ZZS-navigator - stof Risico's van Stoffen

Emissie naar Water

tonen verbergen

Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen door extractie van de aromaten uit een licht naftenisch destillaat met een viscositeit van 2,2 cSt bij 40°C. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen overwegend C11 tot en met C17, met een kooktraject van ongeveer 200°C tot 300°C, Gasolie - niet gespecifieerd koolwaterstoffen C11-17-, solvent-geëxtraheerde lichte naftenische behoort tot ZZS aardoliederivaten