acenaftyleen | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 11/26/2020 om: 11:36 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Acenaftyleen

Stofgegevens

 
Stofnaam
acenaftyleen
Engelse naam
acenaphthylene
CAS-nummer
208-96-8
EG-nummer
205-917-1
Aquo-code
AcNy
SIKB-id
248
Molecuulformule
C12-H8
SMILES
C1=Cc2cccc3cccc1c23
Structuurformule
Afbeelding van de structuurformule van acenaftyleen
Functionele stofgroep
Lijst ZZS
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Chemische stofgroep
ZZS polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAKs)
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Let op!

Geprint op: 11/26/2020 om: 11:36 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ZZS
acenaftyleen
(208-96-8)
Specifieke naam op ZZS acenaftyleen
Datum toevoeging 27-05-2016
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
Stofklassen voor luchtemissies
acenaftyleen
(208-96-8)
Stofklasse voor luchtemissies MVP 1
Grensmassastroom 0,15 g/uur
Emissiegrenswaarde 0,05 mg/Nm3
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Autorisaties en restricties. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Autorisaties en restricties zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten

1:

Deze stof wordt niet als individuele stof als ZZS geïdentificeerd maar valt onder de ZZS stofgroep voor PAKs. Op basis van de POP verordening worden alle PAKs als Zeer Zorgwekkende Stof geïdentificeerd.

Let op!

Geprint op: 11/26/2020 om: 11:36 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm acenaftyleen
(208-96-8)
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren JG-MKN (opgelost) 0,10 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren JG-MKN (totaal) 0,10 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren MAC-MKN (opgelost) 33 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren MAC-MKN (totaal) 33 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren VR (opgelost) 0,013 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren VR (totaal) 0,013 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zout Andere oppervlaktewateren JG-MKN (opgelost) 0,10 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zout Andere oppervlaktewateren JG-MKN (totaal) 0,10 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zout Andere oppervlaktewateren MAC-MKN (opgelost) 3,3 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zout Andere oppervlaktewateren MAC-MKN (totaal) 3,3 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zout Andere oppervlaktewateren VR (opgelost) 0,0013 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zout Andere oppervlaktewateren VR (totaal) 0,0013 µg/l
 

Toelichtende voetnoot

90:

Jaargemiddelde milieukwaliteitsnorm

89:

Jaargemiddelde milieukwaliteitsnorm

93:

Maximaal aanvaardbare concentratie

92:

Maximaal aanvaardbare concentratie

46:

Verwaarloosbaar risiconiveau

99:

Verwaarloosbaar risiconiveau

40:

Jaargemiddelde milieukwaliteitsnorm

91:

Jaargemiddelde milieukwaliteitsnorm

132:

Maximaal aanvaardbare concentratie

94:

Maximaal aanvaardbare concentratie

47:

Verwaarloosbaar risiconiveau

49:

Verwaarloosbaar risiconiveau

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 11/26/2020 om: 11:36 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor gevaarsindelingen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor gevaarsindelingen zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 11/26/2020 om: 11:36 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten