2-methylnaftaleen | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 21-2-2019 om: 20:40

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

2-Methylnaftaleen

Stofgegevens

 
Stofnaam
2-methylnaftaleen
Engelse naam
2-methylnaphthalene
CAS-nummer
91-57-6
EG-nummer
202-078-3
Aquo-code
2C1yNaf
SIKB-id
165
Molecuulformule
C11-H10
SMILES
Cc1ccc2ccccc2c1
Structuurformule
Afbeelding van de structuurformule van 2-methylnaftaleen
Functionele stofgroep
Lijst ZZS
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Chemische stofgroep
polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAKs)
ZZS polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAKs)
polycyclische aromatische koolwaterstoffen

Let op!

Geprint op: 21-2-2019 om: 20:40

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

ZZS
2-methylnaftaleen
(91-57-6)

(behoort tot polycyclische aromatische koolwaterstoffen)
Specifieke naam op ZZS 2-methylnaftaleen
Datum toevoeging 27-05-2016
Stofklassen voor luchtemissies
2-methylnaftaleen
(91-57-6)

(behoort tot polycyclische aromatische koolwaterstoffen)
Stofklasse voor luchtemissies MVP 1
Grensmassastroom 0,15 g/uur
Emissiegrenswaarde 0,05 mg/Nm3
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Autorisaties en restricties. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Autorisaties en restricties zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten

1:

Deze stof wordt niet als individuele stof als ZZS geïdentificeerd maar valt onder de ZZS stofgroep voor PAKs. Op basis van de POP verordening worden alle PAKs als Zeer Zorgwekkende Stof geïdentificeerd.

Let op!

Geprint op: 21-2-2019 om: 20:40

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm 2-methylnaftaleen
(91-57-6)

(behoort tot polycyclische aromatische koolwaterstoffen)
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren Indicatief MTR (opgelost) 2,5 µg/l
 

Toelichtende voetnoot

102:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 21-2-2019 om: 20:40

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 21-2-2019 om: 20:40

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR volgens CLP. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR volgens CLP zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor SZW. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor SZW zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten