pyreen | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 12/2/2020 om: 5:33 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Pyreen

Stofgegevens

 
Stofnaam
pyreen
Engelse naam
pyrene
CAS-nummer
129-00-0
EG-nummer
204-927-3
Aquo-code
Pyr
SIKB-id
1445
Synoniem
benzo[d,e,f]fenantreen
benzo[d,e,f]phenantrene
Molecuulformule
C16-H10
SMILES
c12c3cccc2C=Cc4cccc(cc3)c14
Structuurformule
Afbeelding van de structuurformule van pyreen
Functionele stofgroep
Lijst ZZS
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Chemische stofgroep
ZZS polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAKs)
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Let op!

Geprint op: 12/2/2020 om: 5:33 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ZZS
pyreen
(129-00-0)
Specifieke naam op ZZS
Op ZZS lijst vanwege REACH Kandidaatslijst voor REACH Bijlage XIV
Datum toevoeging 27-05-2016
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
Stofklassen voor luchtemissies
pyreen
(129-00-0)
Stofklasse voor luchtemissies MVP 1
Grensmassastroom 0,15 g/uur
Emissiegrenswaarde 0,05 mg/Nm3
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Autorisaties en restricties. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Autorisaties en restricties zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten

1:

Op de REACH kandidaatslijst wordt ook casnummer 1718-52-1 gebruikt.

Let op!

Geprint op: 12/2/2020 om: 5:33 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm pyreen
(129-00-0)
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren JG-MKN (opgelost) 0,023 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren JG-MKN (totaal) 0,028 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren MAC-MKN (opgelost) 0,023 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren MAC-MKN (totaal) 0,028 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zout Andere oppervlaktewateren JG-MKN (opgelost) 0,023 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zout Andere oppervlaktewateren JG-MKN (totaal) 0,024 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zout Andere oppervlaktewateren MAC-MKN (opgelost) 0,023 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zout Andere oppervlaktewateren MAC-MKN (totaal) 0,024 µg/l
 

Toelichtende voetnoot

90:

Jaargemiddelde milieukwaliteitsnorm

89:

Jaargemiddelde milieukwaliteitsnorm

93:

Maximaal aanvaardbare concentratie

92:

Maximaal aanvaardbare concentratie

40:

Jaargemiddelde milieukwaliteitsnorm

91:

Jaargemiddelde milieukwaliteitsnorm

132:

Maximaal aanvaardbare concentratie

94:

Maximaal aanvaardbare concentratie

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 12/2/2020 om: 5:33 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor gevaarsindelingen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor gevaarsindelingen zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 12/2/2020 om: 5:33 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten