benzo[a]antraceen Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 18-7-2024 om: 04:09

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

benzo[a]antraceen

 

Stofgegevens

CAS-nummer
56-55-3
EG-nummer
200-280-6
Structuurformule
Structuurformule wordt geladen…

Engelse naam
benz[a]anthracene
Synoniemen
benzo[a]anthraceen
benzo(a)anthraceen
benz[a]antraceen
Aquo-code
BaA
SIKB-id
345
Molecuulformule
C18-H12
SMILES
C1=CC2=C(C=C1)C=C1C(C=CC3=C1C=CC=C3)=C2
Functionele stofgroepen
Lijst ZZS
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst CMR volgens CLP
KRW specifiek verontreinigende stoffen
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst CMR-stoffen SZW
Lijst CMR volgens zelfclassificatie
Chemische stofgroep
ZZS polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAKs)
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 18-7-2024 om: 04:09

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

ZZS

ZZS
polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAKs) benzo[a]antraceen
(56-55-3)

(behoort tot polycyclische aromatische koolwaterstoffen)
Specifieke naam op ZZS
polycyclische aromatische koolwaterstoffen; PAKs
benz[a]antraceen (PAK); benzo[a]antraceen (PAK)
Op ZZS lijst vanwege EU gevaarsindeling
Op ZZS lijst vanwege REACH SVHC
Op ZZS lijst vanwege KRW
Op ZZS lijst vanwege OSPAR
Op ZZS lijst vanwege EU-POP Verordening
Datum toevoeging
2-12-2013
2-12-2013

RIVM stofadviezen

Stofklassen voor luchtemissies

Stofklassen voor luchtemissies
polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAKs) benzo[a]antraceen
(56-55-3)

(behoort tot polycyclische aromatische koolwaterstoffen)
Stofklasse voor luchtemissies
MVP 1
MVP 1
Emissiegrenswaarde
0,05 mg/Nm3
0,05 mg/Nm3

KRW prioritaire stoffen

KRW prioritaire stoffen
polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAKs)
Specifieke naam op KRW
polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK)
Geplaatst als

OSPAR

OSPAR
polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAKs)
Specifieke naam op OSPAR
polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK's)
Laatste revisie Achtergrond document (Organiserend land)
2009 (Noorwegen)

E-PRTR

E-PRTR
polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAKs)
Specifieke stofnaam op EPRTR
polycyclische aromatische koolwaterstoffen; PAK's
Drempelwaarde voor uitstoot in de lucht
Drempelwaarde voor uitstoot in water

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 18-7-2024 om: 04:09

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAKs) benzo[a]antraceen
(56-55-3)

(behoort tot polycyclische aromatische koolwaterstoffen)
Milieu Lucht Lucht MTR
0,001 µg/m3
0,001 µg/m3
Milieu Oppervlaktewater zoet log Kp l/kg (zwevend stof)
4,86
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren wettelijk JG-MKN (totaal)
0,00064 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren wettelijk MAC-MKN (totaal)
0,28 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren JG-MKN (opgelost)
0,00023 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren MAC-MKN (opgelost)
0,1 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zout Andere oppervlaktewateren wettelijk JG-MKN (totaal)
0,00027 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zout Andere oppervlaktewateren wettelijk MAC-MKN (totaal)
0,012 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zout Andere oppervlaktewateren JG-MKN (opgelost)
0,00023 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zout Andere oppervlaktewateren MAC-MKN (opgelost)
0,01 µg/l
Milieu Oppervlaktewater voor drinkwaterbereiding Oppervlaktewater voor drinkwaterbereiding (gericht op waterbeheerder)
1 µg/l
Milieu Oppervlaktewater voor drinkwaterbereiding Oppervlaktewater voor drinkwaterbereiding (gericht tot het drinkwaterbedrijf)
1 µg/l
Milieu Biota Landoppervlaktewateren Biota wettelijk MKN
3 µg/kg
Milieu Biota Andere oppervlaktewateren Biota wettelijk MKN
3 µg/kg
Milieu Sediment Sediment MTR (droge stof)
0,4 mg/kg
Milieu Grond Interventiewaarde bodemkwaliteit (droge stof)
40 mg/kg
Milieu Grond Grond VR (droge stof)
0,003 mg/kg
Milieu Grond Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘landbouw/natuur’ (bij toepassing op de landbodem)
1,5 mg/kg
Milieu Grond kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘wonen’ (bij toepassing op de landbodem)
6,8 mg/kg
Milieu Grond Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘industrie’ (bij toepassing op de landbodem)
40 mg/kg
Milieu Grond Kwaliteitseis (maximale concentratiewaarde) voor ‘voor verspreiden op de landbodem geschikte baggerspecie’ (maximale concentratie)
Milieu Grond Kwaliteitseis (ms PAF) voor ‘voor verspreiden op de landbodem geschikte baggerspecie’(toxische druk)
Milieu Grond Maximale waarde grootschalige toepassingen op of in de bodem: Emissietoetswaarde (droge stof)
Milieu Grond Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘niet verontreinigd’ of kwaliteitsklasse ‘algemeen toepasbaar’ (bij toepassing op de waterbodem)
1,5 mg/kg
Milieu Grond Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘licht verontreinigd’ (bij toepassing op de waterbodem)
9 mg/kg
Milieu Grond Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘matig verontreinigd’ (bij toepassing op de waterbodem)
40 mg/kg
Milieu Grond Kwaliteitseis voor ‘voor verspreiden in zout oppervlaktewater geschikte baggerspecie’
8 mg/kg
Milieu Grond kwaliteitseis (emissietoetswaarde) voor ‘emissiearme grond’, ‘emissiearme baggerspecie’, ‘emissiearme mijnsteen’ of ‘emissiearme vermengde mijnsteen’ (maximale concentratie)
Milieu Grond kwaliteitseis (maximale emissiewaarde) voor ‘emissiearme grond’, ‘emissiearme baggerspecie’, ‘emissiearme mijnsteen’ of ‘emissiearme vermengde mijnsteen’ (maximale emissie)
Milieu Grondwater Standaardwaarden grondwater (inclusief AC) (opgelost)
0,0001 µg/l
Milieu Grondwater Signaleringsparameter beoordeling grondwatersanering (opgelost)
0,5 µg/l
Mens Grenswaarde werknemer TGG 8 uur
550 ng/m3
Mens Grenswaarde werknemer Aanduiding
Mens Drinkwater Drinkwaterkwaliteitseis - chemische parameters
0,10 µg/l

Toelichtende voetnoot

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 18-7-2024 om: 04:09

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR volgens CLP
benzo[a]antraceen
(56-55-3)

(behoort tot polycyclische aromatische koolwaterstoffen)
Specifieke naam CMR
benz[a]antraceen
CMR Categorie 1A en 1B volgens
CMR indeling 1A en 1B leidt tot beperkingen volgens

CMR-stoffen SZW

CMR-stoffen SZW
benzo[a]antraceen
(56-55-3)

(behoort tot polycyclische aromatische koolwaterstoffen)
Specifieke naam op SZW-lijst
benzo(a)anthraceen
SZW-lijst met kankerverwekkende stoffen

CMR volgens zelfclassificatie

CMR volgens zelfclassificatie
benzo[a]antraceen
(56-55-3)

(behoort tot polycyclische aromatische koolwaterstoffen)
Specifieke naam ECHA
Benz[a]anthracene
Zelfclassificatie als CMR categorie 1a of 1b

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid