arseenzuur | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 10/27/2021 om: 3:38 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Arseenzuur

Stofgegevens

 
Stofnaam
arseenzuur
Engelse naam
arsenic acid
CAS-nummer
7778-39-4
UN-nummer
1553; 1554
EG-nummer
231-901-9
Molecuulformule
As-H3-O4
Structuurformule
Afbeelding van de structuurformule van arseenzuur
Functionele stofgroep
Lijst ZZS
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst ADR
Lijst CMR volgens CLP
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Chemische stofgroep
metalen en metaalverbindingen
ZZS arseen en arseenverbindingen
zouten van arseenzuur
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Let op!

Geprint op: 10/27/2021 om: 3:38 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ZZS
arseenzuur
(7778-39-4)
zouten van arseenzuur
(behoort tot arseenzuur
Op ZZS lijst vanwege EU gevaarsindeling Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
Op ZZS lijst vanwege REACH Kandidaatslijst voor REACH Bijlage XIV
Datum toevoeging 2-12-2013
2-12-2013
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
Stofklassen voor luchtemissies
arseenzuur
(7778-39-4)
zouten van arseenzuur
(behoort tot arseenzuur
Stofklasse voor luchtemissies MVP 1 MVP 1
Grensmassastroom 0,25 g/uur 0,15 g/uur
Emissiegrenswaarde 0,05 mg/Nm3
0,05 mg/Nm3
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten

1:

Deze stof ontbreekt in bijlage 12b van de Activiteitenregeling milieubeheer. De weergegeven grensmassastroom en emissiegrenswaarde zijn gebaseerd op de klasseindeling in de NeR.

2:

De getoonde waarde voor de grensmassastroom wijkt af van de algemene waarde voor de MVP 1 en 2 stofklassen. De getoonde waarde geldt tot 1 januari 2025, daarna wordt de algemene waarde van kracht.

Let op!

Geprint op: 10/27/2021 om: 3:38 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm arseenzuur
(7778-39-4)
zouten van arseenzuur
(behoort tot arseenzuur
Milieu Lucht Lucht EU-streefwaarde 0,006 µg/m3 0,006 µg/m3
Mens Grenswaarde werknemer TGG 8 uur 0,0028 mg/m3 0,0028 mg/m3
 

Toelichtende voetnoot

10:

tijdgewogen gemiddelde

Voetnoten

1:

EU-richtwaarde per 1 januari 2013, geldend als MTR.

Streefwaarde arseen

2:

EU-richtwaarde per 1 januari 2013, geldend als MTR.

Streefwaarde arseen

3:

als As

Geplaatst op B2. Lijst met wettelijke grenswaarden voor kankerverwekkende stoffen, vastgesteld volgens de risicobenadering

4:

als As

Geplaatst op B2. Lijst met wettelijke grenswaarden voor kankerverwekkende stoffen, vastgesteld volgens de risicobenadering

Let op!

Geprint op: 10/27/2021 om: 3:38 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
arseenzuur
(7778-39-4)
arseenzuur
(7778-39-4)
UN-nummer 1554
1553
Benaming en beschrijving 3.1.2 ARSEENZUUR, VAST
ARSEENZUUR, VLOEIBAAR
Klasse 2.2 6.1 6.1
Classificatiecode 2.2 T5
T4
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 II
I
Etiketten 5.2.2 6.1 6.1
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 500 g
0
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E4
E5
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P002 IBC08
P001
Verpakkingen: Bijzondere bepalingen 4.1.4 B4
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP10
MP8 MP17
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T3
T20
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP33 TP2 TP7
ADR tanks: Tankcode 4.3 L4BH SGAH
L10CH
ADR tanks: Bijzondere bepalingen 4.3.5, 6.8.4 TE19 TU15
TE19 TE21 TU14 TU15
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 AT
AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 2 (D/E)
1 (C/E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4 V11
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11 CV13 CV28
CV1 CV13 CV28
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S9 S19
S9 S14
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 60 66

Voetnoten

Giftige stoffen
Giftige stoffen
giftige stoffen
giftige stoffen
giftige stoffen
giftige stoffen
De transporttank-instructie die aan deze stof is toegekend, is van toepassing op korrelige en poedervormige vaste stoffen en op vaste stoffen die worden gevuld en gelost bij temperaturen boven hun smeltpunt maar die worden afgekoeld en vervoerd als een vaste massa. Voor vaste stoffen die worden vervoerd bij temperaturen boven hun smeltpunt, zie 4.2.1.19.
De in 4.2.1.9.3 voorgeschreven vullingsgraad mag niet worden overschreden.
Lucht moet met behulp van stikstof of met andere middelen uit de dampruimte worden verwijderd.
deze zijde boven
giftige of zwak giftige stof.
zeer giftige stof.

Let op!

Geprint op: 10/27/2021 om: 3:38 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

CMR volgens CLP
arseenzuur
(7778-39-4)
zouten van arseenzuur
(behoort tot arseenzuur
Specifieke naam CMR arseenzuur en zijn zouten met uitzondering van de elders in deze bijlage met name genoemde
arseenzuur en zijn zouten met uitzondering van de elders in deze bijlage met name genoemde
CMR Categorie 1A en 1B volgens Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
CMR indeling 1A en 1B leidt tot beperkingen volgens REACH Bijlage XVII, zie stof(groep) of mengsel nr. 28 en/of 29 en/of 30.
REACH Bijlage XVII, zie stof(groep) of mengsel nr. 28 en/of 29 en/of 30.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR-stoffen SZW. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR-stoffen SZW zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten