trifenylarsine Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 20-7-2024 om: 15:07

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

trifenylarsine

 

Stofgegevens

CAS-nummer
603-32-7
EG-nummer
210-032-9
Structuurformule
Structuurformule wordt geladen…

Engelse naam
triphenylarsine
Molecuulformule
C18-H15-As
SMILES
C1=CC=C(C=C1)[As](C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Functionele stofgroepen
Lijst ZZS
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst CMR volgens zelfclassificatie
Chemische stofgroep
ZZS arseen en arseenverbindingen
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 20-7-2024 om: 15:07

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

ZZS

ZZS
trifenylarsine
(603-32-7)
Op ZZS lijst vanwege REACH Restricties
Datum toevoeging
21-1-2022

RIVM stofadviezen

Stofklassen voor luchtemissies

Stofklassen voor luchtemissies
trifenylarsine
(603-32-7)
Stofklasse voor luchtemissies
MVP 1
Emissiegrenswaarde
0,05 mg/Nm3

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Autorisaties en restricties

Autorisaties en restricties
trifenylarsine
(603-32-7)
Specifieke naam op REACH bijlage XVII
arseenverbindingen
Beperkingsvoorwaarden volgens restrictie 19

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 20-7-2024 om: 15:07

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 20-7-2024 om: 15:07

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

CMR volgens zelfclassificatie
trifenylarsine
(603-32-7)
Specifieke naam ECHA
Triphenylarsine
Zelfclassificatie als CMR categorie 1a of 1b

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid