5-methylchryseen Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 21-7-2024 om: 19:25

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

5-methylchryseen

 

Stofgegevens

CAS-nummer
3697-24-3
EG-nummer
681-936-2
Structuurformule
Structuurformule wordt geladen…

Engelse naam
5-methylchrysene
Aquo-code
5C1yChr
SIKB-id
5535
Molecuulformule
C19-H14
SMILES
CC1=CC2=CC=CC=C2C2=C1C1=CC=CC=C1C=C2
Functionele stofgroepen
Lijst ZZS
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst CMR-stoffen SZW
Lijst CMR volgens zelfclassificatie
Chemische stofgroep
ZZS polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAKs)
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 21-7-2024 om: 19:25

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

ZZS

ZZS
polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAKs) 5-methylchryseen
(3697-24-3)

(behoort tot polycyclische aromatische koolwaterstoffen)
Specifieke naam op ZZS
polycyclische aromatische koolwaterstoffen; PAKs
Op ZZS lijst vanwege KRW
Op ZZS lijst vanwege OSPAR
Op ZZS lijst vanwege EU-POP Verordening
Datum toevoeging
2-12-2013
11-02-2019

RIVM stofadviezen

Stofklassen voor luchtemissies

Stofklassen voor luchtemissies
polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAKs) 5-methylchryseen
(3697-24-3)

(behoort tot polycyclische aromatische koolwaterstoffen)
Stofklasse voor luchtemissies
MVP 1
MVP 1
Emissiegrenswaarde
0,05 mg/Nm3
0,05 mg/Nm3

KRW prioritaire stoffen

KRW prioritaire stoffen
polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAKs)
Specifieke naam op KRW
polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK)
Geplaatst als

OSPAR

OSPAR
polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAKs)
Specifieke naam op OSPAR
polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK's)
Laatste revisie Achtergrond document (Organiserend land)
2009 (Noorwegen)

E-PRTR

E-PRTR
polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAKs)
Specifieke stofnaam op EPRTR
polycyclische aromatische koolwaterstoffen; PAK's
Drempelwaarde voor uitstoot in de lucht
Drempelwaarde voor uitstoot in water

Autorisaties en restricties

Autorisaties en restricties
polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAKs)
Specifieke naam op REACH bijlage XVII
polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK's)
Beperkingsvoorwaarden volgens
En beperkingsvoorwaarden volgens

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 21-7-2024 om: 19:25

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAKs)
Milieu Lucht Lucht MTR
0,001 µg/m3
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren wettelijk JG-MKN (totaal)
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren wettelijk MAC-MKN (totaal)
Milieu Oppervlaktewater zout Andere oppervlaktewateren wettelijk JG-MKN (totaal)
Milieu Oppervlaktewater zout Andere oppervlaktewateren wettelijk MAC-MKN (totaal)
Milieu Oppervlaktewater voor drinkwaterbereiding Oppervlaktewater voor drinkwaterbereiding (gericht op waterbeheerder)
1 µg/l
Milieu Oppervlaktewater voor drinkwaterbereiding Oppervlaktewater voor drinkwaterbereiding (gericht tot het drinkwaterbedrijf)
1 µg/l
Milieu Grond Interventiewaarde bodemkwaliteit (droge stof)
40 mg/kg
Milieu Grond Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘landbouw/natuur’ (bij toepassing op de landbodem)
1,5 mg/kg
Milieu Grond kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘wonen’ (bij toepassing op de landbodem)
6,8 mg/kg
Milieu Grond Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘industrie’ (bij toepassing op de landbodem)
40 mg/kg
Milieu Grond Kwaliteitseis (maximale concentratiewaarde) voor ‘voor verspreiden op de landbodem geschikte baggerspecie’ (maximale concentratie)
Milieu Grond Maximale waarde grootschalige toepassingen op of in de bodem: Emissietoetswaarde (droge stof)
Milieu Grond Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘niet verontreinigd’ of kwaliteitsklasse ‘algemeen toepasbaar’ (bij toepassing op de waterbodem)
1,5 mg/kg
Milieu Grond Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘licht verontreinigd’ (bij toepassing op de waterbodem)
9 mg/kg
Milieu Grond Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘matig verontreinigd’ (bij toepassing op de waterbodem)
40 mg/kg
Milieu Grond Kwaliteitseis voor ‘voor verspreiden in zout oppervlaktewater geschikte baggerspecie’
8 mg/kg
Milieu Grond kwaliteitseis (emissietoetswaarde) voor ‘emissiearme grond’, ‘emissiearme baggerspecie’, ‘emissiearme mijnsteen’ of ‘emissiearme vermengde mijnsteen’ (maximale concentratie)
Milieu Grond kwaliteitseis (maximale emissiewaarde) voor ‘emissiearme grond’, ‘emissiearme baggerspecie’, ‘emissiearme mijnsteen’ of ‘emissiearme vermengde mijnsteen’ (maximale emissie)
Mens Grenswaarde werknemer TGG 8 uur
550 ng/m3
Mens Grenswaarde werknemer Aanduiding
Mens Drinkwater Drinkwaterkwaliteitseis - chemische parameters
0,10 µg/l

Toelichtende voetnoot

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 21-7-2024 om: 19:25

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR-stoffen SZW
5-methylchryseen
(3697-24-3)

(behoort tot polycyclische aromatische koolwaterstoffen)
Specifieke naam op SZW-lijst
5-methylchryseen
SZW-lijst met kankerverwekkende stoffen

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid