benz[a]acridine | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 1/17/2021 om: 8:47 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Benz[A]Acridine

Stofgegevens

 
Stofnaam
benz[a]acridine
Engelse naam
benz[a]acridine
CAS-nummer
225-11-6
EG-nummer
205-929-7
Molecuulformule
C17-H11-N
SMILES
c1ccc2nc3ccc4ccccc4c3cc2c1
Structuurformule
Afbeelding van de structuurformule van benz[a]acridine
Functionele stofgroep
Lijst ZZS
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Chemische stofgroep
heterocyclische PAKs
ZZS polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAKs)
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Let op!

Geprint op: 1/17/2021 om: 8:47 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ZZS
benz[a]acridine
(225-11-6)
Specifieke naam op ZZS benz[a]acridine
Datum toevoeging 27-05-2016
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
Stofklassen voor luchtemissies
benz[a]acridine
(225-11-6)
Stofklasse voor luchtemissies MVP 1
Grensmassastroom 0,15 g/uur
Emissiegrenswaarde 0,05 mg/Nm3
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Autorisaties en restricties. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Autorisaties en restricties zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten

1:

Deze stof wordt niet als individuele stof als ZZS geïdentificeerd maar valt onder de ZZS stofgroep voor PAKs. Op basis van de POP verordening worden alle PAKs als Zeer Zorgwekkende Stof geïdentificeerd. Deze stof is een heterocyclische PAK, deze worden ook tot de PAKs gerekend.

Let op!

Geprint op: 1/17/2021 om: 8:47 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm benz[a]acridine
(225-11-6)
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren Indicatief MTR
 

Toelichtende voetnoot

50:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 1/17/2021 om: 8:47 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor gevaarsindelingen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor gevaarsindelingen zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 1/17/2021 om: 8:47 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten