decabroombifenyl Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 06:38

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

decabroombifenyl

 

Stofgegevens

CAS-nummer
13654-09-6
EG-nummer
237-137-2
Structuurformule
Structuurformule wordt geladen…

Engelse naam
decabromobiphenyl
Synoniemen
2,2',3,3',4,4',5,5',6,6'-decabroombifenyl
deca BB
decabromo-1,1'-biphenyl
Aquo-code
PBB209
SIKB-id
4359
Molecuulformule
C12-Br10
SMILES
BrC1=C(Br)C(Br)=C(C(Br)=C1Br)C1=C(Br)C(Br)=C(Br)C(Br)=C1Br
Functionele stofgroepen
Lijst ZZS
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Chemische stofgroepen
ZZS gebromeerde brandvertragers
ZZS gechloreerde en gebromeerde koolwaterstoffen
polybroombifenylen
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 06:38

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

ZZS

ZZS
polybroombifenylen (PBBs)
(59536-65-1)
decabroombifenyl
(13654-09-6)

(behoort tot polybroombifenylen)
Specifieke naam op ZZS
Datum toevoeging
24-04-2017
2-12-2013

RIVM stofadviezen

Stofklassen voor luchtemissies

Stofklassen voor luchtemissies
polybroombifenylen (PBBs)
(59536-65-1)
decabroombifenyl
(13654-09-6)

(behoort tot polybroombifenylen)
Stofklasse voor luchtemissies
MVP 1
MVP 1
Emissiegrenswaarde
0,05 mg/Nm3
0,05 mg/Nm3

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Autorisaties en restricties

Autorisaties en restricties
polybroombifenylen (PBBs)
(59536-65-1)
decabroombifenyl
(13654-09-6)

(behoort tot polybroombifenylen)
Specifieke naam op REACH bijlage XVII
polybroombifenylen (PBB's)
polybroombifenylen (PBB's)
Beperkingsvoorwaarden volgens

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 06:38

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm decabroombifenyl
(13654-09-6)

(behoort tot polybroombifenylen)
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren Indicatief MTR

Toelichtende voetnoot

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 06:38

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid