Destillaten (aardolie), stoomgekraakt, C5-10-fractie, gemengd met lichte stoomgekraakte aardolienafta-C5-fractie, Nafta met laag kookpunt - niet gespecifieerd Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 23-7-2024 om: 16:05

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Destillaten (aardolie), stoomgekraakt, C5-10-fractie, gemengd met lichte stoomgekraakte aardolienafta-C5-fractie, Nafta met laag kookpunt - niet gespecifieerd

 

Stofgegevens

CAS-nummer
68477-55-4
EG-nummer
270-738-8

Engelse naam
Distillates (petroleum), steam-cracked, C5-10 fraction, mixed with light steam-cracked petroleum naphtha C5 fraction, Low boiling point naphtha - unspecified
Synoniemen
Distillates (petroleum), steam-cracked, C5-10 fraction, mixed with light steam-cracked petroleum naphtha C5 fraction
Low boiling point naphtha - unspecified
Functionele stofgroepen
Lijst ZZS
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst CMR volgens CLP
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Chemische stofgroep
ZZS aardoliederivaten
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 23-7-2024 om: 16:05

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

ZZS

ZZS
Destillaten (aardolie), stoomgekraakt, C5-10-fractie, gemengd met lichte stoomgekraakte aardolienafta-C5-fractie, Nafta met laag kookpunt - niet gespecifieerd
(68477-55-4)
Specifieke naam op ZZS
Destillaten (aardolie), stoomgekraakt, C5-10-fractie, gemengd met lichte stoomgekraakte aardolienafta-C5-fractie, Nafta met laag kookpunt - niet gespecifieerd
Op ZZS lijst vanwege EU gevaarsindeling
Datum toevoeging
2-12-2013

RIVM stofadviezen

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 23-7-2024 om: 16:05

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 23-7-2024 om: 16:05

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR volgens CLP
Destillaten (aardolie), stoomgekraakt, C5-10-fractie, gemengd met lichte stoomgekraakte aardolienafta-C5-fractie, Nafta met laag kookpunt - niet gespecifieerd
(68477-55-4)
Specifieke naam CMR
Destillaten (aardolie), stoomgekraakt, C5-10-fractie, gemengd met lichte stoomgekraakte aardolienafta-C5-fractie, Nafta met laag kookpunt - niet gespecifieerd
CMR Categorie 1A en 1B volgens
CMR indeling 1A en 1B leidt tot beperkingen volgens

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid