isoquinoline | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 10/1/2020 om: 1:27 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Isoquinoline

Stofgegevens

 
Stofnaam
isoquinoline
Engelse naam
isoquinoline
CAS-nummer
119-65-3
EG-nummer
204-341-8
Aquo-code
iqnlne
SIKB-id
4017
Molecuulformule
C9-H7-N
SMILES
c12ccncc1cccc2
Structuurformule
Afbeelding van de structuurformule van isoquinoline
Functionele stofgroep
Lijst ZZS
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Chemische stofgroep
heterocyclische PAKs
ZZS polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAKs)
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Let op!

Geprint op: 10/1/2020 om: 1:27 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ZZS
isoquinoline
(119-65-3)
Specifieke naam op ZZS isoquinoline
Datum toevoeging 27-05-2016
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
Stofklassen voor luchtemissies
isoquinoline
(119-65-3)
Stofklasse voor luchtemissies MVP 1
Grensmassastroom 0,15 g/uur
Emissiegrenswaarde 0,05 mg/Nm3
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Autorisaties en restricties. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Autorisaties en restricties zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten

1:

Deze stof wordt niet als individuele stof als ZZS geïdentificeerd maar valt onder de ZZS stofgroep voor PAKs. Op basis van de POP verordening worden alle PAKs als Zeer Zorgwekkende Stof geïdentificeerd. Deze stof is een heterocyclische PAK, deze worden ook tot de PAKs gerekend.

Let op!

Geprint op: 10/1/2020 om: 1:27 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm isoquinoline
(119-65-3)
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren Indicatief MTR (opgelost) 2,4 µg/l
 

Toelichtende voetnoot

102:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 10/1/2020 om: 1:27 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 10/1/2020 om: 1:27 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten