ZZS-navigator - stof Risico's van Stoffen

Emissie naar Water

tonen verbergen

Een complexe verzameling koolwaterstoffen verkregen door refractionering van producten uit een katalytisch kraakproces. Bestaat uit waterstof en koolwaterstoffen overwegend C1 tot en met C3. Raffinaderijgas, Restgas (aardolie), katalytisch krakenrefractioneringsabsorbeerder behoort tot ZZS aardoliederivaten