C16-36-chlooralkanen Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 18-7-2024 om: 02:54

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

C16-36-chlooralkanen

 

Stofgegevens

CAS-nummer
85049-26-9
EG-nummer
285-195-2

Engelse naam
alkanes, C16-35, chloro
Synoniem
chlooralkanen, C16-35
Functionele stofgroepen
Lijst ZZS
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Chemische stofgroep
ZZS gechloreerde en gebromeerde koolwaterstoffen
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 18-7-2024 om: 02:54

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

RIVM stofadviezen

Stofklassen voor luchtemissies

Stofklassen voor luchtemissies
gechloreerde paraffines van middellange keten (MCCP) C16-36-chlooralkanen
(85049-26-9)

(behoort tot gechloreerde paraffines van middellange keten )
Stofklasse voor luchtemissies
MVP 1
MVP 1
Emissiegrenswaarde
0,05 mg/Nm3
0,05 mg/Nm3

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Autorisaties en restricties

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 18-7-2024 om: 02:54

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 18-7-2024 om: 02:54

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid