ZZS-navigator - stof Risico's van Stoffen

Emissie naar Lucht

tonen verbergen

benzo[g,h,i]peryleen behoort tot ZZS polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAKs)