Bis(triphenylphosphine)nickel(II) chloride Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 22-7-2024 om: 16:27

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Bis(triphenylphosphine)nickel(II) chloride

 

Stofgegevens

CAS-nummer
14264-16-5
EG-nummer
238-154-8

Engelse naam
Bis(triphenylphosphine)nickel(II) chloride
Functionele stofgroep
Lijst CMR volgens zelfclassificatie

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 22-7-2024 om: 16:27

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Let op!

Geprint op: 22-7-2024 om: 16:27

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 22-7-2024 om: 16:27

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

CMR volgens zelfclassificatie
Bis(triphenylphosphine)nickel(II) chloride
(14264-16-5)
Specifieke naam ECHA
Bis(triphenylphosphine)nickel(II) chloride
Zelfclassificatie als CMR categorie 1a of 1b

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid