Een complexe verzameling koolwaterstoffen verkregen door destillatie van ruwe olie of natuurlijke benzine. Bestaat voornamelijk uit verzadigde koolwaterstoffen overwegend C5 tot en met C10, met een kooktraject van ongeveer 35°C tot 160°C. Nafta met laag kookpunt, Oplosmiddelnafta (aardolie), lichte alifatische Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 23-7-2024 om: 17:13

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Een complexe verzameling koolwaterstoffen verkregen door destillatie van ruwe olie of natuurlijke benzine. Bestaat voornamelijk uit verzadigde koolwaterstoffen overwegend C5 tot en met C10, met een kooktraject van ongeveer 35°C tot 160°C. Nafta met laag kookpunt, Oplosmiddelnafta (aardolie), lichte alifatische

 

Stofgegevens

CAS-nummer
64742-89-8
EG-nummer
265-192-2

Engelse naam
Solvent naphtha (petroleum), light aliph., Low boiling point naphtha [A complex combination of hydrocarbons obtained from the distillation of crude oil or natural gasoline. It consists predominantly of saturated hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C5 through C10 and boiling in the range of approximately 35°C to 160°C (95°F to 320°F).]
Functionele stofgroepen
Lijst ZZS
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst CMR volgens CLP
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst CMR volgens zelfclassificatie
Chemische stofgroep
ZZS aardoliederivaten
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 23-7-2024 om: 17:13

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

ZZS

ZZS
Een complexe verzameling koolwaterstoffen verkregen door destillatie van ruwe olie of natuurlijke benzine. Bestaat voornamelijk uit verzadigde koolwaterstoffen overwegend C5 tot en met C10, met een kooktraject van ongeveer 35°C tot 160°C. Nafta met laag kookpunt, Oplosmiddelnafta (aardolie), lichte alifatische
(64742-89-8)
Specifieke naam op ZZS
Een complexe verzameling koolwaterstoffen verkregen door destillatie van ruwe olie of natuurlijke benzine. Bestaat voornamelijk uit verzadigde koolwaterstoffen overwegend C5 tot en met C10, met een kooktraject van ongeveer 35°C tot 160°C. Nafta met laag kookpunt, Oplosmiddelnafta (aardolie), lichte alifatische
Op ZZS lijst vanwege EU gevaarsindeling
Datum toevoeging
2-12-2013

RIVM stofadviezen

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 23-7-2024 om: 17:13

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 23-7-2024 om: 17:13

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR volgens CLP
Een complexe verzameling koolwaterstoffen verkregen door destillatie van ruwe olie of natuurlijke benzine. Bestaat voornamelijk uit verzadigde koolwaterstoffen overwegend C5 tot en met C10, met een kooktraject van ongeveer 35°C tot 160°C. Nafta met laag kookpunt, Oplosmiddelnafta (aardolie), lichte alifatische
(64742-89-8)
Specifieke naam CMR
Een complexe verzameling koolwaterstoffen verkregen door destillatie van ruwe olie of natuurlijke benzine. Bestaat voornamelijk uit verzadigde koolwaterstoffen overwegend C5 tot en met C10, met een kooktraject van ongeveer 35°C tot 160°C. Nafta met laag kookpunt, Oplosmiddelnafta (aardolie), lichte alifatische
CMR Categorie 1A en 1B volgens
CMR indeling 1A en 1B leidt tot beperkingen volgens

CMR-stoffen SZW

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid