ZZS-navigator - stof Risico's van Stoffen

Emissie naar Water

tonen verbergen

koolwaterstoffen, C10, aromaten, <1% naftaleen behoort tot ZZS polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAKs)

tonen verbergen

koolwaterstoffen, C10, aromaten, <1% naftaleen behoort tot ZZS aardoliederivaten