kiezelzuur nikkelzout Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 04:24

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

kiezelzuur nikkelzout

 

Stofgegevens

CAS-nummer
37321-15-6
EG-nummer
253-461-7

Engelse naam
silicic acid, nickel salt
Synoniemen
silicic acid nickel salt
nikkelzout van kiezelzuur
Molecuulformule
Ni-O3-Si
SMILES
[Ni++].[O-][Si]([O-])=O
Functionele stofgroepen
Lijst ZZS
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst CMR volgens CLP
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst CMR-stoffen SZW
Lijst CMR volgens zelfclassificatie
Chemische stofgroep
ZZS nikkel en nikkelverbindingen
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 04:24

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

ZZS

ZZS
kiezelzuur nikkelzout
(37321-15-6)
Op ZZS lijst vanwege EU gevaarsindeling
Datum toevoeging
2-12-2013

RIVM stofadviezen

Stofklassen voor luchtemissies

Stofklassen voor luchtemissies
kiezelzuur nikkelzout
(37321-15-6)
Stofklasse voor luchtemissies
MVP 1
Emissiegrenswaarde
0,05 mg/Nm3

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Autorisaties en restricties

Autorisaties en restricties
kiezelzuur nikkelzout
(37321-15-6)
Specifieke naam op REACH bijlage XVII
nikkel en nikkelverbindingen
Beperkingsvoorwaarden volgens
Beperkingsvoorwaarden volgens restrictie 28, 29 en 30

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 04:24

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm kiezelzuur nikkelzout
(37321-15-6)
Milieu Lucht Lucht EU-streefwaarde
0,02 µg/m3

Toelichtende voetnoot

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 04:24

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR volgens CLP
kiezelzuur nikkelzout
(37321-15-6)
Specifieke naam CMR
nikkel(II)silicaat [1], dinikkelorthosilicaat [2], nikkelsilicaat(3:4) [3], kiezelzuur nikkelzout [4], triwaterstofhydroxybis[orthosilicato(4-)]trinikkelaat(3-) [5]
CMR Categorie 1A en 1B volgens
CMR indeling 1A en 1B leidt tot beperkingen volgens

CMR-stoffen SZW

CMR-stoffen SZW
kiezelzuur nikkelzout
(37321-15-6)
Specifieke naam op SZW-lijst
nikkelzout van kiezelzuur
SZW-lijst met kankerverwekkende stoffen

CMR volgens zelfclassificatie

CMR volgens zelfclassificatie
kiezelzuur nikkelzout
(37321-15-6)
Specifieke naam ECHA
Silicic acid, nickel salt
Zelfclassificatie als CMR categorie 1a of 1b

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid