ZZS-navigator - stof Risico's van Stoffen

Emissie naar Water

tonen verbergen

Het reactieproduct dat wordt verkregen door extractieolie uit koolteerbase met een alkalische oplossing, zoals verdund natriumhydroxide, te neutraliseren om de vrije basen te verkrijgen. Bestaat voornamelijk uit organische basen zoals acridine, fenantridine, pyridine, chinoline en hun alkylderivaten. Ruwe teerbasen Teerbasen kool ruw behoort tot ZZS steenkoolderivaten