Aromatische koolwaterstoffen C8-10, Nafta met laag kookpunt - niet gespecifieerd | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 17-2-2019 om: 21:40

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Aromatische Koolwaterstoffen C8-10, Nafta Met Laag Kookpunt - Niet Gespecifieerd

Stofgegevens

 
Stofnaam
Aromatische koolwaterstoffen C8-10, Nafta met laag kookpunt - niet gespecifieerd
Engelse naam
Aromatic hydrocarbons, C8-10, Low boiling point naphtha - unspecified
CAS-nummer
90989-39-2
EG-nummer
292-695-4
Synoniem
Aromatic hydrocarbons, C8-10
Low boiling point naphtha - unspecified
Functionele stofgroep
Lijst ZZS
Lijst CMR
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Chemische stofgroep
ZZS aardoliederivaten

Let op!

Geprint op: 17-2-2019 om: 21:40

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

ZZS
Aromatische koolwaterstoffen C8-10, Nafta met laag kookpunt - niet gespecifieerd
(90989-39-2)
Specifieke naam op ZZS Aromatische koolwaterstoffen C8-10, Nafta met laag kookpunt - niet gespecifieerd
Op ZZS lijst vanwege EU gevaarsindeling Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
Datum toevoeging 2-12-2013
Informatieboodschap
  • Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Potentiële ZZS. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Potentiële ZZS zijn opgenomen.
Informatieboodschap
  • Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap
  • Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap
  • Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.
Informatieboodschap
  • Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Autorisaties en restricties. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Autorisaties en restricties zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten

52:

De meeste aardolie- en steenkool derivaten zijn niet als ZZS opgenomen in bijlage 12a van de Activiteitenregeling milieubeheer. Daarom is voor deze stof geen stofklasse, grensmassastroom en emissiegrenswaarde weergegeven. In lijn met de indeling van aardolie, benzine, alifatisch koolwaterstofmengsel, olefinische koolwaterstoffen, aromatisch koolwaterstofmengsel, paraffine-olie en paraffinische koolwaterstoffen kan het beste de stofklasse gO.2 aangehouden worden.

Let op!

Geprint op: 17-2-2019 om: 21:40

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap
  • Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 17-2-2019 om: 21:40

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

Informatieboodschap

Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 17-2-2019 om: 21:40

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

CMR
Aromatische koolwaterstoffen C8-10, Nafta met laag kookpunt - niet gespecifieerd
(90989-39-2)
Specifieke naam CMR Aromatische koolwaterstoffen C8-10, Nafta met laag kookpunt - niet gespecifieerd
CMR Categorie 1A en 1B volgens Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
CMR indeling 1A en 1B leidt tot beperkingen volgens REACH Bijlage XVII, zie stof(groep) of mengsel nr. 28 en/of 29 en/of 30.

Toelichtende voetnoten