ZZS-navigator - stof Risico's van Stoffen

Emissie naar Water

tonen verbergen

7H-dibenzo[c,g]carbazool behoort tot ZZS polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAKs)