ZZS-navigator - stof Risico's van Stoffen

Emissie naar Water

tonen verbergen

Een complexe combinatie, gestript uit het vloeibare product van de waterstofontzwaveling van zwaar destillaat. Bestaat uit waterstof, waterstofsulfide en verzadigde alifatische koolwaterstoffen overwegend C1 tot en met C5. Gassen (aardolie), zwaar destillaat, waterstofontzwaveling, stripper-uitstoot, Raffinaderijgas behoort tot ZZS aardoliederivaten