Een complexe combinatie, gestript uit het vloeibare product van de waterstofontzwaveling van zwaar destillaat. Bestaat uit waterstof, waterstofsulfide en verzadigde alifatische koolwaterstoffen overwegend C1 tot en met C5. Gassen (aardolie), zwaar destillaat, waterstofontzwaveling, stripper-uitstoot, Raffinaderijgas Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 18-7-2024 om: 03:12

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Een complexe combinatie, gestript uit het vloeibare product van de waterstofontzwaveling van zwaar destillaat. Bestaat uit waterstof, waterstofsulfide en verzadigde alifatische koolwaterstoffen overwegend C1 tot en met C5. Gassen (aardolie), zwaar destillaat, waterstofontzwaveling, stripper-uitstoot, Raffinaderijgas

 

Stofgegevens

CAS-nummer
68919-04-0
EG-nummer
272-876-4

Engelse naam
Gases (petroleum), heavy distillate hydrotreater desulfurization stripper off, Refinery gas [A complex combination stripped from the liquid product of the heavy distillate hydrotreater desulfurization process. It consists of hydrogen, hydrogen sulfide, and saturated aliphatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 through C5.]
Functionele stofgroepen
Lijst ZZS
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst CMR volgens CLP
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Chemische stofgroep
ZZS aardoliederivaten
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 18-7-2024 om: 03:12

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

ZZS

ZZS
Een complexe combinatie, gestript uit het vloeibare product van de waterstofontzwaveling van zwaar destillaat. Bestaat uit waterstof, waterstofsulfide en verzadigde alifatische koolwaterstoffen overwegend C1 tot en met C5. Gassen (aardolie), zwaar destillaat, waterstofontzwaveling, stripper-uitstoot, Raffinaderijgas
(68919-04-0)
Specifieke naam op ZZS
Een complexe combinatie, gestript uit het vloeibare product van de waterstofontzwaveling van zwaar destillaat. Bestaat uit waterstof, waterstofsulfide en verzadigde alifatische koolwaterstoffen overwegend C1 tot en met C5. Gassen (aardolie), zwaar destillaat, waterstofontzwaveling, stripper-uitstoot, Raffinaderijgas
Op ZZS lijst vanwege EU gevaarsindeling
Datum toevoeging
2-12-2013

RIVM stofadviezen

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 18-7-2024 om: 03:12

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 18-7-2024 om: 03:12

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR volgens CLP
Een complexe combinatie, gestript uit het vloeibare product van de waterstofontzwaveling van zwaar destillaat. Bestaat uit waterstof, waterstofsulfide en verzadigde alifatische koolwaterstoffen overwegend C1 tot en met C5. Gassen (aardolie), zwaar destillaat, waterstofontzwaveling, stripper-uitstoot, Raffinaderijgas
(68919-04-0)
Specifieke naam CMR
Een complexe combinatie, gestript uit het vloeibare product van de waterstofontzwaveling van zwaar destillaat. Bestaat uit waterstof, waterstofsulfide en verzadigde alifatische koolwaterstoffen overwegend C1 tot en met C5. Gassen (aardolie), zwaar destillaat, waterstofontzwaveling, stripper-uitstoot, Raffinaderijgas
CMR Categorie 1A en 1B volgens
CMR indeling 1A en 1B leidt tot beperkingen volgens

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid