Een complex residu, afkomstig uit de destillatie van katalytische reformator-fractioneerderresidu. Kookt boven ongeveer 399°C. Stookolie, residuen (aardolie), katalytische reformator-fractioneerder-residu destillatie- | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 19-2-2019 om: 21:43

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Een Complex Residu, Afkomstig Uit De Destillatie Van Katalytische Reformator-Fractioneerderresidu. Kookt Boven Ongeveer 399°C. Stookolie, Residuen (Aardolie), Katalytische Reformator-Fractioneerder-Residu Destillatie-

Stofgegevens

 
Stofnaam
Een complex residu, afkomstig uit de destillatie van katalytische reformator-fractioneerderresidu. Kookt boven ongeveer 399°C. Stookolie, residuen (aardolie), katalytische reformator-fractioneerder-residu destillatie-
Engelse naam
Residues (petroleum), catalytic reformer fractionator residue distn., Heavy Fuel oil [A complex residuum from the distillation of catalytic reformer fractionator residue. It boils approximately above 399 °C (750 °F).]
CAS-nummer
68478-13-7
EG-nummer
270-792-2
Synoniem
Residues (petroleum), catalytic reformer fractionator residue distn.
Heavy Fuel oil
[A complex residuum from the distillation of catalytic reformer fractionator residue. It boils approximately above 399 oC (750 oF).]
Functionele stofgroep
Lijst ZZS
Lijst CMR
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Chemische stofgroep
ZZS aardoliederivaten

Let op!

Geprint op: 19-2-2019 om: 21:43

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

ZZS
Een complex residu, afkomstig uit de destillatie van katalytische reformator-fractioneerderresidu. Kookt boven ongeveer 399°C. Stookolie, residuen (aardolie), katalytische reformator-fractioneerder-residu destillatie-
(68478-13-7)
Specifieke naam op ZZS Een complex residu, afkomstig uit de destillatie van katalytische reformator-fractioneerderresidu. Kookt boven ongeveer 399°C. Stookolie, residuen (aardolie), katalytische reformator-fractioneerder-residu destillatie-
Op ZZS lijst vanwege EU gevaarsindeling Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
Datum toevoeging 2-12-2013
Informatieboodschap
  • Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Potentiële ZZS. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Potentiële ZZS zijn opgenomen.
Informatieboodschap
  • Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap
  • Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap
  • Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.
Informatieboodschap
  • Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Autorisaties en restricties. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Autorisaties en restricties zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten

52:

De meeste aardolie- en steenkool derivaten zijn niet als ZZS opgenomen in bijlage 12a van de Activiteitenregeling milieubeheer. Daarom is voor deze stof geen stofklasse, grensmassastroom en emissiegrenswaarde weergegeven. In lijn met de indeling van aardolie, benzine, alifatisch koolwaterstofmengsel, olefinische koolwaterstoffen, aromatisch koolwaterstofmengsel, paraffine-olie en paraffinische koolwaterstoffen kan het beste de stofklasse gO.2 aangehouden worden.

Let op!

Geprint op: 19-2-2019 om: 21:43

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap
  • Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 19-2-2019 om: 21:43

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

Informatieboodschap

Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 19-2-2019 om: 21:43

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

CMR
Een complex residu, afkomstig uit de destillatie van katalytische reformator-fractioneerderresidu. Kookt boven ongeveer 399°C. Stookolie, residuen (aardolie), katalytische reformator-fractioneerder-residu destillatie-
(68478-13-7)
Specifieke naam CMR Een complex residu, afkomstig uit de destillatie van katalytische reformator-fractioneerderresidu. Kookt boven ongeveer 3990C. Stookolie, residuen (aardolie), katalytische reformator-fractioneerder-residu destillatie-
CMR Categorie 1A en 1B volgens Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
CMR indeling 1A en 1B leidt tot beperkingen volgens REACH Bijlage XVII, zie stof(groep) of mengsel nr. 28 en/of 29 en/of 30.

Toelichtende voetnoten