natriumarseniet | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 26-6-2019 om: 8:19

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Natriumarseniet

Stofgegevens

 
Stofnaam
natriumarseniet
Engelse naam
sodium arsenate
CAS-nummer
15120-17-9
UN-nummer
1686; 1686; 2027
Molecuulformule
Na2HAsO3·12H2O
Functionele stofgroep
Lijst ZZS
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst ADR
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Chemische stofgroep
metalen en metaalverbindingen
ZZS arseen en arseenverbindingen
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Let op!

Geprint op: 26-6-2019 om: 8:19

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ZZS
natriumarseniet
(15120-17-9)
Specifieke naam op ZZS
Datum toevoeging 30-05-2017
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
Stofklassen voor luchtemissies
natriumarseniet
(15120-17-9)
Stofklasse voor luchtemissies sA.1
Grensmassastroom 0,25 g/uur
Emissiegrenswaarde 0,05 mg/Nm3
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.
Autorisaties en restricties
natriumarseniet
(15120-17-9)
Specifieke naam op REACH bijlage XVII arseenverbindingen
Beperkingsvoorwaarden volgens REACH Bijlage XVII, 19. arseenverbindingen

Toelichtende voetnoten

1:

Alle arseen verbindingen worden als ZZS aangemerkt omdat deze zijn opgenomen in Annex XVII van REACH vanwege het voldoen aan de criteria carcinogeen en mutageen

1:

Deze stof staat nog niet als ZZS in bijlage 12a van de Activiteitenregeling milieubeheer. In de toekomst zal deze stof worden ingedeeld in een MVP1 of MVP2 stofklasse met bijbehorende grensmassastroom en emissiegrenswaarde

Let op!

Geprint op: 26-6-2019 om: 8:19

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 26-6-2019 om: 8:19

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
natriumarseniet
(15120-17-9)
natriumarseniet
(15120-17-9)
natriumarseniet
(15120-17-9)
UN-nummer 1686
1686
2027
Benaming en beschrijving 3.1.2 NATRIUMARSENIET, OPLOSSING IN WATER
NATRIUMARSENIET, OPLOSSING IN WATER
NATRIUMARSENIET, VAST
Klasse 2.2 6.1
6.1
6.1
Classificatiecode 2.2 T4
T4
T5
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 II
III
II
Etiketten 5.2.2 6.1 6.1 6.1
Bijzondere bepalingen 3.3 43
43
43
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 100 ml
5 L
500 g
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E4
E1
E4
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 IBC02 P001
IBC03 LP01 P001 R001
IBC08 P002
Verpakkingen: Bijzondere bepalingen 4.1.4
B4
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP15
MP19
MP10
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T7
T4
T3
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP2
TP2
TP33
ADR tanks: Tankcode 4.3 L4BH
L4BH
SGAH
ADR tanks: Bijzondere bepalingen 4.3.5, 6.8.4 TE19 TU15
TE19 TU15
TE19 TU15
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 AT
AT
AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 2 (D/E)
2 (E)
2 (D/E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4
V12
V11
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11 CV13 CV28
CV13 CV28
CV13 CV28
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S9 S19
S9
S9 S19
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 60 60 60

Voetnoten

giftige stoffen
giftige stoffen
giftige stoffen
giftige stoffen
giftige stoffen
giftige stoffen
deze zijde boven
giftige of zwak giftige stof.
giftige of zwak giftige stof.
giftige of zwak giftige stof.

Let op!

Geprint op: 26-6-2019 om: 8:19

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten