Aardolieproducten hydrofiner-powerformer-reformaten De complexe verzameling koolwaterstoffen verkregen door een hydrofiner-powerformer-proces, met een kooktraject van ongeveer 27°C tot 210°C. Katalytisch gereformde nafta met laag kookpunt | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 20-2-2019 om: 2:00

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Aardolieproducten Hydrofiner-Powerformer-Reformaten De Complexe Verzameling Koolwaterstoffen Verkregen Door Een Hydrofiner-Powerformer-Proces, Met Een Kooktraject Van Ongeveer 27°C Tot 210°C. Katalytisch Gereformde Nafta Met Laag Kookpunt

Stofgegevens

 
Stofnaam
Aardolieproducten hydrofiner-powerformer-reformaten De complexe verzameling koolwaterstoffen verkregen door een hydrofiner-powerformer-proces, met een kooktraject van ongeveer 27°C tot 210°C. Katalytisch gereformde nafta met laag kookpunt
Engelse naam
Petroleum products, hydrofiner-powerformer reformates, Low boiling point cat-reformed naphtha [The complex combination of hydrocarbons obtained in a hydrofiner-powerformer process and boiling in a range of approximately 27°C to 210°C (80°F to 410°F).]
CAS-nummer
68514-79-4
EG-nummer
271-058-4
Synoniem
Petroleum products, hydrofiner-powerformer reformates
Low boiling point cat-reformed naphtha
[The complex combination of hydrocarbons obtained in a hydrofiner-powerformer process and boiling in a range of approximately 27°C to 210°C (80°F to 410°F).]
Functionele stofgroep
Lijst ZZS
Lijst CMR
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Chemische stofgroep
ZZS aardoliederivaten

Let op!

Geprint op: 20-2-2019 om: 2:00

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

ZZS
Aardolieproducten hydrofiner-powerformer-reformaten De complexe verzameling koolwaterstoffen verkregen door een hydrofiner-powerformer-proces, met een kooktraject van ongeveer 27°C tot 210°C. Katalytisch gereformde nafta met laag kookpunt
(68514-79-4)
Specifieke naam op ZZS Aardolieproducten hydrofiner-powerformer-reformaten De complexe verzameling koolwaterstoffen verkregen door een hydrofiner-powerformer-proces, met een kooktraject van ongeveer 27°C tot 210°C. Katalytisch gereformde nafta met laag kookpunt
Op ZZS lijst vanwege EU gevaarsindeling Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
Datum toevoeging 2-12-2013
Informatieboodschap
  • Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Potentiële ZZS. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Potentiële ZZS zijn opgenomen.
Informatieboodschap
  • Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap
  • Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap
  • Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.
Informatieboodschap
  • Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Autorisaties en restricties. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Autorisaties en restricties zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten

52:

De meeste aardolie- en steenkool derivaten zijn niet als ZZS opgenomen in bijlage 12a van de Activiteitenregeling milieubeheer. Daarom is voor deze stof geen stofklasse, grensmassastroom en emissiegrenswaarde weergegeven. In lijn met de indeling van aardolie, benzine, alifatisch koolwaterstofmengsel, olefinische koolwaterstoffen, aromatisch koolwaterstofmengsel, paraffine-olie en paraffinische koolwaterstoffen kan het beste de stofklasse gO.2 aangehouden worden.

Let op!

Geprint op: 20-2-2019 om: 2:00

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap
  • Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 20-2-2019 om: 2:00

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

Informatieboodschap

Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 20-2-2019 om: 2:00

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

CMR
Aardolieproducten hydrofiner-powerformer-reformaten De complexe verzameling koolwaterstoffen verkregen door een hydrofiner-powerformer-proces, met een kooktraject van ongeveer 27°C tot 210°C. Katalytisch gereformde nafta met laag kookpunt
(68514-79-4)
Specifieke naam CMR Aardolieproducten hydrofiner-powerformer-reformaten De complexe verzameling koolwaterstoffen verkregen door een hydrofiner-powerformer-proces, met een kooktraject van ongeveer 27°C tot 210°C. Katalytisch gereformde nafta met laag kookpunt
CMR Categorie 1A en 1B volgens Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
CMR indeling 1A en 1B leidt tot beperkingen volgens REACH Bijlage XVII, zie stof(groep) of mengsel nr. 28 en/of 29 en/of 30.

Toelichtende voetnoten