ZZS-navigator - stof Risico's van Stoffen

Emissie naar Water

tonen verbergen

dibenzo[a,h]acridine behoort tot ZZS polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAKs)