ethylwaterstofsulfaat, nikkel(II)zout Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 22-7-2024 om: 16:02

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ethylwaterstofsulfaat, nikkel(II)zout

 

Stofgegevens

CAS-nummer
71720-48-4
EG-nummer
275-897-7

Engelse naam
ethyl hydrogen sulfate, nickel(II) salt
Synoniemen
ethyl hydrogen sulfate nickel(II) salt
nikkel(II)zout van ethylwaterstofsulfaat
Functionele stofgroepen
Lijst ZZS
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst CMR volgens CLP
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst CMR-stoffen SZW
Chemische stofgroep
ZZS nikkel en nikkelverbindingen
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 22-7-2024 om: 16:02

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

ZZS

ZZS
ethylwaterstofsulfaat, nikkel(II)zout
(71720-48-4)
Op ZZS lijst vanwege EU gevaarsindeling
Datum toevoeging
2-12-2013

RIVM stofadviezen

Stofklassen voor luchtemissies

Stofklassen voor luchtemissies
ethylwaterstofsulfaat, nikkel(II)zout
(71720-48-4)
Stofklasse voor luchtemissies
MVP 1
Emissiegrenswaarde
0,05 mg/Nm3

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Autorisaties en restricties

Autorisaties en restricties
ethylwaterstofsulfaat, nikkel(II)zout
(71720-48-4)
Specifieke naam op REACH bijlage XVII
nikkel en nikkelverbindingen
Beperkingsvoorwaarden volgens
Beperkingsvoorwaarden volgens restrictie 28, 29 en 30

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 22-7-2024 om: 16:02

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm ethylwaterstofsulfaat, nikkel(II)zout
(71720-48-4)
Milieu Lucht Lucht EU-streefwaarde
0,02 µg/m3

Toelichtende voetnoot

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 22-7-2024 om: 16:02

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR volgens CLP
ethylwaterstofsulfaat, nikkel(II)zout
(71720-48-4)
Specifieke naam CMR
nikkeldichloraat [1], nikkeldibromaat [2], ethylwaterstofsulfaat, nikkel(II)zout [3]
CMR Categorie 1A en 1B volgens
CMR indeling 1A en 1B leidt tot beperkingen volgens
CMR Categorie 2 volgens

CMR-stoffen SZW

CMR-stoffen SZW
ethylwaterstofsulfaat, nikkel(II)zout
(71720-48-4)
Specifieke naam op SZW-lijst
nikkel(II)zout van ethylwaterstofsulfaat
SZW-lijst met kankerverwekkende stoffen
SZW-lijst met voor de voortplanting giftige stoffen

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid