polycyclische aromatische koolwaterstoffen Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 18-6-2024 om: 12:05

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

polycyclische aromatische koolwaterstoffen

 
Stofgegevens
Stofnaam polycyclische aromatische koolwaterstoffen
Stofafkorting PAKs
Engelse naam polycyclic aromatic hydrocarbons
Synoniem PAHs
polyaromatic hydrocarbons
Functionele stofgroep Lijst ZZS
Lijst OSPAR
Lijst KRW prioritaire stoffen
Lijst E-PRTR
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Chemische stofgroep ZZS polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAKs)
2-methylnaftaleen
7H-dibenzo[c,g]carbazool
acenafteen
acenaftyleen
acridine
antraceen
benz[a]acridine
benz[c]acridine
benzo[a]antraceen
benzo[a]pyreen
benzo[b]fluoranteen
benzo[e]pyreen
benzo[g,h,i]peryleen
benzo[j]fluoranteen
benzo[k]fluoranteen
chryseen
dibenzo[a,h]acridine
dibenzo[a,j]acridine
dibenzo[a,e]pyreen
dibenzo[a,h]antraceen
dibenzo[a,h]pyreen
dibenzo[a,l]pyreen
fenantreen
fluoranteen
fluoreen
indeen
indeno[1,2,3-cd]pyreen
isoquinoline
naftaleen
fenantridine
pyreen
chinoline
9(10H)acridoon
3-amino-9-ethylcarbazool
2-nitronaftaleen
5-nitroacenafteen
2-naftylamine
8-hydroxychinoline
6-nitrochryseen
5-methylchryseen
1,6-dinitropyreen
1,8-dinitropyreen
4-nitropyreen
dibenzo[a,i]pyreen
1-methylnaftaleen
Emissiegegevens ZZS-Navigator Naar lucht
Naar water

Voetnoten

De gegevens bij de ECHA (Europees Agentschap voor chemische stoffen) vallen buiten de verantwoordelijkheid van het RIVM. De gegevens in de ECHA database zijn aangeleverd door de registranten (industrie). Niet alle gegevens zijn geautoriseerd door de overheid.

Let op!

Geprint op: 18-6-2024 om: 12:05

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ZZS
polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAKs) 1,6-dinitropyreen
(42397-64-8)

(behoort tot polycyclische aromatische koolwaterstoffen)
1,8-dinitropyreen
(42397-65-9)

(behoort tot polycyclische aromatische koolwaterstoffen)
1-methylnaftaleen
(90-12-0)

(behoort tot polycyclische aromatische koolwaterstoffen)
2-methylnaftaleen
(91-57-6)

(behoort tot polycyclische aromatische koolwaterstoffen)
2-naftylamine
(91-59-8)

(behoort tot polycyclische aromatische koolwaterstoffen)
2-nitronaftaleen
(581-89-5)

(behoort tot polycyclische aromatische koolwaterstoffen)
3-amino-9-ethylcarbazool
(132-32-1)

(behoort tot polycyclische aromatische koolwaterstoffen)
4-nitropyreen (4-NP)
(57835-92-4)

(behoort tot polycyclische aromatische koolwaterstoffen)
5-methylchryseen
(3697-24-3)

(behoort tot polycyclische aromatische koolwaterstoffen)
5-nitroacenafteen
(602-87-9)

(behoort tot polycyclische aromatische koolwaterstoffen)
6-nitrochryseen (6-NC)
(7496-02-8)

(behoort tot polycyclische aromatische koolwaterstoffen)
7H-dibenzo[c,g]carbazool
(194-59-2)

(behoort tot polycyclische aromatische koolwaterstoffen)
8-hydroxychinoline
(148-24-3)

(behoort tot polycyclische aromatische koolwaterstoffen)
9(10H)acridoon
(578-95-0)

(behoort tot polycyclische aromatische koolwaterstoffen)
acenafteen
(83-32-9)

(behoort tot polycyclische aromatische koolwaterstoffen)
acenaftyleen
(208-96-8)

(behoort tot polycyclische aromatische koolwaterstoffen)
acridine
(260-94-6)

(behoort tot polycyclische aromatische koolwaterstoffen)
antraceen
(120-12-7)

(behoort tot polycyclische aromatische koolwaterstoffen)
benz[a]acridine
(225-11-6)

(behoort tot polycyclische aromatische koolwaterstoffen)
benz[c]acridine
(225-51-4)

(behoort tot polycyclische aromatische koolwaterstoffen)
benzo[a]antraceen
(56-55-3)

(behoort tot polycyclische aromatische koolwaterstoffen)
benzo[a]pyreen (BaP)
(50-32-8)

(behoort tot polycyclische aromatische koolwaterstoffen)
benzo[b]fluoranteen
(205-99-2)

(behoort tot polycyclische aromatische koolwaterstoffen)
benzo[e]pyreen
(192-97-2)

(behoort tot polycyclische aromatische koolwaterstoffen)
benzo[g,h,i]peryleen
(191-24-2)

(behoort tot polycyclische aromatische koolwaterstoffen)
benzo[j]fluoranteen
(205-82-3)

(behoort tot polycyclische aromatische koolwaterstoffen)
benzo[k]fluoranteen
(207-08-9)

(behoort tot polycyclische aromatische koolwaterstoffen)
chinoline
(91-22-5)

(behoort tot polycyclische aromatische koolwaterstoffen)
chryseen
(218-01-9)

(behoort tot polycyclische aromatische koolwaterstoffen)
dibenzo[a,e]pyreen
(192-65-4)

(behoort tot polycyclische aromatische koolwaterstoffen)
dibenzo[a,h]acridine
(226-36-8)

(behoort tot polycyclische aromatische koolwaterstoffen)
dibenzo[a,h]antraceen
(53-70-3)

(behoort tot polycyclische aromatische koolwaterstoffen)
dibenzo[a,h]pyreen
(189-64-0)

(behoort tot polycyclische aromatische koolwaterstoffen)
dibenzo[a,i]pyreen
(189-55-9)

(behoort tot polycyclische aromatische koolwaterstoffen)
dibenzo[a,j]acridine
(224-42-0)

(behoort tot polycyclische aromatische koolwaterstoffen)
dibenzo[a,l]pyreen
(191-30-0)

(behoort tot polycyclische aromatische koolwaterstoffen)
fenantreen
(85-01-8)

(behoort tot polycyclische aromatische koolwaterstoffen)
fenantridine
(229-87-8)

(behoort tot polycyclische aromatische koolwaterstoffen)
fluoranteen
(206-44-0)

(behoort tot polycyclische aromatische koolwaterstoffen)
fluoreen
(86-73-7)

(behoort tot polycyclische aromatische koolwaterstoffen)
indeen
(95-13-6)

(behoort tot polycyclische aromatische koolwaterstoffen)
indeno[1,2,3-cd]pyreen
(193-39-5)

(behoort tot polycyclische aromatische koolwaterstoffen)
isoquinoline
(119-65-3)

(behoort tot polycyclische aromatische koolwaterstoffen)
naftaleen
(91-20-3)

(behoort tot polycyclische aromatische koolwaterstoffen)
pyreen
(129-00-0)

(behoort tot polycyclische aromatische koolwaterstoffen)
Specifieke naam op ZZS polycyclische aromatische koolwaterstoffen; PAKs
2-methylnaftaleen 2-nitronaftaleen
3-amino-9-ethylcarbazool; 9-ethylcarbazool-3-ylamine
5-nitroacenafteen
7H-dibenzo[c,g]carbazool (PAK) 9(10H)acridoon acenafteen acenaftyleen acridine antraceen
benz[a]acridine benz[c]acridine benz[a]antraceen (PAK); benzo[a]antraceen (PAK)
benzo[a]pyreen (PAK)
benzo[b]fluorantheen; benzo[e]acefenantryleen
benzo[e]pyreen
benzo[g,h,i]peryleen
benzo[j]fluorantheen
benzo[k]fluorantheen
quinoline; chinoline
chryseen (PAK)
dibenzo[a,e]pyreen (PAK) dibenz[a,h]acridine (PAK) dibenz[a,h]antraceen (PAK); dibenzo[a,h]-antraceen (PAK)
dibenzo[a,h]pyreen
dibenz[a,j]acridine (PAK) phenanthridine fluoreen indeen indeno[1,2,3-cd]pyreen
isoquinoline naftaleen
Op ZZS lijst vanwege EU gevaarsindeling Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
Op ZZS lijst vanwege REACH SVHC Kandidaatslijst voor REACH Bijlage XIV
Kandidaatslijst voor REACH Bijlage XIV
Kandidaatslijst voor REACH Bijlage XIV
Kandidaatslijst voor REACH Bijlage XIV
Kandidaatslijst voor REACH Bijlage XIV
Kandidaatslijst voor REACH Bijlage XIV
Kandidaatslijst voor REACH Bijlage XIV
Kandidaatslijst voor REACH Bijlage XIV
Kandidaatslijst voor REACH Bijlage XIV
Op ZZS lijst vanwege KRW Prioritair gevaarlijke stoffen KRW lijst
Prioritair gevaarlijke stoffen KRW lijst
Prioritair gevaarlijke stoffen KRW lijst
Prioritair gevaarlijke stoffen KRW lijst
Prioritair gevaarlijke stoffen KRW lijst
Prioritair gevaarlijke stoffen KRW lijst
Prioritair gevaarlijke stoffen KRW lijst
Op ZZS lijst vanwege OSPAR OSPAR lijst van stoffen voor prioritaire actie
Op ZZS lijst vanwege EU-POP Verordening Verordening (EU) 2019/1021 betreffende persistente organische verontreinigende stoffen
Datum toevoeging 2-12-2013
11-02-2019
11-02-2019
10-2-2022
27-05-2016
2-12-2013
2-12-2013
2-12-2013
11-02-2019
11-02-2019
2-12-2013
11-02-2019
12-8-2014
30-05-2017
27-05-2016
27-05-2016
27-05-2016
27-05-2016
2-12-2013
27-05-2016
27-05-2016
2-12-2013
2-12-2013
2-12-2013
2-12-2013
2-12-2013
2-12-2013
2-12-2013
2-12-2013
2-12-2013
12-8-2014
12-8-2014
2-12-2013
12-8-2014
12-8-2014
12-8-2014
12-8-2014
27-05-2016
27-05-2016
12-8-2014
27-05-2016
27-05-2016
2-12-2013
27-05-2016
27-05-2016
27-05-2016
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
Stofklassen voor luchtemissies
polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAKs) 1,6-dinitropyreen
(42397-64-8)

(behoort tot polycyclische aromatische koolwaterstoffen)
1,8-dinitropyreen
(42397-65-9)

(behoort tot polycyclische aromatische koolwaterstoffen)
1-methylnaftaleen
(90-12-0)

(behoort tot polycyclische aromatische koolwaterstoffen)
2-methylnaftaleen
(91-57-6)

(behoort tot polycyclische aromatische koolwaterstoffen)
2-naftylamine
(91-59-8)

(behoort tot polycyclische aromatische koolwaterstoffen)
2-nitronaftaleen
(581-89-5)

(behoort tot polycyclische aromatische koolwaterstoffen)
3-amino-9-ethylcarbazool
(132-32-1)

(behoort tot polycyclische aromatische koolwaterstoffen)
4-nitropyreen (4-NP)
(57835-92-4)

(behoort tot polycyclische aromatische koolwaterstoffen)
5-methylchryseen
(3697-24-3)

(behoort tot polycyclische aromatische koolwaterstoffen)
5-nitroacenafteen
(602-87-9)

(behoort tot polycyclische aromatische koolwaterstoffen)
6-nitrochryseen (6-NC)
(7496-02-8)

(behoort tot polycyclische aromatische koolwaterstoffen)
7H-dibenzo[c,g]carbazool
(194-59-2)

(behoort tot polycyclische aromatische koolwaterstoffen)
8-hydroxychinoline
(148-24-3)

(behoort tot polycyclische aromatische koolwaterstoffen)
9(10H)acridoon
(578-95-0)

(behoort tot polycyclische aromatische koolwaterstoffen)
acenafteen
(83-32-9)

(behoort tot polycyclische aromatische koolwaterstoffen)
acenaftyleen
(208-96-8)

(behoort tot polycyclische aromatische koolwaterstoffen)
acridine
(260-94-6)

(behoort tot polycyclische aromatische koolwaterstoffen)
antraceen
(120-12-7)

(behoort tot polycyclische aromatische koolwaterstoffen)
benz[a]acridine
(225-11-6)

(behoort tot polycyclische aromatische koolwaterstoffen)
benz[c]acridine
(225-51-4)

(behoort tot polycyclische aromatische koolwaterstoffen)
benzo[a]antraceen
(56-55-3)

(behoort tot polycyclische aromatische koolwaterstoffen)
benzo[a]pyreen (BaP)
(50-32-8)

(behoort tot polycyclische aromatische koolwaterstoffen)
benzo[b]fluoranteen
(205-99-2)

(behoort tot polycyclische aromatische koolwaterstoffen)
benzo[e]pyreen
(192-97-2)

(behoort tot polycyclische aromatische koolwaterstoffen)
benzo[g,h,i]peryleen
(191-24-2)

(behoort tot polycyclische aromatische koolwaterstoffen)
benzo[j]fluoranteen
(205-82-3)

(behoort tot polycyclische aromatische koolwaterstoffen)
benzo[k]fluoranteen
(207-08-9)

(behoort tot polycyclische aromatische koolwaterstoffen)
chinoline
(91-22-5)

(behoort tot polycyclische aromatische koolwaterstoffen)
chryseen
(218-01-9)

(behoort tot polycyclische aromatische koolwaterstoffen)
dibenzo[a,e]pyreen
(192-65-4)

(behoort tot polycyclische aromatische koolwaterstoffen)
dibenzo[a,h]acridine
(226-36-8)

(behoort tot polycyclische aromatische koolwaterstoffen)
dibenzo[a,h]antraceen
(53-70-3)

(behoort tot polycyclische aromatische koolwaterstoffen)
dibenzo[a,h]pyreen
(189-64-0)

(behoort tot polycyclische aromatische koolwaterstoffen)
dibenzo[a,i]pyreen
(189-55-9)

(behoort tot polycyclische aromatische koolwaterstoffen)
dibenzo[a,j]acridine
(224-42-0)

(behoort tot polycyclische aromatische koolwaterstoffen)
dibenzo[a,l]pyreen
(191-30-0)

(behoort tot polycyclische aromatische koolwaterstoffen)
fenantreen
(85-01-8)

(behoort tot polycyclische aromatische koolwaterstoffen)
fenantridine
(229-87-8)

(behoort tot polycyclische aromatische koolwaterstoffen)
fluoranteen
(206-44-0)

(behoort tot polycyclische aromatische koolwaterstoffen)
fluoreen
(86-73-7)

(behoort tot polycyclische aromatische koolwaterstoffen)
indeen
(95-13-6)

(behoort tot polycyclische aromatische koolwaterstoffen)
indeno[1,2,3-cd]pyreen
(193-39-5)

(behoort tot polycyclische aromatische koolwaterstoffen)
isoquinoline
(119-65-3)

(behoort tot polycyclische aromatische koolwaterstoffen)
naftaleen
(91-20-3)

(behoort tot polycyclische aromatische koolwaterstoffen)
pyreen
(129-00-0)

(behoort tot polycyclische aromatische koolwaterstoffen)
Stofklasse voor luchtemissies MVP 1 MVP 1 MVP 1 MVP 1 MVP 1
MVP 1
MVP 1
MVP 1
MVP 1 MVP 1 MVP 1
MVP 1 MVP 1
MVP 1 MVP 1
MVP 1 MVP 1 MVP 1
MVP 1 MVP 1
MVP 1
MVP 1
MVP 1
MVP 1
MVP 1
MVP 1
MVP 1
MVP 1
MVP 1
MVP 1
MVP 1
MVP 1
MVP 1
MVP 1
MVP 1
MVP 1
MVP 1
MVP 1 MVP 1
MVP 1
MVP 1
MVP 1
MVP 1
MVP 1
MVP 1 MVP 1
Emissiegrenswaarde 0,05 mg/Nm3
0,05 mg/Nm3
0,05 mg/Nm3
0,05 mg/Nm3
0,05 mg/Nm3
0,05 mg/Nm3
0,05 mg/Nm3
0,05 mg/Nm3
0,05 mg/Nm3
0,05 mg/Nm3
0,05 mg/Nm3
0,05 mg/Nm3
0,05 mg/Nm3
0,05 mg/Nm3 0,05 mg/Nm3
0,05 mg/Nm3
0,05 mg/Nm3
0,05 mg/Nm3
0,05 mg/Nm3 0,05 mg/Nm3
0,05 mg/Nm3
0,05 mg/Nm3
0,05 mg/Nm3
0,05 mg/Nm3
0,05 mg/Nm3
0,05 mg/Nm3
0,05 mg/Nm3
0,05 mg/Nm3
0,05 mg/Nm3
0,05 mg/Nm3
0,05 mg/Nm3
0,05 mg/Nm3
0,05 mg/Nm3
0,05 mg/Nm3
0,05 mg/Nm3
0,05 mg/Nm3
0,05 mg/Nm3
0,05 mg/Nm3
0,05 mg/Nm3
0,05 mg/Nm3
0,05 mg/Nm3
0,05 mg/Nm3
0,05 mg/Nm3
0,05 mg/Nm3
0,05 mg/Nm3
0,05 mg/Nm3
OSPAR
polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAKs)
Specifieke naam op OSPAR polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK's)
Laatste revisie Achtergrond document (Organiserend land) 2009 (Noorwegen)
Autorisaties en restricties
polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAKs) 2-naftylamine
(91-59-8)

(behoort tot polycyclische aromatische koolwaterstoffen)
2-nitronaftaleen
(581-89-5)

(behoort tot polycyclische aromatische koolwaterstoffen)
3-amino-9-ethylcarbazool
(132-32-1)

(behoort tot polycyclische aromatische koolwaterstoffen)
5-nitroacenafteen
(602-87-9)

(behoort tot polycyclische aromatische koolwaterstoffen)
8-hydroxychinoline
(148-24-3)

(behoort tot polycyclische aromatische koolwaterstoffen)
benzo[a]antraceen
(56-55-3)

(behoort tot polycyclische aromatische koolwaterstoffen)
benzo[a]pyreen (BaP)
(50-32-8)

(behoort tot polycyclische aromatische koolwaterstoffen)
benzo[b]fluoranteen
(205-99-2)

(behoort tot polycyclische aromatische koolwaterstoffen)
benzo[e]pyreen
(192-97-2)

(behoort tot polycyclische aromatische koolwaterstoffen)
benzo[g,h,i]peryleen
(191-24-2)

(behoort tot polycyclische aromatische koolwaterstoffen)
benzo[j]fluoranteen
(205-82-3)

(behoort tot polycyclische aromatische koolwaterstoffen)
benzo[k]fluoranteen
(207-08-9)

(behoort tot polycyclische aromatische koolwaterstoffen)
chinoline
(91-22-5)

(behoort tot polycyclische aromatische koolwaterstoffen)
chryseen
(218-01-9)

(behoort tot polycyclische aromatische koolwaterstoffen)
dibenzo[a,h]antraceen
(53-70-3)

(behoort tot polycyclische aromatische koolwaterstoffen)
dibenzo[a,h]pyreen
(189-64-0)

(behoort tot polycyclische aromatische koolwaterstoffen)
dibenzo[a,i]pyreen
(189-55-9)

(behoort tot polycyclische aromatische koolwaterstoffen)
dibenzo[a,l]pyreen
(191-30-0)

(behoort tot polycyclische aromatische koolwaterstoffen)
indeno[1,2,3-cd]pyreen
(193-39-5)

(behoort tot polycyclische aromatische koolwaterstoffen)
Specifieke naam op REACH bijlage XVII polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK's)
2-Naftylamine en zouten daarvan
benzo[a]antraceen benzo[a]pyreen benzo[b]fluorantheen benzo[e]pyreen benzo[j]fluorantheen benzo[k]fluorantheen chryseen dibenzo[a,h]antraceen dibenzo[b,def]chryseen; dibenzo[a,h]pyreen
dibenzo[b,def]chryseen; dibenzo[a,h]pyreen
dibenzo[def,p]chryseen; dibenzo[a,l]pyreen
Beperkingsvoorwaarden volgens REACH Bijlage XVII, 50. Polycyclische aromatische koolwaterstoffen
REACH Bijlage XVII, 12. 2-naftylamine en zouten daarvan
REACH Bijlage XVII, 50. Polycyclische aromatische koolwaterstoffen
REACH Bijlage XVII, 50. Polycyclische aromatische koolwaterstoffen
REACH Bijlage XVII, 50. Polycyclische aromatische koolwaterstoffen
REACH Bijlage XVII, 50. Polycyclische aromatische koolwaterstoffen
Verordening (EU) 2019/1021 betreffende persistente organische verontreinigende stoffen
REACH Bijlage XVII, 50. Polycyclische aromatische koolwaterstoffen
REACH Bijlage XVII, 50. Polycyclische aromatische koolwaterstoffen
REACH Bijlage XVII, 72. De in kolom 1 van de tabel in aanhangsel 12 vermelde stoffen
REACH Bijlage XVII, 50. Polycyclische aromatische koolwaterstoffen
REACH Bijlage XVII, 50. Polycyclische aromatische koolwaterstoffen
Verordening (EU) 2019/1021 betreffende persistente organische verontreinigende stoffen
En beperkingsvoorwaarden volgens Verordening (EU) 2019/1021 betreffende persistente organische verontreinigende stoffen
REACH Bijlage XVII, amines genoemd in Aanhangsel 8, gevormd uit Azokleurstoffen (vermelding 43)
REACH Bijlage XVII, 72. De in kolom 1 van de tabel in aanhangsel 12 vermelde stoffen
Verordening (EU) 2019/1021 betreffende persistente organische verontreinigende stoffen
Verordening (EU) 2019/1021 betreffende persistente organische verontreinigende stoffen
REACH Bijlage XVII, 72. De in kolom 1 van de tabel in aanhangsel 12 vermelde stoffen
REACH Bijlage XVII, 72. De in kolom 1 van de tabel in aanhangsel 12 vermelde stoffen
Verordening (EU) 2019/1021 betreffende persistente organische verontreinigende stoffen
REACH Bijlage XVII, 72. De in kolom 1 van de tabel in aanhangsel 12 vermelde stoffen
REACH Bijlage XVII, 72. De in kolom 1 van de tabel in aanhangsel 12 vermelde stoffen
Beperkingsvoorwaarden volgens restrictie 28, 29 en 30 REACH Bijlage XVII, zie stof(groep) of mengsel nr. 28 en/of 29 en/of 30.
REACH Bijlage XVII, zie stof(groep) of mengsel nr. 28 en/of 29 en/of 30.
REACH Bijlage XVII, zie stof(groep) of mengsel nr. 28 en/of 29 en/of 30.
REACH Bijlage XVII, zie stof(groep) of mengsel nr. 28 en/of 29 en/of 30.
REACH Bijlage XVII, zie stof(groep) of mengsel nr. 28 en/of 29 en/of 30.
REACH Bijlage XVII, zie stof(groep) of mengsel nr. 28 en/of 29 en/of 30.
REACH Bijlage XVII, zie stof(groep) of mengsel nr. 28 en/of 29 en/of 30.
REACH Bijlage XVII, zie stof(groep) of mengsel nr. 28 en/of 29 en/of 30.
REACH Bijlage XVII, zie stof(groep) of mengsel nr. 28 en/of 29 en/of 30.
REACH Bijlage XVII, zie stof(groep) of mengsel nr. 28 en/of 29 en/of 30.
REACH Bijlage XVII, zie stof(groep) of mengsel nr. 28 en/of 29 en/of 30.
REACH Bijlage XVII, zie stof(groep) of mengsel nr. 28 en/of 29 en/of 30.
REACH Bijlage XVII, zie stof(groep) of mengsel nr. 28 en/of 29 en/of 30.
REACH Bijlage XVII, zie stof(groep) of mengsel nr. 28 en/of 29 en/of 30.
REACH Bijlage XVII, zie stof(groep) of mengsel nr. 28 en/of 29 en/of 30.
REACH Bijlage XVII, zie stof(groep) of mengsel nr. 28 en/of 29 en/of 30.
REACH Bijlage XVII, zie stof(groep) of mengsel nr. 28 en/of 29 en/of 30.
Aangevuld door: REACH Bijlage XVII, 72. De in kolom 1 van de tabel in aanhangsel 12 vermelde stoffen
REACH Bijlage XVII, 72. De in kolom 1 van de tabel in aanhangsel 12 vermelde stoffen
REACH Bijlage XVII, 72. De in kolom 1 van de tabel in aanhangsel 12 vermelde stoffen

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

1:

Deze stof wordt niet als individuele stof als ZZS geïdentificeerd maar valt onder de ZZS stofgroep voor PAKs. Op basis van de POP verordening worden alle PAKs als Zeer Zorgwekkende Stof geïdentificeerd.

2:

Deze stof wordt niet als individuele stof als ZZS geïdentificeerd maar valt onder de ZZS stofgroep voor PAKs. Op basis van de POP verordening worden alle PAKs als Zeer Zorgwekkende Stof geïdentificeerd.

3:

Deze stof wordt niet als individuele stof als ZZS geïdentificeerd maar valt onder de ZZS stofgroep voor PAKs. Op basis van de POP verordening worden alle PAKs als Zeer Zorgwekkende Stof geïdentificeerd.

4:

Deze stof wordt niet als individuele stof als ZZS geïdentificeerd maar valt onder de ZZS stofgroep voor PAKs. Op basis van de POP verordening worden alle PAKs als Zeer Zorgwekkende Stof geïdentificeerd.

5:

Geldt ook voor: zouten van 2-naftylamine; zouten van 2-naftaleenamine

6:

Deze stof wordt niet als individuele stof als ZZS geïdentificeerd maar valt onder de ZZS stofgroep voor PAKs. Op basis van de POP verordening worden alle PAKs als Zeer Zorgwekkende Stof geïdentificeerd.

7:

Deze stof wordt niet als individuele stof als ZZS geïdentificeerd maar valt onder de ZZS stofgroep voor PAKs. Op basis van de POP verordening worden alle PAKs als Zeer Zorgwekkende Stof geïdentificeerd.

8:

Deze stof wordt niet als individuele stof als ZZS geïdentificeerd maar valt onder de ZZS stofgroep voor PAKs. Op basis van de POP verordening worden alle PAKs als Zeer Zorgwekkende Stof geïdentificeerd. Deze stof is een heterocyclische PAK, deze worden ook tot de PAKs gerekend.

9:

Deze stof wordt niet als individuele stof als ZZS geïdentificeerd maar valt onder een ZZS-stofgroep en was onder de NeR een MVP of ERS stof.

10:

Deze stof wordt niet als individuele stof als ZZS geïdentificeerd maar valt onder de ZZS stofgroep voor PAKs. Op basis van de POP verordening worden alle PAKs als Zeer Zorgwekkende Stof geïdentificeerd. Deze stof is een heterocyclische PAK, deze worden ook tot de PAKs gerekend.

11:

Deze stof wordt niet als individuele stof als ZZS geïdentificeerd maar valt onder de ZZS stofgroep voor PAKs. Op basis van de POP verordening worden alle PAKs als Zeer Zorgwekkende Stof geïdentificeerd.

12:

Deze stof wordt niet als individuele stof als ZZS geïdentificeerd maar valt onder de ZZS stofgroep voor PAKs. Op basis van de POP verordening worden alle PAKs als Zeer Zorgwekkende Stof geïdentificeerd.

13:

Deze stof wordt niet als individuele stof als ZZS geïdentificeerd maar valt onder de ZZS stofgroep voor PAKs. Op basis van de POP verordening worden alle PAKs als Zeer Zorgwekkende Stof geïdentificeerd. Deze stof is een heterocyclische PAK, deze worden ook tot de PAKs gerekend.

14:

Deze stof wordt niet als individuele stof als ZZS geïdentificeerd maar valt onder de ZZS stofgroep voor PAKs. Op basis van de POP verordening worden alle PAKs als Zeer Zorgwekkende Stof geïdentificeerd. Deze stof is een heterocyclische PAK, deze worden ook tot de PAKs gerekend.

15:

Deze stof wordt niet als individuele stof als ZZS geïdentificeerd maar valt onder de ZZS stofgroep voor PAKs. Op basis van de POP verordening worden alle PAKs als Zeer Zorgwekkende Stof geïdentificeerd. Deze stof is een heterocyclische PAK, deze worden ook tot de PAKs gerekend.

16:

Deze stof wordt niet als individuele stof als ZZS geïdentificeerd maar valt onder een ZZS-stofgroep en was onder de NeR een MVP of ERS stof.

17:

Deze stof wordt niet als individuele stof als ZZS geïdentificeerd maar valt onder een ZZS-stofgroep en was onder de NeR een MVP of ERS stof.

18:

Deze stof wordt niet als individuele stof als ZZS geïdentificeerd maar valt onder een ZZS-stofgroep en was onder de NeR een MVP of ERS stof.

19:

Deze stof wordt niet als individuele stof als ZZS geïdentificeerd maar valt onder de ZZS stofgroep voor PAKs. Op basis van de POP verordening worden alle PAKs als Zeer Zorgwekkende Stof geïdentificeerd. Deze stof is een heterocyclische PAK, deze worden ook tot de PAKs gerekend.

20:

Deze stof wordt niet als individuele stof als ZZS geïdentificeerd maar valt onder de ZZS stofgroep voor PAKs. Op basis van de POP verordening worden alle PAKs als Zeer Zorgwekkende Stof geïdentificeerd.

21:

Deze stof wordt niet als individuele stof als ZZS geïdentificeerd maar valt onder de ZZS stofgroep voor PAKs. Op basis van de POP verordening worden alle PAKs als Zeer Zorgwekkende Stof geïdentificeerd.

22:

Deze stof wordt niet als individuele stof als ZZS geïdentificeerd maar valt onder de ZZS stofgroep voor PAKs. Op basis van de POP verordening worden alle PAKs als Zeer Zorgwekkende Stof geïdentificeerd. Deze stof is een heterocyclische PAK, deze worden ook tot de PAKs gerekend.

23:

Deze stof wordt niet als individuele stof als ZZS geïdentificeerd maar valt onder de ZZS stofgroep voor PAKs. Op basis van de POP verordening worden alle PAKs als Zeer Zorgwekkende Stof geïdentificeerd.

1:

Deze stof staat niet als ZZS in bijlage III van het BAL. De weergegeven stofklasse en emissiegrenswaarde zijn die voor PAKs en zijn ook van toepassing voor deze stof.

2:

Deze stof staat niet als ZZS in bijlage III van het BAL. De weergegeven stofklasse en emissiegrenswaarde zijn die voor PAKs en zijn ook van toepassing voor deze stof.

3:

Deze stof staat niet als ZZS in bijlage III van het BAL. De weergegeven stofklasse en emissiegrenswaarde zijn die voor PAKs en zijn ook van toepassing voor deze stof.

4:

Deze stof staat niet als ZZS in bijlage III van het BAL. De weergegeven stofklasse en emissiegrenswaarde zijn die voor PAKs en zijn ook van toepassing voor deze stof.

5:

Deze stof staat niet als ZZS in bijlage III van het BAL. De weergegeven stofklasse en emissiegrenswaarde zijn die voor PAKs en zijn ook van toepassing voor deze stof.

6:

Deze stof staat niet als ZZS in bijlage III van het BAL. De weergegeven stofklasse en emissiegrenswaarde zijn die voor PAKs en zijn ook van toepassing voor deze stof.

1:

Met inbegrip van benzo(a)pyreen (CAS 50-32-8, EU 200-028-5), benzo(b)fluoranteen (CAS 205-99-2, EU 205-911-9), benzo(g,h,i)peryleen (CAS 191-24-2, EU 205-883-8), benzo(k)fluoranteen (CAS 207-08-9, EU 205-916-6), indeno(1,2,3-cd)pyreen (CAS 193-39-5, EU 205-893-2) en met uitzondering van antraceen, fluoranteen en naftaleen, die afzonderlijk worden vermeld.

2:

behoort tot de polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK)

3:

behoort tot de polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK)

4:

behoort tot de polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK)

5:

behoort tot de polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK)

6:

behoort tot de polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK)

1:

De volgende stoffen behorende bij de groep van polyaromatische koolwaterstoffen zijn afgevoerd van de OSPAR 'List of Substances of Possible Concern' omdat de stoffen niet voldoen aan de selectiecriteria voor persistentie van de initiele OSPAR selectieprocedure in 2001 (Referentie nr. 2001-1) en krijgen daarom geen prioriteit voor actie door OSPAR : naftaleen, 2-methyl- (CAS nr. 91-57-6); 1-fenantreen carboxylzuur, 1,2,3,4,4a,4b,5,6,10,10a-decahydro-1,4a-dimethyl-7-(1-methylethyl)-, methyl ester, [1R-(1.alfa.,4a.beta.,4b.alfa.,10a.alfa.)]- (CAS Nr. 127-25-3); 1-fenantreenmethanol, 1,2,3,4,4a,4b,5,6,7,9,10,10a-dodecahydro-1,4a-dimethyl-7-(1-methylethyl)- (CAS nr. 127-36-6); 7H-dibenzo[c,g]carbazol (CAS nr. 194-59-2); 13H-dibenzo[a,i]carbazol (CAS nr. 239-64-5); 1H-3a,7-methanoazuleen, 2,3,4,7,8,8a-hexahydro-3,6,8,8-tetramethyl-, [3R-(3alfa,3abeta,7beta,8aalfa)]- (CAS nr. 469-61-4); 1-fenantreenmethanol, 1,2,3,4,4a,4b,5,6,10,10a-decahydro-1,4a-dimethyl-7-(1-methylethyl)-, [1R-(1.alfa.,4a.beta.,4b.alfa.,10a.alfa.)]- (CAS No. 666-84-2); cedreen- (CAS nr. 11028-42-5); 1-fenantreenmethanol, tetradecahydro-1,4a-dimethyl-7-(1-methylethyl)- (CAS nr. 13393-93-6); 1-fenantreencarboxylzuur, tetradecahydro-1,4a-dimethyl-7-(1-methylethyl)-, methyl ester, [1R-(1alfa,4abeta,4balfa (CAS nr. 19941-28-7).

2:

De volgende stoffen behorende bij de groep van polyaromatische koolwaterstoffen zijn afgevoerd van de OSPAR 'List of Substances of Possible Concern' omdat de stoffen niet voldoen aan de selectiecriteria voor persistentie van de initiele OSPAR selectieprocedure in 2001 (Referentie nr. 2001-1) en krijgen daarom geen prioriteit voor actie door OSPAR : naftaleen, 2-methyl- (CAS nr. 91-57-6); 1-fenantreen carboxylzuur, 1,2,3,4,4a,4b,5,6,10,10a-decahydro-1,4a-dimethyl-7-(1-methylethyl)-, methyl ester, [1R-(1.alfa.,4a.beta.,4b.alfa.,10a.alfa.)]- (CAS Nr. 127-25-3); 1-fenantreenmethanol, 1,2,3,4,4a,4b,5,6,7,9,10,10a-dodecahydro-1,4a-dimethyl-7-(1-methylethyl)- (CAS nr. 127-36-6); 7H-dibenzo[c,g]carbazol (CAS nr. 194-59-2); 13H-dibenzo[a,i]carbazol (CAS nr. 239-64-5); 1H-3a,7-methanoazuleen, 2,3,4,7,8,8a-hexahydro-3,6,8,8-tetramethyl-, [3R-(3alfa,3abeta,7beta,8aalfa)]- (CAS nr. 469-61-4); 1-fenantreenmethanol, 1,2,3,4,4a,4b,5,6,10,10a-decahydro-1,4a-dimethyl-7-(1-methylethyl)-, [1R-(1.alfa.,4a.beta.,4b.alfa.,10a.alfa.)]- (CAS No. 666-84-2); cedreen- (CAS nr. 11028-42-5); 1-fenantreenmethanol, tetradecahydro-1,4a-dimethyl-7-(1-methylethyl)- (CAS nr. 13393-93-6); 1-fenantreencarboxylzuur, tetradecahydro-1,4a-dimethyl-7-(1-methylethyl)-, methyl ester, [1R-(1alfa,4abeta,4balfa (CAS nr. 19941-28-7).

1:

Met het oog op de rapportage van de uitstoot in de lucht moeten polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK's) worden gemeten als benzo(a)pyreen (50-32-8), benzo(b)fluorantheen (205-99-2), benzo(k)fluorantheen (207-08-9), indeno(1,2,3- cd)pyreen (193-39-5) (afgeleid van Verordening (EG) nr. 850/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende persistente organische verontreinigende stoffen (PB L 229 van 29.6.2004, blz.5)).

2:

Op grond van bijlage II bij de EG-verordening PRTR wordt over 4 PAK’s gerapporteerd, namelijk benzo(a)pyreen, benzo(b)fluorantheen, benzo(k)fluorantheen en Indeno(1,2,3-cd)pyreen. Voor de stofgroep PAK’s geldt een drempelwaarde van 1. Indien daarnaast een van de vier componenten afzonderlijk de drempelwaarde van 1 overschrijdt, wordt ook over deze stof individueel gerapporteerd.

3:

Tenzij anders aangegeven wordt bij rapportage van een verontreinigende stof vermeld in bijlage II de totale massa van die verontreinigende stof vermeld of, als het om een groep van verontreinigende stoffen gaat, de totale massa van de groep.

4:

Op grond van bijlage II bij de EG-verordening PRTR wordt over 4 PAK’s gerapporteerd, namelijk benzo(a)pyreen, benzo(b)fluorantheen, benzo(k)fluorantheen en Indeno(1,2,3-cd)pyreen. Voor de stofgroep PAK’s geldt een drempelwaarde van 1. Indien daarnaast een van de vier componenten afzonderlijk de drempelwaarde van 1 overschrijdt, wordt ook over deze stof individueel gerapporteerd.

5:

Op grond van bijlage II bij de EG-verordening PRTR wordt over 4 PAK’s gerapporteerd, namelijk benzo(a)pyreen, benzo(b)fluorantheen, benzo(k)fluorantheen en Indeno(1,2,3-cd)pyreen. Voor de stofgroep PAK’s geldt een drempelwaarde van 1. Indien daarnaast een van de vier componenten afzonderlijk de drempelwaarde van 1 overschrijdt, wordt ook over deze stof individueel gerapporteerd.

6:

Een streepje (_) geeft aan dat voor betrokken parameter en milieucompartiment geen rapportagevereiste geldt

7:

Op grond van bijlage II bij de EG-verordening PRTR wordt over 4 PAK’s gerapporteerd, namelijk benzo(a)pyreen, benzo(b)fluorantheen, benzo(k)fluorantheen en Indeno(1,2,3-cd)pyreen. Voor de stofgroep PAK’s geldt een drempelwaarde van 1. Indien daarnaast een van de vier componenten afzonderlijk de drempelwaarde van 1 overschrijdt, wordt ook over deze stof individueel gerapporteerd.

8:

Een streepje (_) geeft aan dat voor betrokken parameter en milieucompartiment geen rapportagevereiste geldt

9:

Op grond van bijlage II bij de EG-verordening PRTR wordt over 4 PAK’s gerapporteerd, namelijk benzo(a)pyreen, benzo(b)fluorantheen, benzo(k)fluorantheen en Indeno(1,2,3-cd)pyreen. Voor de stofgroep PAK’s geldt een drempelwaarde van 1. Indien daarnaast een van de vier componenten afzonderlijk de drempelwaarde van 1 overschrijdt, wordt ook over deze stof individueel gerapporteerd.

10:

Tenzij anders aangegeven wordt bij rapportage van een verontreinigende stof vermeld in bijlage II de totale massa van die verontreinigende stof vermeld of, als het om een groep van verontreinigende stoffen gaat, de totale massa van de groep.

11:

Tenzij anders aangegeven wordt bij rapportage van een verontreinigende stof vermeld in bijlage II de totale massa van die verontreinigende stof vermeld of, als het om een groep van verontreinigende stoffen gaat, de totale massa van de groep.

12:

Tenzij anders aangegeven wordt bij rapportage van een verontreinigende stof vermeld in bijlage II de totale massa van die verontreinigende stof vermeld of, als het om een groep van verontreinigende stoffen gaat, de totale massa van de groep.

13:

Tenzij anders aangegeven wordt bij rapportage van een verontreinigende stof vermeld in bijlage II de totale massa van die verontreinigende stof vermeld of, als het om een groep van verontreinigende stoffen gaat, de totale massa van de groep.

14:

Tenzij anders aangegeven wordt bij rapportage van een verontreinigende stof vermeld in bijlage II de totale massa van die verontreinigende stof vermeld of, als het om een groep van verontreinigende stoffen gaat, de totale massa van de groep.

15:

Tenzij anders aangegeven wordt bij rapportage van een verontreinigende stof vermeld in bijlage II de totale massa van die verontreinigende stof vermeld of, als het om een groep van verontreinigende stoffen gaat, de totale massa van de groep.

1:

BaA

2:

BaP

3:

BbFA

4:

BeP

5:

BjFA

6:

BkFA

7:

CHR

8:

DBAhA

Let op!

Geprint op: 18-6-2024 om: 12:05

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAKs) 2-methylnaftaleen
(91-57-6)

(behoort tot polycyclische aromatische koolwaterstoffen)
2-naftylamine
(91-59-8)

(behoort tot polycyclische aromatische koolwaterstoffen)
5-nitroacenafteen
(602-87-9)

(behoort tot polycyclische aromatische koolwaterstoffen)
7H-dibenzo[c,g]carbazool
(194-59-2)

(behoort tot polycyclische aromatische koolwaterstoffen)
9(10H)acridoon
(578-95-0)

(behoort tot polycyclische aromatische koolwaterstoffen)
acenafteen
(83-32-9)

(behoort tot polycyclische aromatische koolwaterstoffen)
acenaftyleen
(208-96-8)

(behoort tot polycyclische aromatische koolwaterstoffen)
acridine
(260-94-6)

(behoort tot polycyclische aromatische koolwaterstoffen)
antraceen
(120-12-7)

(behoort tot polycyclische aromatische koolwaterstoffen)
benz[a]acridine
(225-11-6)

(behoort tot polycyclische aromatische koolwaterstoffen)
benz[c]acridine
(225-51-4)

(behoort tot polycyclische aromatische koolwaterstoffen)
benzo[a]antraceen
(56-55-3)

(behoort tot polycyclische aromatische koolwaterstoffen)
benzo[a]pyreen (BaP)
(50-32-8)

(behoort tot polycyclische aromatische koolwaterstoffen)
benzo[b]fluoranteen
(205-99-2)

(behoort tot polycyclische aromatische koolwaterstoffen)
benzo[e]pyreen
(192-97-2)

(behoort tot polycyclische aromatische koolwaterstoffen)
benzo[g,h,i]peryleen
(191-24-2)

(behoort tot polycyclische aromatische koolwaterstoffen)
benzo[j]fluoranteen
(205-82-3)

(behoort tot polycyclische aromatische koolwaterstoffen)
benzo[k]fluoranteen
(207-08-9)

(behoort tot polycyclische aromatische koolwaterstoffen)
chinoline
(91-22-5)

(behoort tot polycyclische aromatische koolwaterstoffen)
chryseen
(218-01-9)

(behoort tot polycyclische aromatische koolwaterstoffen)
dibenzo[a,e]pyreen
(192-65-4)

(behoort tot polycyclische aromatische koolwaterstoffen)
dibenzo[a,h]acridine
(226-36-8)

(behoort tot polycyclische aromatische koolwaterstoffen)
dibenzo[a,h]antraceen
(53-70-3)

(behoort tot polycyclische aromatische koolwaterstoffen)
dibenzo[a,h]pyreen
(189-64-0)

(behoort tot polycyclische aromatische koolwaterstoffen)
dibenzo[a,i]pyreen
(189-55-9)

(behoort tot polycyclische aromatische koolwaterstoffen)
dibenzo[a,j]acridine
(224-42-0)

(behoort tot polycyclische aromatische koolwaterstoffen)
dibenzo[a,l]pyreen
(191-30-0)

(behoort tot polycyclische aromatische koolwaterstoffen)
fenantreen
(85-01-8)

(behoort tot polycyclische aromatische koolwaterstoffen)
fenantridine
(229-87-8)

(behoort tot polycyclische aromatische koolwaterstoffen)
fluoranteen
(206-44-0)

(behoort tot polycyclische aromatische koolwaterstoffen)
fluoreen
(86-73-7)

(behoort tot polycyclische aromatische koolwaterstoffen)
indeen
(95-13-6)

(behoort tot polycyclische aromatische koolwaterstoffen)
indeno[1,2,3-cd]pyreen
(193-39-5)

(behoort tot polycyclische aromatische koolwaterstoffen)
isoquinoline
(119-65-3)

(behoort tot polycyclische aromatische koolwaterstoffen)
naftaleen
(91-20-3)

(behoort tot polycyclische aromatische koolwaterstoffen)
pyreen
(129-00-0)

(behoort tot polycyclische aromatische koolwaterstoffen)
Milieu Lucht Lucht MTR 0,001 µg/m3 0,001 µg/m3 0,001 µg/m3 0,001 µg/m3 0,001 µg/m3 0,001 µg/m3 0,001 µg/m3 0,001 µg/m3 0,001 µg/m3 0,001 µg/m3 0,001 µg/m3 0,001 µg/m3 0,001 µg/m3 0,001 µg/m3 0,001 µg/m3 0,001 µg/m3 0,001 µg/m3 0,001 µg/m3 0,001 µg/m3 0,001 µg/m3 0,001 µg/m3 0,001 µg/m3 0,001 µg/m3
Milieu Oppervlaktewater zoet log Kp l/kg (zwevend stof) 3,52 4,86 5,04 4,98 5,7 5,07 4,8 3,53 4,23 5,47 2,37
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren Indicatief MTR (opgelost) 0,03 µg/l 9,90E-01 µg/l 7,15E-03 µg/l 1,47E-03 µg/l 1,97E-03 µg/l 5,00E-04 µg/l 5,42E-03 µg/l 1,02E-03 µg/l 4,98E-04 µg/l 1,99E-06 µg/l 6,60E-03 µg/l 2,54E-04 µg/l 2,4 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren Indicatief MTR
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren wettelijk JG-MKN (totaal) 0,1 µg/l 0,00064 µg/l 1,7E-04 µg/l 0,0029 µg/l 1,2 µg/l 0,0063 µg/l 2 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren wettelijk MAC-MKN (totaal) 0,1 µg/l 0,28 µg/l 0,27 µg/l 0,017 µg/l 8,2E-03 µg/l 0,017 µg/l 0,17 µg/l 7,2 µg/l 0,12 µg/l 130 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren JG-MKN (opgelost) 0,10 µg/l 0,00023 µg/l 0,0012 µg/l 1,1 µg/l 1,5 µg/l 0,023 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren JG-MKN (totaal) 0,10 µg/l 1,5 µg/l 0,028 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren MAC-MKN (opgelost) 33 µg/l 0,1 µg/l 0,07 µg/l 6,7 µg/l 34 µg/l 0,023 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren MAC-MKN (totaal) 33 µg/l 35 µg/l 0,028 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zout Andere oppervlaktewateren wettelijk JG-MKN (totaal) 0,1 µg/l 0,00027 µg/l 1,7E-04 µg/l 0,0014 µg/l 1,1 µg/l 0,0063 µg/l 2 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zout Andere oppervlaktewateren wettelijk MAC-MKN (totaal) 0,1 µg/l 0,012 µg/l 0,027 µg/l 0,017 µg/l 8,2E-04 µg/l 0,017 µg/l 0,008 µg/l 6,7 µg/l 0,12 µg/l 130 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zout Andere oppervlaktewateren JG-MKN (opgelost) 0,10 µg/l 0,00023 µg/l 0,0012 µg/l 1,1 µg/l 0,30 µg/l 0,023 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zout Andere oppervlaktewateren JG-MKN (totaal) 0,10 µg/l 0,30 µg/l 0,024 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zout Andere oppervlaktewateren MAC-MKN (opgelost) 3,3 µg/l 0,01 µg/l 0,007 µg/l 6,7 µg/l 6,8 µg/l 0,023 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zout Andere oppervlaktewateren MAC-MKN (totaal) 3,3 µg/l 6,8 µg/l 0,024 µg/l
Milieu Oppervlaktewater voor drinkwaterbereiding Oppervlaktewater voor drinkwaterbereiding (gericht op waterbeheerder) 1 µg/l
Milieu Oppervlaktewater voor drinkwaterbereiding Oppervlaktewater voor drinkwaterbereiding (gericht tot het drinkwaterbedrijf) 1 µg/l
Milieu Zwevend stof Zwevend stof MTR (droge stof) 6 mg/kg 16 mg/kg 4 mg/kg 6 mg/kg 12 mg/kg
Milieu Biota Landoppervlaktewateren Biota wettelijk MKN 3 µg/kg 5 µg/kg 30 µg/kg 30 µg/kg
Milieu Biota Andere oppervlaktewateren Biota wettelijk MKN 3 µg/kg 30 µg/kg
Milieu Sediment Sediment MTR (standaard Sediment met 10% organisch materiaal) 810 µg/kg
Milieu Sediment Sediment MTR (droge stof) 0,1 mg/kg 0,4 mg/kg 3 mg/kg 8 mg/kg 2 mg/kg 11 mg/kg 0,5 mg/kg 3 mg/kg 6 mg/kg 0,1 µg/kg
Milieu Sediment Sediment indicatief MTR
Milieu Grond Interventiewaarde bodemkwaliteit (droge stof) 40 mg/kg
Milieu Grond Grond VR (droge stof) 0,001 mg/kg 0,003 mg/kg 0,003 mg/kg 0,08 mg/kg 0,02 mg/kg 0,1 mg/kg 0,005 mg/kg 0,03 mg/kg 0,06 mg/kg 0,001 µg/kg
Milieu Grond Grond Indicatief MTR