ZZS-navigator - stof Risico's van Stoffen

Emissie naar Water

tonen verbergen

Een complexe verzameling koolwaterstoffen verkregen uit de fractioneringsstabilisatie-producten van de polymerisatie van nafta. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen C1 tot en met C4. Petroleumgas, Restgas (aardolie), katalytische polymerisatie van nafta, fractioneringsstabilisator behoort tot ZZS aardoliederivaten