ZZS-navigator - stof Risico's van Stoffen

Emissie naar Water

tonen verbergen

Een complexe combinatie die wordt verkregen door het afdampen onder hoge druk van de uitstroom uit de reformingsreactor. Bestaat voornamelijk uit waterstof, met uiteenlopende kleine hoeveelheden methaan ethaan en propaan. Gassen (aardolie), reformeruitstroom uitstoot hogedruk-afdampvat, Raffinaderijgas behoort tot ZZS aardoliederivaten