Een complexe verzameling gassen die wordt verkregen uit de reformer en van de ontgassing van de hydrogeneringsreactor. Bestaat voornamelijk uit waterstof en alifatische koolwaterstoffen overwegend C1 tot en met C4. Gassen (aardolie), gasolie, ontgassing waterstofontzwaveling, Raffinaderijgas Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 13:20

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Een complexe verzameling gassen die wordt verkregen uit de reformer en van de ontgassing van de hydrogeneringsreactor. Bestaat voornamelijk uit waterstof en alifatische koolwaterstoffen overwegend C1 tot en met C4. Gassen (aardolie), gasolie, ontgassing waterstofontzwaveling, Raffinaderijgas

 

Stofgegevens

CAS-nummer
92045-17-5
EG-nummer
295-399-3

Engelse naam
Gases (petroleum), gas oil hydrodesulfurization purge, Refinery gas [A complex combination of gases obtained from the reformer and from the purges from the hydrogenation reactor. It consists predominantly of hydrogen and aliphatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 through C4.]
Functionele stofgroepen
Lijst ZZS
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst CMR volgens CLP
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Chemische stofgroep
ZZS aardoliederivaten
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 13:20

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

ZZS

ZZS
Een complexe verzameling gassen die wordt verkregen uit de reformer en van de ontgassing van de hydrogeneringsreactor. Bestaat voornamelijk uit waterstof en alifatische koolwaterstoffen overwegend C1 tot en met C4. Gassen (aardolie), gasolie, ontgassing waterstofontzwaveling, Raffinaderijgas
(92045-17-5)
Specifieke naam op ZZS
Een complexe verzameling gassen die wordt verkregen uit de reformer en van de ontgassing van de hydrogeneringsreactor. Bestaat voornamelijk uit waterstof en alifatische koolwaterstoffen overwegend C1 tot en met C4. Gassen (aardolie), gasolie, ontgassing waterstofontzwaveling, Raffinaderijgas
Op ZZS lijst vanwege EU gevaarsindeling
Datum toevoeging
2-12-2013

RIVM stofadviezen

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 13:20

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 13:20

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR volgens CLP
Een complexe verzameling gassen die wordt verkregen uit de reformer en van de ontgassing van de hydrogeneringsreactor. Bestaat voornamelijk uit waterstof en alifatische koolwaterstoffen overwegend C1 tot en met C4. Gassen (aardolie), gasolie, ontgassing waterstofontzwaveling, Raffinaderijgas
(92045-17-5)
Specifieke naam CMR
Een complexe verzameling gassen die wordt verkregen uit de reformer en van de ontgassing van de hydrogeneringsreactor. Bestaat voornamelijk uit waterstof en alifatische koolwaterstoffen overwegend C1 tot en met C4. Gassen (aardolie), gasolie, ontgassing waterstofontzwaveling, Raffinaderijgas
CMR Categorie 1A en 1B volgens
CMR indeling 1A en 1B leidt tot beperkingen volgens

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid