2-naftylamine hydrochloride Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 24-6-2024 om: 03:15

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

2-naftylamine hydrochloride

 
Stofgegevens
Stofnaam 2-naftylamine hydrochloride
Engelse naam 2-naphthylamine hydrochloride
CAS-nummer 612-52-2
EG-nummer 210-313-6
ECHA stofinformatie Substance Infocard
Synoniem 2-naphthylammonium chloride
salts of 2-naphthylamine
2-naphthalenamine hydrochloride
2-naftaleenamine hydrochloride zouten van 2-naftylamine
2-naftylammonium chloride
2-naftaleenamine hydrochloride
Molecuulformule C10-H9-N.Cl-H
SMILES [Cl-].[NH3+]c1ccc2ccccc2c1
Functionele stofgroep Lijst ZZS
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst CMR volgens CLP
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst CMR-stoffen SZW
Chemische stofgroep ZZS aromatische amines
ZZS polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAKs)
zouten van 2-naftylamine
Emissiegegevens ZZS-Navigator Naar lucht
Naar water

Voetnoten

De gegevens bij de ECHA (Europees Agentschap voor chemische stoffen) vallen buiten de verantwoordelijkheid van het RIVM. De gegevens in de ECHA database zijn aangeleverd door de registranten (industrie). Niet alle gegevens zijn geautoriseerd door de overheid.

Let op!

Geprint op: 24-6-2024 om: 03:15

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ZZS
2-naftylamine hydrochloride
(612-52-2)

(behoort tot zouten van 2-naftylamine)
Specifieke naam op ZZS 2-naftylamine hydrochloride; 2-naftaleenamine hydrochloride
Op ZZS lijst vanwege EU gevaarsindeling Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
Datum toevoeging 2-12-2013
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
Stofklassen voor luchtemissies
2-naftylamine hydrochloride
(612-52-2)

(behoort tot zouten van 2-naftylamine)
Stofklasse voor luchtemissies MVP 1
Emissiegrenswaarde 0,05 mg/Nm3
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

1:

Zouten van 2-naftylamine

Let op!

Geprint op: 24-6-2024 om: 03:15

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor de geselecteerde stof(fen) geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 24-6-2024 om: 03:15

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid zijn opgenomen.
CMR volgens CLP
2-naftylamine hydrochloride
(612-52-2)

(behoort tot zouten van 2-naftylamine)
Specifieke naam CMR zouten van 2-naftylamine
CMR Categorie 1A en 1B volgens Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
CMR indeling 1A en 1B leidt tot beperkingen volgens REACH Bijlage XVII, zie stof(groep) of mengsel nr. 28 en/of 29 en/of 30.
CMR-stoffen SZW
zouten van 2-naftylamine
(behoort tot 2-naftylamine)
2-naftylamine hydrochloride
(612-52-2)

(behoort tot zouten van 2-naftylamine)
Specifieke naam op SZW-lijst zouten van 2-naftylamine
2-naftylamine chloride
SZW-lijst met kankerverwekkende stoffen Staatscourant 2024-132
Staatscourant 2024-132
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als CMR 1A of 1B.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als PBT of vPvB.

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten