ZZS-navigator - stof Risico's van Stoffen

Emissie naar Water

tonen verbergen

Extractieresiduen (kool), naftaleenolie alkalisch destillatieresiduen Het residu dat afkomstig is uit de destillatie van met alkali gewassen naftaleenolie, met een destillatietraject van ongeveer 220 °C tot 300 °C. Bestaat voornamelijk uit naftaleen alkylnaftalenen en aromatische stikstofbasen. Methylnaftaleenolie, extractieresidu behoort tot ZZS steenkoolderivaten