polycyclische aromatische koolwaterstoffen | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 9/27/2021 om: 4:08 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen

Stofgegevens

 

Let op!

Geprint op: 9/27/2021 om: 4:08 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ZZS
polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAKs) 1,6-dinitropyreen
(42397-64-8)

(behoort tot polycyclische aromatische koolwaterstoffen
1,8-dinitropyreen
(42397-65-9)

(behoort tot polycyclische aromatische koolwaterstoffen
2-methylnaftaleen
(91-57-6)

(behoort tot polycyclische aromatische koolwaterstoffen
2-naftylamine
(91-59-8)

(behoort tot polycyclische aromatische koolwaterstoffen
2-nitronaftaleen
(581-89-5)

(behoort tot polycyclische aromatische koolwaterstoffen
3-amino-9-ethylcarbazool
(132-32-1)

(behoort tot polycyclische aromatische koolwaterstoffen
4-nitropyreen
(57835-92-4)

(behoort tot polycyclische aromatische koolwaterstoffen
5-methylchryseen
(3697-24-3)

(behoort tot polycyclische aromatische koolwaterstoffen
5-nitroacenafteen
(602-87-9)

(behoort tot polycyclische aromatische koolwaterstoffen
6-nitrochryseen
(7496-02-8)

(behoort tot polycyclische aromatische koolwaterstoffen
7H-dibenzo[c,g]carbazool
(194-59-2)

(behoort tot polycyclische aromatische koolwaterstoffen
8-hydroxychinoline
(148-24-3)

(behoort tot polycyclische aromatische koolwaterstoffen
9(10H)acridoon
(578-95-0)

(behoort tot polycyclische aromatische koolwaterstoffen
acenafteen
(83-32-9)

(behoort tot polycyclische aromatische koolwaterstoffen
acenaftyleen
(208-96-8)

(behoort tot polycyclische aromatische koolwaterstoffen
acridine
(260-94-6)

(behoort tot polycyclische aromatische koolwaterstoffen
antraceen
(120-12-7)

(behoort tot polycyclische aromatische koolwaterstoffen
benz[a]acridine
(225-11-6)

(behoort tot polycyclische aromatische koolwaterstoffen
benz[c]acridine
(225-51-4)

(behoort tot polycyclische aromatische koolwaterstoffen
benzo[a]antraceen
(56-55-3)

(behoort tot polycyclische aromatische koolwaterstoffen
benzo[a]pyreen
(50-32-8)

(behoort tot polycyclische aromatische koolwaterstoffen
benzo[b]fluoranteen
(205-99-2)

(behoort tot polycyclische aromatische koolwaterstoffen
benzo[e]pyreen
(192-97-2)

(behoort tot polycyclische aromatische koolwaterstoffen
benzo[g,h,i]peryleen
(191-24-2)

(behoort tot polycyclische aromatische koolwaterstoffen
benzo[j]fluoranteen
(205-82-3)

(behoort tot polycyclische aromatische koolwaterstoffen
benzo[k]fluoranteen
(207-08-9)

(behoort tot polycyclische aromatische koolwaterstoffen
chinoline
(91-22-5)

(behoort tot polycyclische aromatische koolwaterstoffen
chryseen
(218-01-9)

(behoort tot polycyclische aromatische koolwaterstoffen
dibenzo[a,e]pyreen
(192-65-4)

(behoort tot polycyclische aromatische koolwaterstoffen
dibenzo[a,h]acridine
(226-36-8)

(behoort tot polycyclische aromatische koolwaterstoffen
dibenzo[a,h]antraceen
(53-70-3)

(behoort tot polycyclische aromatische koolwaterstoffen
dibenzo[a,h]pyreen
(189-64-0)

(behoort tot polycyclische aromatische koolwaterstoffen
dibenzo[a,i]pyreen
(189-55-9)

(behoort tot polycyclische aromatische koolwaterstoffen
dibenzo[a,j]acridine
(224-42-0)

(behoort tot polycyclische aromatische koolwaterstoffen
dibenzo[a,l]pyreen
(191-30-0)

(behoort tot polycyclische aromatische koolwaterstoffen
fenantreen
(85-01-8)

(behoort tot polycyclische aromatische koolwaterstoffen
fenantridine
(229-87-8)

(behoort tot polycyclische aromatische koolwaterstoffen
fluoranteen
(206-44-0)

(behoort tot polycyclische aromatische koolwaterstoffen
fluoreen
(86-73-7)

(behoort tot polycyclische aromatische koolwaterstoffen
indeen
(95-13-6)

(behoort tot polycyclische aromatische koolwaterstoffen
indeno[1,2,3-cd]pyreen
(193-39-5)

(behoort tot polycyclische aromatische koolwaterstoffen
isoquinoline
(119-65-3)

(behoort tot polycyclische aromatische koolwaterstoffen
naftaleen
(91-20-3)

(behoort tot polycyclische aromatische koolwaterstoffen
pyreen
(129-00-0)

(behoort tot polycyclische aromatische koolwaterstoffen
Specifieke naam op ZZS polycyclische aromatische koolwaterstoffen; PAKs
2-methylnaftaleen 2-nitronaftaleen
3-amino-9-ethylcarbazool; 9-ethylcarbazool-3-ylamine
5-nitroacenafteen
7H-dibenzo[c,g]carbazool (PAK) 9(10H)acridoon acenafteen acenaftyleen acridine antraceen
benz[a]acridine benz[c]acridine benz[a]antraceen (PAK); benzo[a]antraceen (PAK)
benzo[a]pyreen (PAK)
benzo[b]fluorantheen; benzo[e]acefenantryleen
benzo[e]pyreen
benzo[g,h,i]peryleen
benzo[j]fluorantheen
benzo[k]fluorantheen
quinoline; chinoline
chryseen (PAK)
dibenzo[a,e]pyreen (PAK) dibenz[a,h]acridine (PAK) dibenz[a,h]antraceen (PAK); dibenzo[a,h]-antraceen (PAK)
dibenzo[a,h]pyreen (PAK)
dibenz[a,j]acridine (PAK) phenanthridine fluoreen indeen indeno[1,2,3-cd]pyreen
isoquinoline naftaleen
Op ZZS lijst vanwege EU gevaarsindeling Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
Verordening (EU) 2020/217 tot wijziging van Verordening (EG) 1272/2008
Verordening (EU) 2020/217 tot wijziging van Verordening (EG) 1272/2008
Verordening (EU) 2020/1182 tot wijziging van Verordening (EG) 1272/2008
Op ZZS lijst vanwege REACH Kandidaatslijst voor REACH Bijlage XIV
Kandidaatslijst voor REACH Bijlage XIV
Kandidaatslijst voor REACH Bijlage XIV
Kandidaatslijst voor REACH Bijlage XIV
Kandidaatslijst voor REACH Bijlage XIV
Kandidaatslijst voor REACH Bijlage XIV
Kandidaatslijst voor REACH Bijlage XIV
Kandidaatslijst voor REACH Bijlage XIV
Kandidaatslijst voor REACH Bijlage XIV
Op ZZS lijst vanwege KRW Prioritair gevaarlijke stoffen KRW lijst
Prioritair gevaarlijke stoffen KRW lijst
Prioritair gevaarlijke stoffen KRW lijst
Prioritair gevaarlijke stoffen KRW lijst
Prioritair gevaarlijke stoffen KRW lijst
Prioritair gevaarlijke stoffen KRW lijst
Prioritair gevaarlijke stoffen KRW lijst
Op ZZS lijst vanwege OSPAR OSPAR lijst van stoffen voor prioritaire actie
Op ZZS lijst vanwege EU-POP Verordening Verordening (EU) 2019/1021 betreffende persistente organische verontreinigende stoffen
Datum toevoeging 2-12-2013
11-02-2019
11-02-2019
27-05-2016
2-12-2013
2-12-2013
2-12-2013
11-02-2019
11-02-2019
2-12-2013
11-02-2019
12-8-2014
30-05-2017
27-05-2016
27-05-2016
27-05-2016
27-05-2016
2-12-2013
27-05-2016
27-05-2016
2-12-2013
2-12-2013
2-12-2013
2-12-2013
2-12-2013
2-12-2013
2-12-2013
2-12-2013
2-12-2013
12-8-2014
12-8-2014
2-12-2013
12-8-2014
12-8-2014
12-8-2014
12-8-2014
27-05-2016
27-05-2016
12-8-2014
27-05-2016
27-05-2016
2-12-2013
27-05-2016
27-05-2016
27-05-2016
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
Stofklassen voor luchtemissies
polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAKs) 1,6-dinitropyreen
(42397-64-8)

(behoort tot polycyclische aromatische koolwaterstoffen
1,8-dinitropyreen
(42397-65-9)

(behoort tot polycyclische aromatische koolwaterstoffen
2-methylnaftaleen
(91-57-6)

(behoort tot polycyclische aromatische koolwaterstoffen
2-naftylamine
(91-59-8)

(behoort tot polycyclische aromatische koolwaterstoffen
2-nitronaftaleen
(581-89-5)

(behoort tot polycyclische aromatische koolwaterstoffen
3-amino-9-ethylcarbazool
(132-32-1)

(behoort tot polycyclische aromatische koolwaterstoffen
4-nitropyreen
(57835-92-4)

(behoort tot polycyclische aromatische koolwaterstoffen
5-methylchryseen
(3697-24-3)

(behoort tot polycyclische aromatische koolwaterstoffen
5-nitroacenafteen
(602-87-9)

(behoort tot polycyclische aromatische koolwaterstoffen
6-nitrochryseen
(7496-02-8)

(behoort tot polycyclische aromatische koolwaterstoffen
7H-dibenzo[c,g]carbazool
(194-59-2)

(behoort tot polycyclische aromatische koolwaterstoffen
8-hydroxychinoline
(148-24-3)

(behoort tot polycyclische aromatische koolwaterstoffen
9(10H)acridoon
(578-95-0)

(behoort tot polycyclische aromatische koolwaterstoffen
acenafteen
(83-32-9)

(behoort tot polycyclische aromatische koolwaterstoffen
acenaftyleen
(208-96-8)

(behoort tot polycyclische aromatische koolwaterstoffen
acridine
(260-94-6)

(behoort tot polycyclische aromatische koolwaterstoffen
antraceen
(120-12-7)

(behoort tot polycyclische aromatische koolwaterstoffen
benz[a]acridine
(225-11-6)

(behoort tot polycyclische aromatische koolwaterstoffen
benz[c]acridine
(225-51-4)

(behoort tot polycyclische aromatische koolwaterstoffen
benzo[a]antraceen
(56-55-3)

(behoort tot polycyclische aromatische koolwaterstoffen
benzo[a]pyreen
(50-32-8)

(behoort tot polycyclische aromatische koolwaterstoffen
benzo[b]fluoranteen
(205-99-2)

(behoort tot polycyclische aromatische koolwaterstoffen
benzo[e]pyreen
(192-97-2)

(behoort tot polycyclische aromatische koolwaterstoffen
benzo[g,h,i]peryleen
(191-24-2)

(behoort tot polycyclische aromatische koolwaterstoffen
benzo[j]fluoranteen
(205-82-3)

(behoort tot polycyclische aromatische koolwaterstoffen
benzo[k]fluoranteen
(207-08-9)

(behoort tot polycyclische aromatische koolwaterstoffen
chinoline
(91-22-5)

(behoort tot polycyclische aromatische koolwaterstoffen
chryseen
(218-01-9)

(behoort tot polycyclische aromatische koolwaterstoffen
dibenzo[a,e]pyreen
(192-65-4)

(behoort tot polycyclische aromatische koolwaterstoffen
dibenzo[a,h]acridine
(226-36-8)

(behoort tot polycyclische aromatische koolwaterstoffen
dibenzo[a,h]antraceen
(53-70-3)

(behoort tot polycyclische aromatische koolwaterstoffen
dibenzo[a,h]pyreen
(189-64-0)

(behoort tot polycyclische aromatische koolwaterstoffen
dibenzo[a,i]pyreen
(189-55-9)

(behoort tot polycyclische aromatische koolwaterstoffen
dibenzo[a,j]acridine
(224-42-0)

(behoort tot polycyclische aromatische koolwaterstoffen
dibenzo[a,l]pyreen
(191-30-0)

(behoort tot polycyclische aromatische koolwaterstoffen
fenantreen
(85-01-8)

(behoort tot polycyclische aromatische koolwaterstoffen
fenantridine
(229-87-8)

(behoort tot polycyclische aromatische koolwaterstoffen
fluoranteen
(206-44-0)

(behoort tot polycyclische aromatische koolwaterstoffen
fluoreen
(86-73-7)

(behoort tot polycyclische aromatische koolwaterstoffen
indeen
(95-13-6)

(behoort tot polycyclische aromatische koolwaterstoffen
indeno[1,2,3-cd]pyreen
(193-39-5)

(behoort tot polycyclische aromatische koolwaterstoffen
isoquinoline
(119-65-3)

(behoort tot polycyclische aromatische koolwaterstoffen
naftaleen
(91-20-3)

(behoort tot polycyclische aromatische koolwaterstoffen
pyreen
(129-00-0)

(behoort tot polycyclische aromatische koolwaterstoffen
Stofklasse voor luchtemissies MVP 1
MVP 1 MVP 1 MVP 1
MVP 1
MVP 1
MVP 1
MVP 1 MVP 1 MVP 1
MVP 1 MVP 1
MVP 1 MVP 1
MVP 1 MVP 1 MVP 1
MVP 1 MVP 1
MVP 1
MVP 1
MVP 1
MVP 1
MVP 1
MVP 1
MVP 1
MVP 1
MVP 1
MVP 1
MVP 1
MVP 1
MVP 1
MVP 1
MVP 1
MVP 1
MVP 1
MVP 1 MVP 1
MVP 1
MVP 1
MVP 1
MVP 1
MVP 1
MVP 1 MVP 1
Grensmassastroom 0,15 g/uur
0,15 g/uur
0,15 g/uur
0,15 g/uur
0,15 g/uur
0,15 g/uur
0,15 g/uur
0,15 g/uur
0,15 g/uur
0,15 g/uur
0,15 g/uur
0,15 g/uur
0,15 g/uur
0,15 g/uur
0,15 g/uur
0,15 g/uur
0,15 g/uur
0,15 g/uur
0,15 g/uur
0,15 g/uur
0,15 g/uur
0,15 g/uur
0,15 g/uur
0,15 g/uur
0,15 g/uur
0,15 g/uur
0,15 g/uur
0,15 g/uur
0,15 g/uur
0,15 g/uur
0,15 g/uur
0,15 g/uur
0,15 g/uur
0,15 g/uur
0,15 g/uur
0,15 g/uur
0,15 g/uur
0,15 g/uur
0,15 g/uur
0,15 g/uur
0,15 g/uur
0,15 g/uur
0,15 g/uur
0,15 g/uur
Emissiegrenswaarde 0,05 mg/Nm3
0,05 mg/Nm3
0,05 mg/Nm3
0,05 mg/Nm3
0,05 mg/Nm3
0,05 mg/Nm3
0,05 mg/Nm3
0,05 mg/Nm3
0,05 mg/Nm3
0,05 mg/Nm3
0,05 mg/Nm3
0,05 mg/Nm3
0,05 mg/Nm3
0,05 mg/Nm3
0,05 mg/Nm3
0,05 mg/Nm3
0,05 mg/Nm3
0,05 mg/Nm3
0,05 mg/Nm3
0,05 mg/Nm3
0,05 mg/Nm3
0,05 mg/Nm3
0,05 mg/Nm3
0,05 mg/Nm3
0,05 mg/Nm3
0,05 mg/Nm3
0,05 mg/Nm3
0,05 mg/Nm3
0,05 mg/Nm3
0,05 mg/Nm3
0,05 mg/Nm3
0,05 mg/Nm3
0,05 mg/Nm3
0,05 mg/Nm3
0,05 mg/Nm3
0,05 mg/Nm3
0,05 mg/Nm3
0,05 mg/Nm3
0,05 mg/Nm3
0,05 mg/Nm3
0,05 mg/Nm3
0,05 mg/Nm3
0,05 mg/Nm3
0,05 mg/Nm3
OSPAR
polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAKs)
Specifieke naam op OSPAR polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK's)
Laatste revisie Achtergrond document (Organiserend land) 2009 (Noorwegen)
Autorisaties en restricties
polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAKs) 2-naftylamine
(91-59-8)

(behoort tot polycyclische aromatische koolwaterstoffen
benzo[a]antraceen
(56-55-3)

(behoort tot polycyclische aromatische koolwaterstoffen
benzo[a]pyreen
(50-32-8)

(behoort tot polycyclische aromatische koolwaterstoffen
benzo[b]fluoranteen
(205-99-2)

(behoort tot polycyclische aromatische koolwaterstoffen
benzo[e]pyreen
(192-97-2)

(behoort tot polycyclische aromatische koolwaterstoffen
benzo[g,h,i]peryleen
(191-24-2)

(behoort tot polycyclische aromatische koolwaterstoffen
benzo[j]fluoranteen
(205-82-3)

(behoort tot polycyclische aromatische koolwaterstoffen
benzo[k]fluoranteen
(207-08-9)

(behoort tot polycyclische aromatische koolwaterstoffen
chinoline
(91-22-5)

(behoort tot polycyclische aromatische koolwaterstoffen
chryseen
(218-01-9)

(behoort tot polycyclische aromatische koolwaterstoffen
dibenzo[a,h]antraceen
(53-70-3)

(behoort tot polycyclische aromatische koolwaterstoffen
dibenzo[a,h]pyreen
(189-64-0)

(behoort tot polycyclische aromatische koolwaterstoffen
indeno[1,2,3-cd]pyreen
(193-39-5)

(behoort tot polycyclische aromatische koolwaterstoffen
Specifieke naam op REACH bijlage XVII polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK's)
2-Naftylamine en zouten daarvan
benzo[a]antraceen benzo[a]pyreen benzo[b]fluorantheen benzo[e]pyreen benzo[j]fluorantheen benzo[k]fluorantheen chryseen dibenzo[a,h]antraceen dibenzo[b,def]chryseen; dibenzo[a,h]pyreen
Beperkingsvoorwaarden volgens REACH Bijlage XVII, 50. Polycyclische aromatische koolwaterstoffen REACH Bijlage XVII, 12. 2-naftylamine en zouten daarvan
REACH Bijlage XVII, 50. Polycyclische aromatische koolwaterstoffen
REACH Bijlage XVII, 50. Polycyclische aromatische koolwaterstoffen
REACH Bijlage XVII, 50. Polycyclische aromatische koolwaterstoffen
REACH Bijlage XVII, 50. Polycyclische aromatische koolwaterstoffen
Verordening (EU) 2019/1021 betreffende persistente organische verontreinigende stoffen
REACH Bijlage XVII, 50. Polycyclische aromatische koolwaterstoffen
REACH Bijlage XVII, 50. Polycyclische aromatische koolwaterstoffen
REACH Bijlage XVII, 72. De in kolom 1 van de tabel in aanhangsel 12 vermelde stoffen
REACH Bijlage XVII, 50. Polycyclische aromatische koolwaterstoffen
REACH Bijlage XVII, 50. Polycyclische aromatische koolwaterstoffen
REACH Bijlage XVII, zie stof(groep) of mengsel nr. 28 en/of 29 en/of 30. Verordening (EU) 2019/1021 betreffende persistente organische verontreinigende stoffen
En beperkingsvoorwaarden volgens Verordening (EU) 2019/1021 betreffende persistente organische verontreinigende stoffen
REACH Bijlage XVII, amines genoemd in Aanhangsel 8, gevormd uit Azokleurstoffen (vermelding 43)
REACH Bijlage XVII, 72. De in kolom 1 van de tabel in aanhangsel 12 vermelde stoffen
Verordening (EU) 2019/1021 betreffende persistente organische verontreinigende stoffen
Verordening (EU) 2019/1021 betreffende persistente organische verontreinigende stoffen
REACH Bijlage XVII, 72. De in kolom 1 van de tabel in aanhangsel 12 vermelde stoffen
REACH Bijlage XVII, 72. De in kolom 1 van de tabel in aanhangsel 12 vermelde stoffen
Verordening (EU) 2019/1021 betreffende persistente organische verontreinigende stoffen
REACH Bijlage XVII, 72. De in kolom 1 van de tabel in aanhangsel 12 vermelde stoffen
REACH Bijlage XVII, 72. De in kolom 1 van de tabel in aanhangsel 12 vermelde stoffen
Aangevuld door: REACH Bijlage XVII, 72. De in kolom 1 van de tabel in aanhangsel 12 vermelde stoffen
REACH Bijlage XVII, 72. De in kolom 1 van de tabel in aanhangsel 12 vermelde stoffen
REACH Bijlage XVII, 72. De in kolom 1 van de tabel in aanhangsel 12 vermelde stoffen

Toelichtende voetnoten

1:

Deze stof wordt niet als individuele stof als ZZS geïdentificeerd maar valt onder de ZZS stofgroep voor PAKs. Op basis van de POP verordening worden alle PAKs als Zeer Zorgwekkende Stof geïdentificeerd.

2:

Deze stof wordt niet als individuele stof als ZZS geïdentificeerd maar valt onder de ZZS stofgroep voor PAKs. Op basis van de POP verordening worden alle PAKs als Zeer Zorgwekkende Stof geïdentificeerd.

3:

Deze stof wordt niet als individuele stof als ZZS geïdentificeerd maar valt onder de ZZS stofgroep voor PAKs. Op basis van de POP verordening worden alle PAKs als Zeer Zorgwekkende Stof geïdentificeerd.

4:

Geldt ook voor: zouten van 2-naftylamine; zouten van 2-naftaleenamine

5:

Deze stof wordt niet als individuele stof als ZZS geïdentificeerd maar valt onder de ZZS stofgroep voor PAKs. Op basis van de POP verordening worden alle PAKs als Zeer Zorgwekkende Stof geïdentificeerd.

6:

Deze stof wordt niet als individuele stof als ZZS geïdentificeerd maar valt onder de ZZS stofgroep voor PAKs. Op basis van de POP verordening worden alle PAKs als Zeer Zorgwekkende Stof geïdentificeerd.

7:

Deze stof wordt niet als individuele stof als ZZS geïdentificeerd maar valt onder de ZZS stofgroep voor PAKs. Op basis van de POP verordening worden alle PAKs als Zeer Zorgwekkende Stof geïdentificeerd. Deze stof is een heterocyclische PAK, deze worden ook tot de PAKs gerekend.

8:

Deze stof wordt niet als individuele stof als ZZS geïdentificeerd maar valt onder een ZZS-stofgroep en was onder de NeR een MVP of ERS stof.

9:

Deze stof wordt niet als individuele stof als ZZS geïdentificeerd maar valt onder de ZZS stofgroep voor PAKs. Op basis van de POP verordening worden alle PAKs als Zeer Zorgwekkende Stof geïdentificeerd. Deze stof is een heterocyclische PAK, deze worden ook tot de PAKs gerekend.

10:

Deze stof wordt niet als individuele stof als ZZS geïdentificeerd maar valt onder de ZZS stofgroep voor PAKs. Op basis van de POP verordening worden alle PAKs als Zeer Zorgwekkende Stof geïdentificeerd.

11:

Deze stof wordt niet als individuele stof als ZZS geïdentificeerd maar valt onder de ZZS stofgroep voor PAKs. Op basis van de POP verordening worden alle PAKs als Zeer Zorgwekkende Stof geïdentificeerd.

12:

Deze stof wordt niet als individuele stof als ZZS geïdentificeerd maar valt onder de ZZS stofgroep voor PAKs. Op basis van de POP verordening worden alle PAKs als Zeer Zorgwekkende Stof geïdentificeerd. Deze stof is een heterocyclische PAK, deze worden ook tot de PAKs gerekend.

13:

Deze stof wordt niet als individuele stof als ZZS geïdentificeerd maar valt onder de ZZS stofgroep voor PAKs. Op basis van de POP verordening worden alle PAKs als Zeer Zorgwekkende Stof geïdentificeerd. Deze stof is een heterocyclische PAK, deze worden ook tot de PAKs gerekend.

14:

Deze stof wordt niet als individuele stof als ZZS geïdentificeerd maar valt onder de ZZS stofgroep voor PAKs. Op basis van de POP verordening worden alle PAKs als Zeer Zorgwekkende Stof geïdentificeerd. Deze stof is een heterocyclische PAK, deze worden ook tot de PAKs gerekend.

15:

Deze stof wordt niet als individuele stof als ZZS geïdentificeerd maar valt onder een ZZS-stofgroep en was onder de NeR een MVP of ERS stof.

16:

Deze stof wordt niet als individuele stof als ZZS geïdentificeerd maar valt onder een ZZS-stofgroep en was onder de NeR een MVP of ERS stof.

17:

Deze stof wordt niet als individuele stof als ZZS geïdentificeerd maar valt onder een ZZS-stofgroep en was onder de NeR een MVP of ERS stof.

18:

Deze stof wordt niet als individuele stof als ZZS geïdentificeerd maar valt onder de ZZS stofgroep voor PAKs. Op basis van de POP verordening worden alle PAKs als Zeer Zorgwekkende Stof geïdentificeerd. Deze stof is een heterocyclische PAK, deze worden ook tot de PAKs gerekend.

19:

Op de REACH kandidaatslijst wordt ook casnummer 93951-69-0 gebruikt.

20:

Deze stof wordt niet als individuele stof als ZZS geïdentificeerd maar valt onder de ZZS stofgroep voor PAKs. Op basis van de POP verordening worden alle PAKs als Zeer Zorgwekkende Stof geïdentificeerd.

21:

Deze stof wordt niet als individuele stof als ZZS geïdentificeerd maar valt onder de ZZS stofgroep voor PAKs. Op basis van de POP verordening worden alle PAKs als Zeer Zorgwekkende Stof geïdentificeerd.

22:

Deze stof wordt niet als individuele stof als ZZS geïdentificeerd maar valt onder de ZZS stofgroep voor PAKs. Op basis van de POP verordening worden alle PAKs als Zeer Zorgwekkende Stof geïdentificeerd. Deze stof is een heterocyclische PAK, deze worden ook tot de PAKs gerekend.

23:

Deze stof wordt niet als individuele stof als ZZS geïdentificeerd maar valt onder de ZZS stofgroep voor PAKs. Op basis van de POP verordening worden alle PAKs als Zeer Zorgwekkende Stof geïdentificeerd.

24:

Op de REACH kandidaatslijst wordt ook casnummer 1718-52-1 gebruikt.

1:

Deze stof staat nog niet als ZZS in bijlage 12a van de Activiteitenregeling milieubeheer. De weergegeven stofklasse, grensmassastroom en emissiegrenswaarde zijn een voorstel op basis van de indeling van PAKs

2:

Deze stof staat nog niet als ZZS in bijlage 12a van de Activiteitenregeling milieubeheer. De weergegeven stofklasse, grensmassastroom en emissiegrenswaarde zijn een voorstel op basis van de indeling van PAKs

3:

Deze stof staat nog niet als ZZS in bijlage 12a van de Activiteitenregeling milieubeheer. De weergegeven stofklasse, grensmassastroom en emissiegrenswaarde zijn een voorstel op basis van de indeling van PAKs

4:

Deze stof staat nog niet als ZZS in bijlage 12a van de Activiteitenregeling milieubeheer. De weergegeven stofklasse, grensmassastroom en emissiegrenswaarde zijn een voorstel op basis van de indeling van PAKs

5:

Deze stof staat nog niet als ZZS in bijlage 12a van de Activiteitenregeling milieubeheer. De weergegeven stofklasse, grensmassastroom en emissiegrenswaarde zijn een voorstel op basis van de indeling van PAKs

6:

Deze stof staat nog niet als ZZS in bijlage 12a van de Activiteitenregeling milieubeheer. De weergegeven stofklasse, grensmassastroom en emissiegrenswaarde zijn een voorstel op basis van de indeling van PAKs

7:

De stofklasse die voor deze stof in de activiteitenregeling staat is niet correct. Deze zal bij een volgende update aangepast worden naar de getoonde stofklasse.

8:

De grensmassastroom en emissiegrenswaarde voor deze stof wijken af van de algemene waarden voor de MVP 1 stofklasse. Het volgende geldt tot 1 januari 2025, daarna worden de algemene waarden voor MVP 1 van kracht: Voor deze stof geldt: a) Alle bronnen in de inrichting mogen afzonderlijk ten hoogste 5 mg/Nm3 emitteren, indien de massastroom van een stof of de som van de onder normale procesomstandigheden gedurende één uur optredende massastromen van stoffen binnen deze stofklasse vanuit al die puntbronnen, groter of gelijk is aan 200 gram per uur. Indien voor een bron geen filtrerende afscheider kan worden toegepast, emitteert deze bron afzonderlijk niet meer dan 20 milligram per normaal kubieke meter; of b) Alle bronnen in de inrichting mogen afzonderlijk ten hoogste 20 mg/Nm3emitteren, indien de massastroom van een stof of de som van de onder normale procesomstandigheden gedurende één uur optredende massastromen van stoffen binnen deze stofklasse vanuit al die puntbronnen, kleiner is dan 200 gram per uur. N.B. In bijlage 2b van de activiteitenregeling zijn de verwijzingen naar deze voetnoot weggevallen.

9:

De grensmassastroom en emissiegrenswaarde voor deze stof wijken af van de algemene waarden voor de MVP 1 stofklasse. Het volgende geldt tot 1 januari 2025, daarna worden de algemene waarden voor MVP 1 van kracht: Voor deze stof geldt: a) Alle bronnen in de inrichting mogen afzonderlijk ten hoogste 5 mg/Nm3 emitteren, indien de massastroom van een stof of de som van de onder normale procesomstandigheden gedurende één uur optredende massastromen van stoffen binnen deze stofklasse vanuit al die puntbronnen, groter of gelijk is aan 200 gram per uur. Indien voor een bron geen filtrerende afscheider kan worden toegepast, emitteert deze bron afzonderlijk niet meer dan 20 milligram per normaal kubieke meter; of b) Alle bronnen in de inrichting mogen afzonderlijk ten hoogste 20 mg/Nm3emitteren, indien de massastroom van een stof of de som van de onder normale procesomstandigheden gedurende één uur optredende massastromen van stoffen binnen deze stofklasse vanuit al die puntbronnen, kleiner is dan 200 gram per uur. N.B. In bijlage 2b van de activiteitenregeling zijn de verwijzingen naar deze voetnoot weggevallen.

1:

Met inbegrip van benzo(a)pyreen (CAS 50-32-8, EU 200-028-5), benzo(b)fluoranteen (CAS 205-99-2, EU 205-911-9), benzo(g,h,i)peryleen (CAS 191-24-2, EU 205-883-8), benzo(k)fluoranteen (CAS 207-08-9, EU 205-916-6), indeno(1,2,3-cd)pyreen (CAS 193-39-5, EU 205-893-2) en met uitzondering van antraceen, fluoranteen en naftaleen, die afzonderlijk worden vermeld.

2:

behoort tot de polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK)

3:

behoort tot de polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK)

4:

behoort tot de polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK)

5:

behoort tot de polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK)

6:

behoort tot de polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK)

1:

De volgende stoffen behorende bij de groep van polyaromatische koolwaterstoffen zijn afgevoerd van de OSPAR 'List of Substances of Possible Concern' omdat de stoffen niet voldoen aan de selectiecriteria voor persistentie van de initiele OSPAR selectieprocedure in 2001 (Referentie nr. 2001-1) en krijgen daarom geen prioriteit voor actie door OSPAR : naftaleen, 2-methyl- (CAS nr. 91-57-6); 1-fenantreen carboxylzuur, 1,2,3,4,4a,4b,5,6,10,10a-decahydro-1,4a-dimethyl-7-(1-methylethyl)-, methyl ester, [1R-(1.alfa.,4a.beta.,4b.alfa.,10a.alfa.)]- (CAS Nr. 127-25-3); 1-fenantreenmethanol, 1,2,3,4,4a,4b,5,6,7,9,10,10a-dodecahydro-1,4a-dimethyl-7-(1-methylethyl)- (CAS nr. 127-36-6); 7H-dibenzo[c,g]carbazol (CAS nr. 194-59-2); 13H-dibenzo[a,i]carbazol (CAS nr. 239-64-5); 1H-3a,7-methanoazuleen, 2,3,4,7,8,8a-hexahydro-3,6,8,8-tetramethyl-, [3R-(3alfa,3abeta,7beta,8aalfa)]- (CAS nr. 469-61-4); 1-fenantreenmethanol, 1,2,3,4,4a,4b,5,6,10,10a-decahydro-1,4a-dimethyl-7-(1-methylethyl)-, [1R-(1.alfa.,4a.beta.,4b.alfa.,10a.alfa.)]- (CAS No. 666-84-2); cedreen- (CAS nr. 11028-42-5); 1-fenantreenmethanol, tetradecahydro-1,4a-dimethyl-7-(1-methylethyl)- (CAS nr. 13393-93-6); 1-fenantreencarboxylzuur, tetradecahydro-1,4a-dimethyl-7-(1-methylethyl)-, methyl ester, [1R-(1alfa,4abeta,4balfa (CAS nr. 19941-28-7).

2:

De volgende stoffen behorende bij de groep van polyaromatische koolwaterstoffen zijn afgevoerd van de OSPAR 'List of Substances of Possible Concern' omdat de stoffen niet voldoen aan de selectiecriteria voor persistentie van de initiele OSPAR selectieprocedure in 2001 (Referentie nr. 2001-1) en krijgen daarom geen prioriteit voor actie door OSPAR : naftaleen, 2-methyl- (CAS nr. 91-57-6); 1-fenantreen carboxylzuur, 1,2,3,4,4a,4b,5,6,10,10a-decahydro-1,4a-dimethyl-7-(1-methylethyl)-, methyl ester, [1R-(1.alfa.,4a.beta.,4b.alfa.,10a.alfa.)]- (CAS Nr. 127-25-3); 1-fenantreenmethanol, 1,2,3,4,4a,4b,5,6,7,9,10,10a-dodecahydro-1,4a-dimethyl-7-(1-methylethyl)- (CAS nr. 127-36-6); 7H-dibenzo[c,g]carbazol (CAS nr. 194-59-2); 13H-dibenzo[a,i]carbazol (CAS nr. 239-64-5); 1H-3a,7-methanoazuleen, 2,3,4,7,8,8a-hexahydro-3,6,8,8-tetramethyl-, [3R-(3alfa,3abeta,7beta,8aalfa)]- (CAS nr. 469-61-4); 1-fenantreenmethanol, 1,2,3,4,4a,4b,5,6,10,10a-decahydro-1,4a-dimethyl-7-(1-methylethyl)-, [1R-(1.alfa.,4a.beta.,4b.alfa.,10a.alfa.)]- (CAS No. 666-84-2); cedreen- (CAS nr. 11028-42-5); 1-fenantreenmethanol, tetradecahydro-1,4a-dimethyl-7-(1-methylethyl)- (CAS nr. 13393-93-6); 1-fenantreencarboxylzuur, tetradecahydro-1,4a-dimethyl-7-(1-methylethyl)-, methyl ester, [1R-(1alfa,4abeta,4balfa (CAS nr. 19941-28-7).

1:

Met het oog op de rapportage van de uitstoot in de lucht moeten polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK's) worden gemeten als benzo(a)pyreen (50-32-8), benzo(b)fluorantheen (205-99-2), benzo(k)fluorantheen (207-08-9), indeno(1,2,3- cd)pyreen (193-39-5) (afgeleid van Verordening (EG) nr. 850/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende persistente organische verontreinigende stoffen (PB L 229 van 29.6.2004, blz.5)).

2:

Op grond van bijlage II bij de EG-verordening PRTR wordt over 4 PAK’s gerapporteerd, namelijk benzo(a)pyreen, benzo(b)fluorantheen, benzo(k)fluorantheen en Indeno(1,2,3-cd)pyreen. Voor de stofgroep PAK’s geldt een drempelwaarde van 1. Indien daarnaast een van de vier componenten afzonderlijk de drempelwaarde van 1 overschrijdt, wordt ook over deze stof individueel gerapporteerd.

3:

Tenzij anders aangegeven wordt bij rapportage van een verontreinigende stof vermeld in bijlage II de totale massa van die verontreinigende stof vermeld of, als het om een groep van verontreinigende stoffen gaat, de totale massa van de groep.

4:

Op grond van bijlage II bij de EG-verordening PRTR wordt over 4 PAK’s gerapporteerd, namelijk benzo(a)pyreen, benzo(b)fluorantheen, benzo(k)fluorantheen en Indeno(1,2,3-cd)pyreen. Voor de stofgroep PAK’s geldt een drempelwaarde van 1. Indien daarnaast een van de vier componenten afzonderlijk de drempelwaarde van 1 overschrijdt, wordt ook over deze stof individueel gerapporteerd.

5:

Op grond van bijlage II bij de EG-verordening PRTR wordt over 4 PAK’s gerapporteerd, namelijk benzo(a)pyreen, benzo(b)fluorantheen, benzo(k)fluorantheen en Indeno(1,2,3-cd)pyreen. Voor de stofgroep PAK’s geldt een drempelwaarde van 1. Indien daarnaast een van de vier componenten afzonderlijk de drempelwaarde van 1 overschrijdt, wordt ook over deze stof individueel gerapporteerd.

6:

Een streepje (_) geeft aan dat voor betrokken parameter en milieucompartiment geen rapportagevereiste geldt

7:

Op grond van bijlage II bij de EG-verordening PRTR wordt over 4 PAK’s gerapporteerd, namelijk benzo(a)pyreen, benzo(b)fluorantheen, benzo(k)fluorantheen en Indeno(1,2,3-cd)pyreen. Voor de stofgroep PAK’s geldt een drempelwaarde van 1. Indien daarnaast een van de vier componenten afzonderlijk de drempelwaarde van 1 overschrijdt, wordt ook over deze stof individueel gerapporteerd.

8:

Een streepje (_) geeft aan dat voor betrokken parameter en milieucompartiment geen rapportagevereiste geldt

9:

Op grond van bijlage II bij de EG-verordening PRTR wordt over 4 PAK’s gerapporteerd, namelijk benzo(a)pyreen, benzo(b)fluorantheen, benzo(k)fluorantheen en Indeno(1,2,3-cd)pyreen. Voor de stofgroep PAK’s geldt een drempelwaarde van 1. Indien daarnaast een van de vier componenten afzonderlijk de drempelwaarde van 1 overschrijdt, wordt ook over deze stof individueel gerapporteerd.

10:

Tenzij anders aangegeven wordt bij rapportage van een verontreinigende stof vermeld in bijlage II de totale massa van die verontreinigende stof vermeld of, als het om een groep van verontreinigende stoffen gaat, de totale massa van de groep.

11:

Tenzij anders aangegeven wordt bij rapportage van een verontreinigende stof vermeld in bijlage II de totale massa van die verontreinigende stof vermeld of, als het om een groep van verontreinigende stoffen gaat, de totale massa van de groep.

12:

Tenzij anders aangegeven wordt bij rapportage van een verontreinigende stof vermeld in bijlage II de totale massa van die verontreinigende stof vermeld of, als het om een groep van verontreinigende stoffen gaat, de totale massa van de groep.

13:

Tenzij anders aangegeven wordt bij rapportage van een verontreinigende stof vermeld in bijlage II de totale massa van die verontreinigende stof vermeld of, als het om een groep van verontreinigende stoffen gaat, de totale massa van de groep.

14:

Tenzij anders aangegeven wordt bij rapportage van een verontreinigende stof vermeld in bijlage II de totale massa van die verontreinigende stof vermeld of, als het om een groep van verontreinigende stoffen gaat, de totale massa van de groep.

15:

Tenzij anders aangegeven wordt bij rapportage van een verontreinigende stof vermeld in bijlage II de totale massa van die verontreinigende stof vermeld of, als het om een groep van verontreinigende stoffen gaat, de totale massa van de groep.

1:

BaA

2:

BaP

3:

BbFA

4:

BeP

5:

BjFA

6:

BkFA

7:

CHR

8:

DBAhA

9:

Wijziging restricties met geconsolideerde versie van 23 maart 2015

10:

Met ingang van 1 oktober 2021

Let op!

Geprint op: 9/27/2021 om: 4:08 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAKs) 2-methylnaftaleen
(91-57-6)

(behoort tot polycyclische aromatische koolwaterstoffen
2-naftylamine
(91-59-8)

(behoort tot polycyclische aromatische koolwaterstoffen
5-nitroacenafteen
(602-87-9)

(behoort tot polycyclische aromatische koolwaterstoffen
7H-dibenzo[c,g]carbazool
(194-59-2)

(behoort tot polycyclische aromatische koolwaterstoffen
9(10H)acridoon
(578-95-0)

(behoort tot polycyclische aromatische koolwaterstoffen
acenafteen
(83-32-9)

(behoort tot polycyclische aromatische koolwaterstoffen
acenaftyleen
(208-96-8)

(behoort tot polycyclische aromatische koolwaterstoffen
acridine
(260-94-6)

(behoort tot polycyclische aromatische koolwaterstoffen
antraceen
(120-12-7)

(behoort tot polycyclische aromatische koolwaterstoffen
benz[a]acridine
(225-11-6)

(behoort tot polycyclische aromatische koolwaterstoffen
benz[c]acridine
(225-51-4)

(behoort tot polycyclische aromatische koolwaterstoffen
benzo[a]antraceen
(56-55-3)

(behoort tot polycyclische aromatische koolwaterstoffen
benzo[a]pyreen
(50-32-8)

(behoort tot polycyclische aromatische koolwaterstoffen
benzo[b]fluoranteen
(205-99-2)

(behoort tot polycyclische aromatische koolwaterstoffen
benzo[e]pyreen
(192-97-2)

(behoort tot polycyclische aromatische koolwaterstoffen
benzo[g,h,i]peryleen
(191-24-2)

(behoort tot polycyclische aromatische koolwaterstoffen
benzo[j]fluoranteen
(205-82-3)

(behoort tot polycyclische aromatische koolwaterstoffen
benzo[k]fluoranteen
(207-08-9)

(behoort tot polycyclische aromatische koolwaterstoffen
chinoline
(91-22-5)

(behoort tot polycyclische aromatische koolwaterstoffen
chryseen
(218-01-9)

(behoort tot polycyclische aromatische koolwaterstoffen
dibenzo[a,e]pyreen
(192-65-4)

(behoort tot polycyclische aromatische koolwaterstoffen
dibenzo[a,h]acridine
(226-36-8)

(behoort tot polycyclische aromatische koolwaterstoffen
dibenzo[a,h]antraceen
(53-70-3)

(behoort tot polycyclische aromatische koolwaterstoffen
dibenzo[a,h]pyreen
(189-64-0)

(behoort tot polycyclische aromatische koolwaterstoffen
dibenzo[a,i]pyreen
(189-55-9)

(behoort tot polycyclische aromatische koolwaterstoffen
dibenzo[a,j]acridine
(224-42-0)

(behoort tot polycyclische aromatische koolwaterstoffen
dibenzo[a,l]pyreen
(191-30-0)

(behoort tot polycyclische aromatische koolwaterstoffen
fenantreen
(85-01-8)

(behoort tot polycyclische aromatische koolwaterstoffen
fenantridine
(229-87-8)

(behoort tot polycyclische aromatische koolwaterstoffen
fluoranteen
(206-44-0)

(behoort tot polycyclische aromatische koolwaterstoffen
fluoreen
(86-73-7)

(behoort tot polycyclische aromatische koolwaterstoffen
indeen
(95-13-6)

(behoort tot polycyclische aromatische koolwaterstoffen
indeno[1,2,3-cd]pyreen
(193-39-5)

(behoort tot polycyclische aromatische koolwaterstoffen
isoquinoline
(119-65-3)

(behoort tot polycyclische aromatische koolwaterstoffen
naftaleen
(91-20-3)

(behoort tot polycyclische aromatische koolwaterstoffen
pyreen
(129-00-0)

(behoort tot polycyclische aromatische koolwaterstoffen
Milieu Oppervlaktewater zoet log Kp l/kg (zwevend stof) 3,52 4,86 5,04 4,98 5,7 5,07 4,8 3,53 4,23 5,47 2,37
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren Indicatief MTR (opgelost) 0,03 µg/l 9,90E-01 µg/l 7,15E-03 µg/l 1,47E-03 µg/l 1,97E-03 µg/l 5,00E-04 µg/l 5,42E-03 µg/l 1,02E-03 µg/l 4,98E-04 µg/l 1,99E-06 µg/l 6,60E-03 µg/l 2,54E-04 µg/l 2,4 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren Indicatief MTR
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren wettelijk JG-MKN (totaal) 0,1 µg/l 0,00064 µg/l 1,7E-04 µg/l 0,0029 µg/l 1,2 µg/l 0,0063 µg/l 2 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren wettelijk MAC-MKN (totaal) 0,1 µg/l 0,28 µg/l 0,27 µg/l 0,017 µg/l 8,2E-03 µg/l 0,017 µg/l 0,17 µg/l 7,2 µg/l 0,12 µg/l 130 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren JG-MKN (opgelost) 0,10 µg/l 0,00023 µg/l 0,0012 µg/l 1,1 µg/l 1,5 µg/l 0,023 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren JG-MKN (totaal) 0,10 µg/l 1,5 µg/l 0,028 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren MAC-MKN (opgelost) 33 µg/l 0,1 µg/l 0,07 µg/l 6,7 µg/l 34 µg/l 0,023 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren MAC-MKN (totaal) 33 µg/l 35 µg/l 0,028 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zout Andere oppervlaktewateren wettelijk JG-MKN (totaal) 0,1 µg/l 0,00027 µg/l 1,7E-04 µg/l 0,0014 µg/l 1,1 µg/l 0,0063 µg/l 2 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zout Andere oppervlaktewateren wettelijk MAC-MKN (totaal) 0,1 µg/l 0,012 µg/l 0,027 µg/l 0,017 µg/l 8,2E-04 µg/l 0,017 µg/l 0,008 µg/l 6,7 µg/l 0,12 µg/l 130 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zout Andere oppervlaktewateren JG-MKN (opgelost) 0,10 µg/l 0,00023 µg/l 0,0012 µg/l 1,1 µg/l 0,30 µg/l 0,023 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zout Andere oppervlaktewateren JG-MKN (totaal) 0,10 µg/l 0,30 µg/l 0,024 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zout Andere oppervlaktewateren MAC-MKN (opgelost) 3,3 µg/l 0,01 µg/l 0,007 µg/l 6,7 µg/l 6,8 µg/l 0,023 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zout Andere oppervlaktewateren MAC-MKN (totaal) 3,3 µg/l 6,8 µg/l 0,024 µg/l
Milieu Oppervlaktewater voor drinkwaterbereiding Oppervlaktewater voor drinkwaterbereiding (gericht op waterbeheerder) 1 µg/l
Milieu Oppervlaktewater voor drinkwaterbereiding Oppervlaktewater voor drinkwaterbereiding (gericht tot het drinkwaterbedrijf) 1 µg/l
Milieu Zwevend stof Zwevend stof MTR (droge stof) 6 mg/kg 16 mg/kg 4 mg/kg 6 mg/kg 12 mg/kg
Milieu Biota Landoppervlaktewateren Biota wettelijk MKN 3 µg/kg 5 µg/kg 30 µg/kg 30 µg/kg
Milieu Biota Andere oppervlaktewateren Biota wettelijk MKN 3 µg/kg 30 µg/kg
Milieu Sediment Sediment MTR (standaard Sediment met 10% organisch materiaal) 810 µg/kg
Milieu Sediment Sediment MTR (droge stof) 0,1 mg/kg 0,4 mg/kg 3 mg/kg 8 mg/kg 2 mg/kg 11 mg/kg 0,5 mg/kg 3 mg/kg 6 mg/kg 0,1 µg/kg
Milieu Sediment Sediment indicatief MTR
Milieu Grond Grond interventiewaarde (droge stof) 40 mg/kg
Milieu Grond Grond VR (droge stof) 0,001 mg/kg 0,003 mg/kg 0,003 mg/kg 0,08 mg/kg 0,02 mg/kg 0,1 mg/kg 0,005 mg/kg 0,03 mg/kg 0,06 mg/kg 0,001 µg/kg
Milieu Grond Grond Indicatief MTR
Milieu Grond Grond ernstig risiconiveau
Milieu Grond Achtergrondwaarde (droge stof; bij toepassing in oppervlaktewater en voor de bodem of oever van een oppervlaktewaterlichaam) 1,5 mg/kg
Milieu Grond Achtergrondwaarde (droge stof; bij toepassing op of in de bodem) 1,5 mg/kg
Milieu Grond Maximale waarde bodemfunctieklasse wonen / Maximale waarden kwaliteitsklasse wonen (droge stof) 6,8 mg/kg
Milieu Grond Maximale waarde bodemfunctieklasse industrie / Maximale waarde kwaliteitsklasse industrie (droge stof) 40 mg/kg