zouten van arseenzuur Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 22-7-2024 om: 16:03

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

zouten van arseenzuur

 

Stofgegevens

Engelse naam
salts of arsenic acid
Functionele stofgroepen
Lijst ZZS
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst CMR volgens CLP
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Chemische stofgroep
ZZS arseen en arseenverbindingen
arseenzuur
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 22-7-2024 om: 16:03

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

ZZS

ZZS
arseenzuur
(7778-39-4)
zouten van arseenzuur
(behoort tot arseenzuur)
Op ZZS lijst vanwege EU gevaarsindeling
Op ZZS lijst vanwege REACH SVHC
Op ZZS lijst vanwege REACH Restricties
Datum toevoeging
2-12-2013
2-12-2013

RIVM stofadviezen

Stofklassen voor luchtemissies

Stofklassen voor luchtemissies
arseenzuur
(7778-39-4)
zouten van arseenzuur
(behoort tot arseenzuur)
Stofklasse voor luchtemissies
MVP 1
MVP 1
Emissiegrenswaarde
0,05 mg/Nm3
0,05 mg/Nm3

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 22-7-2024 om: 16:03

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm arseenzuur
(7778-39-4)
zouten van arseenzuur
(behoort tot arseenzuur)
Milieu Lucht Lucht EU-streefwaarde
0,006 µg/m3
0,006 µg/m3
Mens Grenswaarde werknemer TGG 8 uur
0,0028 mg/m3
0,0028 mg/m3

Toelichtende voetnoot

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 22-7-2024 om: 16:03

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR volgens CLP
arseenzuur
(7778-39-4)
zouten van arseenzuur
(behoort tot arseenzuur)
Specifieke naam CMR
arseenzuur en zijn zouten met uitzondering van de elders in deze bijlage met name genoemde
arseenzuur en zijn zouten met uitzondering van de elders in deze bijlage met name genoemde
CMR Categorie 1A en 1B volgens
CMR indeling 1A en 1B leidt tot beperkingen volgens

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR
arseenzuur
(7778-39-4)
arseenzuur
(7778-39-4)
UN-nummer 1554
1553
Benaming en beschrijving 3.1.2 ARSEENZUUR, VAST
ARSEENZUUR, VLOEIBAAR
Klasse 2.2 6.1 6.1
Classificatiecode 2.2 T5
T4
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 II
I
Etiketten 5.2.2 6.1 6.1
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 500 g
0
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E4
E5
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P002 IBC08
P001
Verpakkingen: Bijzondere bepalingen 4.1.4 B4
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP10
MP8 MP17
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T3
T20
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP33 TP2 TP7
ADR tanks: Tankcode 4.3 L4BH SGAH
L10CH
ADR tanks: Bijzondere bepalingen 4.3.5, 6.8.4 TE19 TU15
TE19 TE21 TU14 TU15
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 AT
AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 2 (D/E)
1 (C/E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4 V11
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11 CV13 CV28
CV1 CV13 CV28
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S9 S19
S9 S14
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 60 66

Voetnoten

Er is 1 stof in uw selectie zonder ADR-vermelding. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren die wel een ADR-vermelding heeft.

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
arseenzuur
(7778-39-4)
arseenzuur
(7778-39-4)
UN-nummer 1554
1553
Benaming en beschrijving 3.1.2 ARSEENZUUR, VAST
ARSEENZUUR, VLOEIBAAR
GEVI-code 60 66
Stofindeling weg en spoor SNR LT*
Stofindeling water SNR LT*

Voetnoten

Er is 1 stof in uw selectie zonder Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid-vermelding. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren die wel een Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid-vermelding heeft.