voor luchtemissies
bis(chloormethyl)ether
(542-88-1)
Stofklasse voor luchtemissies MVP 2
Grensmassastroom 2,5 g/uur
Emissiegrenswaarde 1 mg/Nm3
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 10/27/2021 om: 2:41 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm bis(chloormethyl)ether
(542-88-1)
Mens Rampeninterventiewaarde Voorlichtingsrichtwaarde (VRW) 10 min NA
Mens Rampeninterventiewaarde Alarmeringsgrenswaarde (AGW) 10 min 0,38 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Levensbedreigende waarde (LBW) 10 min 1,6 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Voorlichtingsrichtwaarde (VRW) 30 min NA
Mens Rampeninterventiewaarde Alarmeringsgrenswaarde (AGW) 30 min 0,27 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Levensbedreigende waarde (LBW) 30 min 1,1 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Voorlichtingsrichtwaarde (VRW) 1 uur NA
Mens Rampeninterventiewaarde Alarmeringsgrenswaarde (AGW) 1 uur 0,21 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Levensbedreigende waarde (LBW) 1 uur 0,87 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Carcinogenic risk potency (CRP) 1 uur 0,35 mg/m3
 

Toelichtende voetnoot

133:

De voorlichtingsrichtwaarde (VRW) geeft de luchtconcentratie van een stof die met grote waarschijnlijkheid door de blootgestelde bevolking als hinderlijk wordt waargenomen of waarboven lichte gezondheidseffecten mogelijk zijn.

134:

De alarmeringsgrenswaarde (AGW) geeft de luchtconcentratie van een stof waarboven onherstelbare of andere ernstige gezondheidseffecten kunnen optreden of waarbij door blootstelling aan de stof personen minder goed in staat zijn zichzelf in veiligheid te brengen.

135:

De levensbedreigende waarde (LBW) geeft de luchtconcentratie van een stof waarboven mogelijk sterfte of levensbedreigende aandoeningen kunnen ontstaan.

136:

De voorlichtingsrichtwaarde (VRW) geeft de luchtconcentratie van een stof die met grote waarschijnlijkheid door de blootgestelde bevolking als hinderlijk wordt waargenomen of waarboven lichte gezondheidseffecten mogelijk zijn.

137:

De alarmeringsgrenswaarde (AGW) geeft de luchtconcentratie van een stof waarboven onherstelbare of andere ernstige gezondheidseffecten kunnen optreden of waarbij door blootstelling aan de stof personen minder goed in staat zijn zichzelf in veiligheid te brengen.

138:

De levensbedreigende waarde (LBW) geeft de luchtconcentratie van een stof waarboven mogelijk sterfte of levensbedreigende aandoeningen kunnen ontstaan.

139:

De voorlichtingsrichtwaarde (VRW) geeft de luchtconcentratie van een stof die met grote waarschijnlijkheid door de blootgestelde bevolking als hinderlijk wordt waargenomen of waarboven lichte gezondheidseffecten mogelijk zijn.

140:

De alarmeringsgrenswaarde (AGW) geeft de luchtconcentratie van een stof waarboven onherstelbare of andere ernstige gezondheidseffecten kunnen optreden of waarbij door blootstelling aan de stof personen minder goed in staat zijn zichzelf in veiligheid te brengen.

141:

De levensbedreigende waarde (LBW) geeft de luchtconcentratie van een stof waarboven mogelijk sterfte of levensbedreigende aandoeningen kunnen ontstaan.

151:

De carcinogenic risk potency (CRP) geeft de luchtconcentratie van een stof bij een kankerrisico van 1 : 10.000 bij een eenmalige 1 uur durende blootstelling.

Voetnoten

1:

Niet aanbevolen (zie stofdocument voor verdere toelichting)

2:

Niet aanbevolen (zie stofdocument voor verdere toelichting)

3:

Niet aanbevolen (zie stofdocument voor verdere toelichting)

Let op!

Geprint op: 10/27/2021 om: 2:41 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
bis(chloormethyl)ether
(542-88-1)
UN-nummer 2249
Benaming en beschrijving 3.1.2 DICHLOORMETHYLETHER, SYMMETRISCH
Klasse 2.2 6.1
Classificatiecode 2.2 TF1
Opmerking VERVOER VERBODEN

Voetnoten

Giftige stoffen

Let op!

Geprint op: 10/27/2021 om: 2:41 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

CMR volgens CLP
bis(chloormethyl)ether
(542-88-1)
Specifieke naam CMR bis(chloormethyl)ether, oxybis(chloormethaan)
CMR Categorie 1A en 1B volgens Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
CMR indeling 1A en 1B leidt tot beperkingen volgens REACH Bijlage XVII, zie stof(groep) of mengsel nr. 28 en/of 29 en/of 30.
CMR-stoffen SZW
bis(chloormethyl)ether
(542-88-1)
Specifieke naam op SZW-lijst bis-(chloor)-methylether
SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen Staatscourant 2021-31285

Toelichtende voetnoten