2-naftylamine hydrochloride | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 22-2-2019 om: 22:19

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

2-Naftylamine Hydrochloride

Stofgegevens

 
Stofnaam
2-naftylamine hydrochloride
Engelse naam
2-naphthylamine hydrochloride
CAS-nummer
612-52-2
EG-nummer
210-313-6
Synoniem
2-naphthylammonium chloride
salts of 2-naphthylamine
2-naphthalenamine hydrochloride
2-naftaleenamine hydrochloride zouten van 2-naftylamine
Functionele stofgroep
Lijst ZZS
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst CMR volgens CLP
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Chemische stofgroep
polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAKs)
ZZS aromatische amines
ZZS polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAKs)
2-naftylamine

Let op!

Geprint op: 22-2-2019 om: 22:19

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

ZZS
2-naftylamine hydrochloride
(612-52-2)

(behoort tot 2-naftylamine)
Specifieke naam op ZZS 2-naftylamine hydrochloride; 2-naftaleenamine hydrochloride
Op ZZS lijst vanwege EU gevaarsindeling Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
Datum toevoeging 2-12-2013
Stofklassen voor luchtemissies
2-naftylamine hydrochloride
(612-52-2)

(behoort tot 2-naftylamine)
Stofklasse voor luchtemissies MVP 1
Grensmassastroom 0,15 g/uur
Emissiegrenswaarde 0,05 mg/Nm3
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.
Autorisaties en restricties
2-naftylamine hydrochloride
(612-52-2)

(behoort tot 2-naftylamine)
Specifieke naam op REACH bijlage XVII 2-Naftylamine en zouten daarvan
Beperkingsvoorwaarden volgens REACH Bijlage XVII, 12. 2-naftylamine en zouten daarvan

Toelichtende voetnoten

1:

Zouten van 2-naftylamine

Let op!

Geprint op: 22-2-2019 om: 22:19

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 22-2-2019 om: 22:19

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 22-2-2019 om: 22:19

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

CMR volgens CLP
2-naftylamine hydrochloride
(612-52-2)

(behoort tot 2-naftylamine)
Specifieke naam CMR zouten van 2-naftylamine
CMR Categorie 1A en 1B volgens Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
CMR indeling 1A en 1B leidt tot beperkingen volgens REACH Bijlage XVII, zie stof(groep) of mengsel nr. 28 en/of 29 en/of 30.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR-stoffen SZW. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR-stoffen SZW zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten