ZZS-navigator - stof Risico's van Stoffen

Emissie naar Lucht

tonen verbergen

indeno[1,2,3-cd]pyreen behoort tot ZZS polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAKs)