octabroomdifenylether Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 20-7-2024 om: 13:56

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

octabroomdifenylether

 

Stofgegevens

CAS-nummer
32536-52-0
EG-nummer
251-087-9

Stofafkorting
octaBDE
Engelse naam
diphenyl ether, octabromo derivative
Synoniemen
octabromodiphenyl ether
difenylether, octabroomderivaat
commercieel octabroomdifenylether
octa-BDE
Molecuulformule
C12-H2-Br8-O
SMILES
C1=C(C(=C(C(=C1Br)Br)Br)Br)OC2=CC(=C(C(=C2Br)Br)Br)Br
Functionele stofgroepen
Lijst ZZS
Lijst OSPAR
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst CMR volgens CLP
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst CMR-stoffen SZW
Lijst CMR volgens zelfclassificatie
Chemische stofgroepen
ZZS gebromeerde brandvertragers
gebromeerde difenylethers
ZZS gechloreerde en gebromeerde koolwaterstoffen
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 20-7-2024 om: 13:56

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

ZZS

ZZS
octabroomdifenylether (octaBDE)
(32536-52-0)
Specifieke naam op ZZS
octabroomdifenylether; octaBDE; commercieel octabroomdifenylether
Op ZZS lijst vanwege EU gevaarsindeling
Op ZZS lijst vanwege OSPAR
Op ZZS lijst vanwege EU-POP Verordening
Datum toevoeging
2-12-2013

RIVM stofadviezen

Stofklassen voor luchtemissies

Stofklassen voor luchtemissies
octabroomdifenylether (octaBDE)
(32536-52-0)
Stofklasse voor luchtemissies
ERS
Emissiegrenswaarde
0,05 ng TEQ/Nm3

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

OSPAR
octabroomdifenylether (octaBDE)
(32536-52-0)
Specifieke naam op OSPAR
gebromeerde brandvertragers
Laatste revisie Achtergrond document (Organiserend land)
2009 (Zweden)

E-PRTR

Autorisaties en restricties

Autorisaties en restricties
octabroomdifenylether (octaBDE)
(32536-52-0)
Specifieke naam op REACH bijlage XVII
difenylether, octabroomderivaat, C12H2Br8O
Beperkingsvoorwaarden volgens
Beperkingsvoorwaarden volgens restrictie 28, 29 en 30

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 20-7-2024 om: 13:56

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm octabroomdifenylether (octaBDE)
(32536-52-0)
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren wettelijk JG-MKN (totaal)
0,5 ng/l
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren wettelijk MAC-MKN (totaal)
0,14 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zout Andere oppervlaktewateren wettelijk JG-MKN (totaal)
0,2 ng/l
Milieu Oppervlaktewater zout Andere oppervlaktewateren wettelijk MAC-MKN (totaal)
0,014 µg/l
Milieu Biota Landoppervlaktewateren Biota wettelijk MKN
0,0085 µg/kg

Toelichtende voetnoot

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 20-7-2024 om: 13:56

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR volgens CLP
octabroomdifenylether (octaBDE)
(32536-52-0)
Specifieke naam CMR
difenylether octabroomderivaat
CMR Categorie 1A en 1B volgens
CMR indeling 1A en 1B leidt tot beperkingen volgens

CMR-stoffen SZW

CMR-stoffen SZW
octabroomdifenylether (octaBDE)
(32536-52-0)
Specifieke naam op SZW-lijst
difenylether, octabroomderivaat
SZW-lijst met voor de voortplanting giftige stoffen

CMR volgens zelfclassificatie

CMR volgens zelfclassificatie
octabroomdifenylether (octaBDE)
(32536-52-0)
Specifieke naam ECHA
Diphenyl ether, octabromo derivative
Zelfclassificatie als CMR categorie 1a of 1b

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid