diammoniumnikkelhexacyanoferraat Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 19-7-2024 om: 22:34

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

diammoniumnikkelhexacyanoferraat

 

Stofgegevens

CAS-nummer
74195-78-1

Engelse naam
diammonium nickel hexacyanoferrate
Functionele stofgroepen
Lijst ZZS
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst CMR volgens CLP
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst CMR-stoffen SZW
Chemische stofgroepen
cyaniden
ZZS nikkel en nikkelverbindingen
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 19-7-2024 om: 22:34

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

ZZS

ZZS
diammoniumnikkelhexacyanoferraat
(74195-78-1)
Op ZZS lijst vanwege EU gevaarsindeling
Datum toevoeging
2-12-2013

RIVM stofadviezen

Stofklassen voor luchtemissies

Stofklassen voor luchtemissies
diammoniumnikkelhexacyanoferraat
(74195-78-1)
Stofklasse voor luchtemissies
MVP 1
Emissiegrenswaarde
0,05 mg/Nm3

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Autorisaties en restricties

Autorisaties en restricties
diammoniumnikkelhexacyanoferraat
(74195-78-1)
Specifieke naam op REACH bijlage XVII
nikkel en nikkelverbindingen; anorganische ammoniumzouten
Beperkingsvoorwaarden volgens
En beperkingsvoorwaarden volgens
Beperkingsvoorwaarden volgens restrictie 28, 29 en 30

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 19-7-2024 om: 22:34

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm diammoniumnikkelhexacyanoferraat
(74195-78-1)
Milieu Lucht Lucht EU-streefwaarde
0,02 µg/m3

Toelichtende voetnoot

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 19-7-2024 om: 22:34

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR volgens CLP
diammoniumnikkelhexacyanoferraat
(74195-78-1)
Specifieke naam CMR
diammoniumnikkelhexacyanoferraat
CMR Categorie 1A en 1B volgens
CMR indeling 1A en 1B leidt tot beperkingen volgens

CMR-stoffen SZW

CMR-stoffen SZW
diammoniumnikkelhexacyanoferraat
(74195-78-1)
Specifieke naam op SZW-lijst
diammoniumnikkelhexacyanoferraat
SZW-lijst met kankerverwekkende stoffen

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid