ZZS-navigator - stof Risico's van Stoffen

Emissie naar Water

tonen verbergen

1,6-dinitropyreen behoort tot ZZS polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAKs)