ZZS-navigator - stof Risico's van Stoffen

Emissie naar Lucht

tonen verbergen

dibenzo[a,j]acridine behoort tot ZZS polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAKs)