Het produkt dat wordt verkregen door het doorblazen met lucht, bij verhoogde temperatuur, van lage temperatuur-koolteerpek. Heeft een verwekingstraject van ongeveer 70°C tot 180°C. Voornamelijk samengesteld uit een complex mengsel van koolwaterstoffen. pek residu, geoxydeerd pek koolteer, lage temperatuur, geoxideerd | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 23-4-2019 om: 7:55

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Het Produkt Dat Wordt Verkregen Door Het Doorblazen Met Lucht, Bij Verhoogde Temperatuur, Van Lage Temperatuur-Koolteerpek. Heeft Een Verwekingstraject Van Ongeveer 70°C Tot 180°C. Voornamelijk Samengesteld Uit Een Complex Mengsel Van Koolwaterstoffen. Pek Residu, Geoxydeerd Pek Koolteer, Lage Temperatuur, Geoxideerd

Stofgegevens

 
Stofnaam
Het produkt dat wordt verkregen door het doorblazen met lucht, bij verhoogde temperatuur, van lage temperatuur-koolteerpek. Heeft een verwekingstraject van ongeveer 70°C tot 180°C. Voornamelijk samengesteld uit een complex mengsel van koolwaterstoffen. pek residu, geoxydeerd pek koolteer, lage temperatuur, geoxideerd
Engelse naam
Pitch, coal tar, low-temp., oxidized, Pitch Residue, oxidised [The product obtained by air-blowing, at elevated temperature, low-temperature coal tar pitch. It has a softening-point within the approximate range of 70 °C to 180 °C (158 °F to 356 °F). Composed primarily of a complex mixture of hydrocarbons.]
CAS-nummer
90669-59-3
EG-nummer
292-654-0
Functionele stofgroep
Lijst ZZS
Lijst CMR volgens CLP
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Chemische stofgroep
ZZS steenkoolderivaten
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Let op!

Geprint op: 23-4-2019 om: 7:55

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ZZS
Het produkt dat wordt verkregen door het doorblazen met lucht, bij verhoogde temperatuur, van lage temperatuur-koolteerpek. Heeft een verwekingstraject van ongeveer 70°C tot 180°C. Voornamelijk samengesteld uit een complex mengsel van koolwaterstoffen. pek residu, geoxydeerd pek koolteer, lage temperatuur, geoxideerd
(90669-59-3)
Specifieke naam op ZZS Het produkt dat wordt verkregen door het doorblazen met lucht, bij verhoogde temperatuur, van lage temperatuur-koolteerpek. Heeft een verwekingstraject van ongeveer 70°C tot 180°C. Voornamelijk samengesteld uit een complex mengsel van koolwaterstoffen. pek residu, geoxydeerd pek koolteer, lage temperatuur, geoxideerd
Op ZZS lijst vanwege EU gevaarsindeling Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
Datum toevoeging 2-12-2013
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Autorisaties en restricties. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Autorisaties en restricties zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten

1:

De meeste aardolie- en steenkool derivaten zijn niet als ZZS opgenomen in bijlage 12a van de Activiteitenregeling milieubeheer. Daarom is voor deze stof geen stofklasse, grensmassastroom en emissiegrenswaarde weergegeven. In lijn met de indeling van aardolie, benzine, alifatisch koolwaterstofmengsel, olefinische koolwaterstoffen, aromatisch koolwaterstofmengsel, paraffine-olie en paraffinische koolwaterstoffen kan het beste de stofklasse gO.2 aangehouden worden.

Let op!

Geprint op: 23-4-2019 om: 7:55

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 23-4-2019 om: 7:55

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 23-4-2019 om: 7:55

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

CMR volgens CLP
Het produkt dat wordt verkregen door het doorblazen met lucht, bij verhoogde temperatuur, van lage temperatuur-koolteerpek. Heeft een verwekingstraject van ongeveer 70°C tot 180°C. Voornamelijk samengesteld uit een complex mengsel van koolwaterstoffen. pek residu, geoxydeerd pek koolteer, lage temperatuur, geoxideerd
(90669-59-3)
Specifieke naam CMR Het produkt dat wordt verkregen door het doorblazen met lucht, bij verhoogde temperatuur, van lage temperatuur-koolteerpek. Heeft een verwekingstraject van ongeveer 700C tot 1800C. Voornamelijk samengesteld uit een complex mengsel van koolwaterstoffen. pek residu, geoxydeerd pek koolteer, lage temperatuur, geoxideerd
CMR Categorie 1A en 1B volgens Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
CMR indeling 1A en 1B leidt tot beperkingen volgens REACH Bijlage XVII, zie stof(groep) of mengsel nr. 28 en/of 29 en/of 30.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR-stoffen SZW. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR-stoffen SZW zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten