ZZS-navigator - stof Risico's van Stoffen

Emissie naar Water

tonen verbergen

Een complexe verzameling koolwaterstoffen verkregen door het onderwerpen van nafta uit aardolie aan een stankverwijderingsproces om mercaptanen om te zetten of zure verontreinigingen te verwijderen. Bestaat uit koolwaterstoffen overwegend C4 tot en met C5, hoofdzakelijk C5, met een kooktraject van ongeveer -10°C tot 35°C. Nafta (aardolie), lichte, rijk aan C5, stankvrij gemaakt, Nafta met laag kookpunt - niet gespecifieerd behoort tot ZZS aardoliederivaten