Een complexe verzameling koolwaterstoffen verkregen door behandeling van een aardoliefractie met waterstof in aanwezigheid van een katalysator. Bestaat voornamelijk uit aromatische koolwaterstoffen overwegend C8 tot en met C10, met een kooktraject van ongeveer 135°C tot 210°C. Gehydrogeneerde nafta met laag kookpunt, Oplosmiddelnafta (aardolie), lichte aromatische, waterstofbehandeld Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 06:08

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Een complexe verzameling koolwaterstoffen verkregen door behandeling van een aardoliefractie met waterstof in aanwezigheid van een katalysator. Bestaat voornamelijk uit aromatische koolwaterstoffen overwegend C8 tot en met C10, met een kooktraject van ongeveer 135°C tot 210°C. Gehydrogeneerde nafta met laag kookpunt, Oplosmiddelnafta (aardolie), lichte aromatische, waterstofbehandeld

 

Stofgegevens

CAS-nummer
68512-78-7
EG-nummer
270-988-8

Engelse naam
Solvent naphtha (petroleum), light arom., hydrotreated, Low boiling point hydrogen treated naphtha [A complex combination of hydrocarbons obtained by treating a petroleum fraction with hydrogen in the presence of a catalyst. It consists predominantly of aromatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C8 through C10 and boiling in the range of approximately 135°C to 210°C (275°F to 410°F).]
Functionele stofgroepen
Lijst ZZS
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst CMR volgens CLP
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Chemische stofgroep
ZZS aardoliederivaten
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 06:08

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

ZZS

ZZS
Een complexe verzameling koolwaterstoffen verkregen door behandeling van een aardoliefractie met waterstof in aanwezigheid van een katalysator. Bestaat voornamelijk uit aromatische koolwaterstoffen overwegend C8 tot en met C10, met een kooktraject van ongeveer 135°C tot 210°C. Gehydrogeneerde nafta met laag kookpunt, Oplosmiddelnafta (aardolie), lichte aromatische, waterstofbehandeld
(68512-78-7)
Specifieke naam op ZZS
Een complexe verzameling koolwaterstoffen verkregen door behandeling van een aardoliefractie met waterstof in aanwezigheid van een katalysator. Bestaat voornamelijk uit aromatische koolwaterstoffen overwegend C8 tot en met C10, met een kooktraject van ongeveer 135°C tot 210°C. Gehydrogeneerde nafta met laag kookpunt, Oplosmiddelnafta (aardolie), lichte aromatische, waterstofbehandeld
Op ZZS lijst vanwege EU gevaarsindeling
Datum toevoeging
2-12-2013

RIVM stofadviezen

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 06:08

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 06:08

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR volgens CLP
Een complexe verzameling koolwaterstoffen verkregen door behandeling van een aardoliefractie met waterstof in aanwezigheid van een katalysator. Bestaat voornamelijk uit aromatische koolwaterstoffen overwegend C8 tot en met C10, met een kooktraject van ongeveer 135°C tot 210°C. Gehydrogeneerde nafta met laag kookpunt, Oplosmiddelnafta (aardolie), lichte aromatische, waterstofbehandeld
(68512-78-7)
Specifieke naam CMR
Een complexe verzameling koolwaterstoffen verkregen door behandeling van een aardoliefractie met waterstof in aanwezigheid van een katalysator. Bestaat voornamelijk uit aromatische koolwaterstoffen overwegend C8 tot en met C10, met een kooktraject van ongeveer 135°C tot 210°C. Gehydrogeneerde nafta met laag kookpunt, Oplosmiddelnafta (aardolie), lichte aromatische, waterstofbehandeld
CMR Categorie 1A en 1B volgens
CMR indeling 1A en 1B leidt tot beperkingen volgens

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid