Een complexe verzameling koolwaterstoffen verkregen door destillatie van producten van een katalytisch kraakproces. Bestaat uit koolwaterstoffen overwegend C4 tot en met C11, met een kooktraject van ongeveer -20°C tot 190°C. Bevat een relatief grote hoeveelheid onverzadigde koolwaterstoffen. Katalytisch gekraakte nafta met laag kookpunt, Nafta (aardolie), lichte katalytisch gekraakte Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 22-7-2024 om: 15:24

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Een complexe verzameling koolwaterstoffen verkregen door destillatie van producten van een katalytisch kraakproces. Bestaat uit koolwaterstoffen overwegend C4 tot en met C11, met een kooktraject van ongeveer -20°C tot 190°C. Bevat een relatief grote hoeveelheid onverzadigde koolwaterstoffen. Katalytisch gekraakte nafta met laag kookpunt, Nafta (aardolie), lichte katalytisch gekraakte

 

Stofgegevens

CAS-nummer
64741-55-5
EG-nummer
265-056-2

Engelse naam
Naphtha (petroleum), light catalytic cracked, Low boiling point cat-cracked naphtha [A complex combination of hydrocarbons produced by the distillation of products from a catalytic cracking process. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C4 through C11 and boiling in the range of approximately -20°C to 190°C (-4°F to 374°F). It contains a relatively large proportion of unsaturated hydrocarbons.]
Functionele stofgroepen
Lijst ZZS
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst CMR volgens CLP
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst CMR volgens zelfclassificatie
Chemische stofgroep
ZZS aardoliederivaten
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 22-7-2024 om: 15:24

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

ZZS

ZZS
Een complexe verzameling koolwaterstoffen verkregen door destillatie van producten van een katalytisch kraakproces. Bestaat uit koolwaterstoffen overwegend C4 tot en met C11, met een kooktraject van ongeveer -20°C tot 190°C. Bevat een relatief grote hoeveelheid onverzadigde koolwaterstoffen. Katalytisch gekraakte nafta met laag kookpunt, Nafta (aardolie), lichte katalytisch gekraakte
(64741-55-5)
Specifieke naam op ZZS
Een complexe verzameling koolwaterstoffen verkregen door destillatie van producten van een katalytisch kraakproces. Bestaat uit koolwaterstoffen overwegend C4 tot en met C11, met een kooktraject van ongeveer -20°C tot 190°C. Bevat een relatief grote hoeveelheid onverzadigde koolwaterstoffen. Katalytisch gekraakte nafta met laag kookpunt, Nafta (aardolie), lichte katalytisch gekraakte
Op ZZS lijst vanwege EU gevaarsindeling
Datum toevoeging
2-12-2013

RIVM stofadviezen

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 22-7-2024 om: 15:24

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 22-7-2024 om: 15:24

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR volgens CLP
Een complexe verzameling koolwaterstoffen verkregen door destillatie van producten van een katalytisch kraakproces. Bestaat uit koolwaterstoffen overwegend C4 tot en met C11, met een kooktraject van ongeveer -20°C tot 190°C. Bevat een relatief grote hoeveelheid onverzadigde koolwaterstoffen. Katalytisch gekraakte nafta met laag kookpunt, Nafta (aardolie), lichte katalytisch gekraakte
(64741-55-5)
Specifieke naam CMR
Een complexe verzameling koolwaterstoffen verkregen door destillatie van producten van een katalytisch kraakproces. Bestaat uit koolwaterstoffen overwegend C4 tot en met C11, met een kooktraject van ongeveer -20°C tot 190°C. Bevat een relatief grote hoeveelheid onverzadigde koolwaterstoffen. Katalytisch gekraakte nafta met laag kookpunt, Nafta (aardolie), lichte katalytisch gekraakte
CMR Categorie 1A en 1B volgens
CMR indeling 1A en 1B leidt tot beperkingen volgens

CMR-stoffen SZW

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid