dibenzo[a,h]antraceen | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 17-2-2019 om: 21:19

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Dibenzo[A,H]Antraceen

Stofgegevens

 
Stofnaam
dibenzo[a,h]antraceen
Engelse naam
dibenz[a,h]anthracene
CAS-nummer
53-70-3
EG-nummer
200-181-8
Aquo-code
DBahAnt
SIKB-id
593
Synoniem
dibenz[a,h]anthraceen
dibenzo[a,h]anthraceen
Molecuulformule
C22-H14
SMILES
c12cc3ccc4ccccc4c3cc2ccc5c1cccc5
Structuurformule
Afbeelding van de structuurformule van dibenzo[a,h]antraceen
Functionele stofgroep
Lijst ZZS
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst CMR
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Chemische stofgroep
polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAKs)
ZZS polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAKs)

Let op!

Geprint op: 17-2-2019 om: 21:19

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

ZZS
dibenzo[a,h]antraceen
(53-70-3)
Specifieke naam op ZZS dibenz[a,h]antraceen (PAK); dibenzo[a,h]-antraceen (PAK)
Op ZZS lijst vanwege EU gevaarsindeling Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
Datum toevoeging 2-12-2013
Informatieboodschap
  • Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Potentiële ZZS. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Potentiële ZZS zijn opgenomen.
Stofklassen voor luchtemissies
dibenzo[a,h]antraceen
(53-70-3)
Stofklasse voor luchtemissies MVP 1
Grensmassastroom 0,15 g/uur
Emissiegrenswaarde 0,05 mg/Nm3
Informatieboodschap
  • Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap
  • Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap
  • Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.
Autorisaties en restricties
dibenzo[a,h]antraceen
(53-70-3)
Specifieke naam op REACH bijlage XVII dibenzo[a,h]antraceen
Beperkingsvoorwaarden volgens REACH Bijlage XVII, 50. Polycyclische aromatische koolwaterstoffen

Toelichtende voetnoten

44:

DBAhA

Let op!

Geprint op: 17-2-2019 om: 21:19

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm dibenzo[a,h]antraceen
(53-70-3)
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren Indicatief MTR (opgelost) 1,02E-03 µg/l
Milieu Sediment Sediment indicatief MTR
Milieu Grond Grond Indicatief MTR
Milieu Lucht Lucht EU-streefwaarde 0,001 µg/m3
 

Toelichtende voetnoot

102:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

61:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

178:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

Voetnoten

1:

Voor deze stof zijn risicogrenzen voor bodem beschikbaar. Deze hebben geen officiële status als norm, maar kunnen wel worden gebruikt door het bevoegd gezag. Informatie over deze stof kunt u opvragen via de helpdesk van de website Risico's van stoffen (https://rvs.rivm.nl/vragen-enof-opmerkingen).

2:

Richtwaarde per 1 januari 2013, gedefinieerd als het totale gehalte in de PM10 fractie.

Gemeten als benzo[a]pyreen

Streefwaarde PAKs

Let op!

Geprint op: 17-2-2019 om: 21:19

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

Informatieboodschap

Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 17-2-2019 om: 21:19

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

CMR
dibenzo[a,h]antraceen
(53-70-3)
Specifieke naam CMR dibenz[a,h]antraceen
CMR Categorie 1A en 1B volgens Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
CMR indeling 1A en 1B leidt tot beperkingen volgens REACH Bijlage XVII, zie stof(groep) of mengsel nr. 28 en/of 29 en/of 30.

Toelichtende voetnoten